Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Výroční zprávy

Přehled výsledků o své činnosti publikují Pomocné tlapky každoročně ve formě výročních zpráv.

Při jejich čtení si možná všimnete, že v rostoucím seznamu sponzorů nejsou jen nadace a velké firmy, ale také spousta jednotlivců nebo školních a pracovních kolektivů. Jejich ochota pomoci je pro nás velkým závazkem a výzvou.

Od roku 2010 naleznete výroční zprávu na www.justice.cz, ve sbírce listin.

Výroční zpráva 2010

Výroční zprávu naleznete na  www.justice.cz, zadejte subjekt "Pomocné tlapky o.p.s." v sekci sbírka listin

Výroční zpráva 2009

Rok 2009 je již devátým rokem, kdy Pomocné tlapky o. p. s. cvičí asistenční psy pro tělesně znevýhodněné spoluobčany z celé České republiky. Standardy s vysokými nároky na kvalitu výcviku psů a péči o naše klienty, které byly nastaveny u vzniku této neziskové organizace, jsou zúročeny v dobře prováděné práci našich čtyřnohých svěřenců a ve spokojenosti klientů. Ti, díky svým psím asistentům, mohou žít kvalitnější život, především díky nazpět získané nezávislosti a samostatnosti. Naše společnost v tomto období pečuje již o dvaaosmdesát pracujících asistenčních týmů a šikovných společníků po celé České republice.

Tento rok byl trochu zvláštní a vůbec nezačal dobře. Prohráli jsme nerovný boj o život asistenční fenky Emy, která byla v nejlepších letech. V den, kdy jsem musela rozhodnout, zda jí umožníme odejít do psího nebe, nás s trenérkou Olgou Tomášů čekalo první setkání s pracovníky Nadace Leontinka. Ačkoliv byla určitě tato prohra při setkání na nás znát, navázaly jsme s nadací krásnou spolupráci v rámci projektu „Psí oči“. V jarních měsících se nám do společnosti vrátili dva zlatí retrievři, které si klienti z různých důvodů nemohli ponechat. Tito psi byli ve výborné zdravotní i pracovní kondici a mohli být předání dalším klientům, kteří čekali na své asistenty.

Počátek června byl ve znamení promoce asistenčních psů a dalšího ročníku Charity Golf Party v Karlových Varech, kam jsme byli jako hosté přizvání a měli jsme tu čest odvést si část úctyhodného výtěžku z dražby. V průběhu dalších měsíců jsme pokračovali ve spolupráci s kapelou Čechomor a našim generálním partnerem pojišťovnou Kooperativa v prezentaci společnosti na koncertech v rámci Čechomor Kooperativa tour. Třetí ročník nepokazil ani fakt návratu třetího vráceného mušketýra psa Honzy, který, stejně jako dva předchozí pejsci, brzo opustil středisko Pomocných tlapek a našel domov v nové rodině.

Ve druhém pololetí tohoto roku nás již nepotkaly žádné nepříjemnosti. Pro společnost znamenalo díky našim partnerům, sponzorům, přispěvatelům i veřejné sbírce jistou finanční stabilitu. Byli jsme přítomni na desítkách úžasných veřejných akcí i přednášek pro děti a mládež po celé republice. Na koncertech v rámci Čechomor Kooperativa tour se o naší činnosti dozvědělo přes 30 tisíc lidí, kteří kromě zaslaných DMS zpráv zakoupili i malé dárky s logem Pomocných tlapek pro své blízké.

Činnost naší společnosti by nebyla možná bez profesionální práce trenérů a spolupracovníků, bez špičkové výchovy štěňat našich vychovatelů, bez klientů, kteří využíváním asistenčních psů propagují činnost naší společnosti, a samozřejmě bez našich sponzorů.

Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem, kteří nám pomáhají plnit sny našich klientů.

Hana Pirnerová ředitelka společnosti Pomocné tlapky, o. p. s.

Ke stažení:
Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

Pomocné tlapky o.p.s. předkládají již osmou výroční zprávu.
Životní problémy našich tělesně znevýhodněných klientů nejsou pouze jejich záležitostí, nýbrž věcí nás všech. My se snažíme hledat stále nové cesty, které by pomohly situaci handicapovaných lidí postupně zlepšovat.

Rok 2008 byl plný pracovních aktivit spojených s přípravou asistenčních psů, s přípravou klientů na soužití s budoucím psím asistentem, a také následnou péčí o nové i staré týmy. V rámci pravidelných rekondic jsme přetestovali 48 týmů a provedli 18 individuálních návštěv při našich pracovních cestách po celé republice.

Našim cílem bylo také představit naše aktivity v rámci mnohých veřejných akcí. Kromě účasti na dvou největších veletrzích Non Handicap a Hospim Medica, byla nejvýznamnější akcí naše účast na 43. MFF v Karlových Varech.

I když při koncertě skupiny Čechomor, která už druhým rokem podporuje naši společnost v rámci Čechomor Kooperativa tour pršelo, neodradilo to návštěvníky prožít příjemný podvečer a podpořit naši činnost odesláním DMS, či zakoupením reklamních předmětů. V rámci druhého ročníku Čechomor Kooperativa tour mělo při koncertech této kapely možnost shlédnout film o naší činnosti více než 35 000 lidí.

V tomto roce jsme rozšířili počet vzdělávacích přednášek pro mateřské, základní, střední a speciální školy. Snažíme se, aby se s naší činností a problematikou zdravotně postižených lidí seznámilo co nejširší spektrum mládeže. Jsem velice ráda, že tato osvěta už přináší své „ovoce“. Při výcviku psa ve městě, označeného košilkou asistenční pes ve výcviku, si maminka vedoucí za ruku čtyřleté dítko chtěla bez požádání psa pohladit. Na to reagoval špunt slovy: „Mami, nesmíš ho hladit, to je pejsek z Pomocných tlapek!“ Na dotaz, odkud to ví, odpověděl hrdě, že ze školky...

Nadále jsme pokračovali v přípravě dobrovolníků v oblasti canisterapie. Vzhledem k narůstajícímu zájmu o tento druh dobrovolnické činnosti, potřebě věnovat této oblasti dostatek času, pečlivou přípravu a koordinaci dobrovolníků byla v tomto roce zahájena příprava samostatného právního subjektu, zcela nezávislém na naší organizaci, která se bude věnovat „zvířecím terapiím“. Na sklonku roku vznikla Anitera o.p.s, která se bude věnovat vzdělávání dobrovolníků na poli CT. Naše společnost se bude nadále canisterapii věnovat především využíváním canisterapie v praxi a osvětě.

O dalších našich aktivitách a činnostech se dočtete na dalších stránkách výroční zprávy. Dovolte mi zde ještě poděkovat mým spolupracovníkům a dobrovolníkům za profesionálně odváděnou práci a našim sponzorům, partnerům a přispěvatelům za jejich podporu, bez které bychom nemohli plnit sny našich klientů.

Hana Pirnerová

Ke stažení:
Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007

Rozhovor

Rozhovor Hany Pirnerové, ředitelky společnosti s Jiřím Tomášů, hlavním cvičitelem Pomocných tlapek

Jirko, z tvého povídání vím, že jsi vyrůstal v rodině nimroda a tím pádem i se psy, můžeš si vzpomenout, kdy jsi měl svého prvního vlastního psa?

Můj první lovecký pes byla fenka českého fouska Dita, kterou jsem si pořídil v 18 letech zároveň s prvním loveckým lístkem. Dožila se krásných 14 let v plném zdraví a přinesla mi řadu krásných zážitků.

Jsi znám i jako chovatel labradorů, jak jsi k nim přišel?

Prvního labradora jsem potkal na zkouškách vodních prací, kde jsem vedl svého jezevčíka . Hned jsem se v něm zhlédl a začal pracovat na tom, jak si ho pořídit. Tak se u nás za nějaký čas objevil budoucí šampión ČR od Štěnovického jezu a brzy po něm fenka ze Zámek.

Seznámili jsme se přes psy a naše přátelství a spolupráce trvá už 15 let. Více než 19 let cvičíš vodicí psy. Vzpomeneš si ale na svého prvního asistenčního psa?

Prvním asistenčním psem v uvozovkách byl náš "Lojzík" (Memory of Luis Melody Makers), kterého rád nazývám nestorem českých asistenčních psů. Tento golden retriever mi umožnil vyzkoušet si svoje schopnosti ve výcviku asistenčních psů.

Co bylo nejtěžší při výcviku prvních asistenčních psů?

Uvědomit si, že každý pes je individualita a každý vyžaduje jinou metodiku výcviku. Co platí na jednoho nemusí platit na druhého. Dále nastavit hranice ve vztahu cvičitel versus pes (učitel versus žák), což je nezbytné pro bezproblémové předání vycvičeného psa klientovi.

Dá se říct, že nyní je již výcvik asistenčních psů "brnkačka"?

Nedá!!!

Cvičíš asistenční a vodicí psy, který výcvik je náročnější?

Nerad srovnávám tyto dva druhy výcviku. Co se týká kreativity výcviku, vedou jednoznačně asistenční psi. Pokud mám na mysli bezpečnost klienta a odpovědnost cvičitele za výcvik psa pohybujícího se s klientem v současném provozu, pak vítězí psi vodicí.

Představení společnosti

Pomocné tlapky o.p.s. vychovávají a cvičí asistenční psy pro zdravotně postižené občany z celé ČR. Speciálně vycvičení psi jsou zdravotně postiženým předáváni zdarma do dlouhodobého užívání.

Připravováni jsou asistenční psi, kteří jsou určeni pro osoby částečně nebo zcela upoutané na invalidní vozík, šikovní společníci - pro klienty s kombinovaným postižením, kteří využívají služby psa pomocí prostředníka, (většinou rodiče), vodicí psi - pro nevidomé, canisterpeutičtí psi k trvalému držení nebo k pravidelným návštěvám do různých ústavních institucí (ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy důchodců, sanatoria, hospice apod.) a začínají se poskytovat také pomocníci neslyšícím a lidem se záchvatovými onemocněními. Pomocné tlapky se touto problematikou zabývají komplexně.

Snahou je maximálně využívat speciální předvýchovy štěňat, tzn., že z kvalitního chovu (výhradně retrívrů) vybíráme vhodné jedince a umísžujeme je na rok do osvědčených adoptivních rodin, aby byla zajištěna nejlepší socializace, rozvinutí všech vrozených vlastností a především ochota pomáhat. Asistenční psi jsou poté cvičeni "na míru" konkrétnímu klientovi (dle druhu a stupně jeho postižení), který byl v pohovorech s odborníky (psychologem, ergoterapeutem a cvičitelem) uznán způsobilým k držení a využití takového psa. Klient je důkladně proškolen a připraven na život se psem a prochází spolu několika fázemi intenzivního secvičování. I po absolvování mezinárodně uznávaných testů a předání psa jsme s klientem v neustálém kontaktu a zabezpečujeme pravidelné rekondice s ověřováním úrovně asistence a s možností dalšího zdokonalování a získávání nových dovedností.

Doplňkovou činností, na kterou se společnost zaměřuje, je canisterapie. Pomocné tlapky pravidelně pořádají canisterapeutické víkendovky s odbornými semináři a praktickými zkouškami pro další zájemce o tuto činnost, kteří se věnují pravidelným návštěvám v zařízeních po celé ČR. Naší snahou je rozšířit tuto službu všude tam, kde by byla přínosná.

V neposlední řadě se Pomocné tlapky angažují na poli osvěty: koncentrujeme se na soužití lidí zdravých s handicapovanými a na využití asistenčních psů pro snadnější integraci postižených osob do společnosti. S dětmi a mládeží pracujeme především formou besed, školám nabízíme praktické ukázky využití naší práce, vystupujeme na různých akcích tělesně postižených lidí.

Ze všech typů výcviků psů je nejnáročnější právě trénink psů asistenčních a na rozdíl od výcviku vodicích psů pro nevidomé se na něj nevztahuje státní příspěvek. Celková částka na výcvik asistenčního psa přitom dosahuje až dvou set tisíc korun. Činnost společnosti je financována ze sponzorských darů firem, příspěvků jednotlivců, fondů a nadací.

Působení organizace je celostátní, snažíme se pomoci každému, kdo se na nás obrátí.

Společnost byla založena v únoru 2001. Od té doby až do současnosti společnost vycvičila a předala 75 "pomáhajících" psů tělesně postiženým z různých míst České republiky, (56 asistenčních, 16 šikovných společníků 3 stálé canisterapeutické psy do zařízení pro tělesně postižené a do rodiny s postiženými trojčátky.

Ke stažení: 
Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2006

Rozhovor s Hanou Pirnerovou, ředitelkou společnosti

Paní Pirnerová, nedávno jste se "dožili" šestého výročí od založení organizace, jak jste výročí prožívali?

Ano, šesté narozeniny jsme oslavili v únoru, dá se tedy říci, že Pomocné tlapky již vyrostly z "dětských nemocí" a stává se z nás školák. Letošní narozeniny jsme oslavili dvoudenními ukázkami dovedností našich svěřenců pro děti v Ústeckém kraji.

A jak byste shrnula činnost Pomocných tlapek v roce 2006?

Jako každý rok, jsme se snažili být aktivní v rámci našich možností. Během tohoto roku jsme předali13 asistenčních psů, uspořádali třikrát pohovory s našimi klienty a 27 klientů absolvovalo další testy v rámci rekondičních pobytů. Moji kolegové navštívili 16 klientů v místě jejich pobytů. Dále jsme uspořádali 2 canisterapeutické vzdělávací víkendové pobyty (to jsou tři dny kdy se dobrovolníci vzdělávají a testují aby mohli pomáhat). Více než osmdesátkrát jsme veřejně prezentovali dovednosti našich čtyřnohých svěřenců, najezdili přes 30 000 km a strávili okolo 610 hodin s našimi klienty a na akcích pro veřejnost a školy.

Tak to myslím , je úctyhodný výkon , který musí jistě zpětně přinášet pocit naplnění.

Ano, pokud se koukneme zpětně jsme rádi, že se nám během minulého roku podařilo zorganizovat tolik aktivit, uspořádat řadu setkání a tím, alespoň částečně pomoci lidem, kteří to bezpochyby potřebují. Přesto se našich klientů, přátel i nás dotkly různé lidské osudy a bohužel i smrt. V únoru nás opustil Jakub Hofbauer, kterého několik let doprovázel smetanový labrador Nik. V říjnu loňského roku zemřel další z našich klientů pan Jiří Prymus a zákeřná rakovina udolala i mladou asistenční fenku Rendy. Na druhé straně se příznivci Pomocných tlapek rozrostli o nové členy - tři holčičky, které se narodily paní Nadě Mazáčové, Janě Suché a Evě Klemtové, jež se starají o naše štěňata. O klučičí posilu a to hned v dvojitém obsazení, se postarali naši klienti, manželé Bartáčkovi a manželé Trčkovi a manželům Kasidlovým se narodil syn Matěj.

Paní Pirnerová , co byste vzkázala čtenářům na závěr?

Srdečně bych chtěla poděkovat všem příznivcům naší organizace, vychovatelům, přispěvatelům, sponzorům a spolupracovníkům, za jejich podporů, bez které bychom nemohli plnit sny našich klientů. Všem děkuji.

Ke stažení: 
Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2005

Vážené dámy, vážení pánové,

letos v únoru naše společnost oslavila již páté narozeniny. Po celou dobu své existence se snažíme vychovávat asistenční psy tak, aby plně vyhovovali potřebám našich klientů.

V roce 2005 jsme vycvičili a předali 9 asistenčních psů pro tělesně postižené, 3 šikovné společníky pro děti s kombinovanými vadami a jednu canisterapeutickou fenku pro postižená trojčátka.

Díky sponzorům naši klienti nadále využívali dotované zasílání krmiva pro své psy až do domu.

O výchovu štěňat - 14 labradorských retrieverů (8 fen a 6 psů)se staralo 14 adoptivních rodin z celé České republiky.

Nejlepší vizitkou práce našich cvičitelů je bezproblémové absolvování testů všech týmů na jarním testování a podzimním rekondičním pobytu v Třemošné. Naši klienti zde přezkoušeli dovednost svých čtyřnohých asistentů a získali prodloužení certifikace svého asistenčního psa.

Pokračovali jsme v doplňkové činnosti - canisterapii našich dobrovolníků především v Plzni: v dětském domově v Doubravce, v Hospicu sv. Lazara, v domově důchodců sv. Jiří v Doubravce, v domově pokojného stáří sv. Alžběty, v diagnostickém ústavu v Plzni, ve speciální škole pro děti s kombinovanými vadami v Berouně a na ZŠ Čechova v Rokycanech. Pořádali jsme jarní a podzimní canisterapeutické víkendové akce s odbornými přednáškami kterou absolvovalo 38 týmů.

Společnost se věnuje nadále vzdělávání dětí a mládeže formou prožitkových setkání s asistenčními psy a aktivně se prezentujeme na akcích pro širokou veřejnost jako Non Handicap, Art Interior, a Hospim Medica.

S velikým ohlasem se setkalo 5. slavnostní předávání asistenčních psů v Třemošné u Plzně, kde se naše asistenční týmy setkaly se všemi, kteří mají zásluhu na výcviku jejich psího asistenta (chovatelé, adoptivní rodiče, cvičitelé, členové správní a dozorčí rady společnosti, a zástupci sponzorů i médií.) Tato setkání jsou vždy plná emocí a vnitřního uspokojení nás všech, kteří se podílíme na tomto náročném procesu, kdy výsledkem je darování nezávislosti tělesně postiženým lidem.

Ráda bych poděkovala našim klientům za důvěru, všem pracujícím asistenčním týmům za utvrzování dobrého jména společnosti. Našim adoptivním rodinám za poskytnutí domova, lásky, péče a důsledné výchovy našim štěňatům.

Mým spolupracovníkům patří poděkování za kvalitně odvedenou práci, profesionální přístup ke klientům i čtyřnohým svěřencům, za pružnost a ochotu být k dispozici nejen klientům, dobrovolníkům, ale i mně. Srdečný dík patří všem našim přispěvatelům, dárcům, sponzorům, těm letitým i novým z řad firem, jednotlivců, kolektivů, nadací, nadačních fondů, měst, i MPSV, kteří si v tomto roce k nám našli svoji cestu.

Hana Pirnerová, ředitelka a zakladatelka společnosti

Ke stažení: 
Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2004

Pomocné tlapky o.p.s. v roce 2004 vstoupily do čtvrtého roku své oficiální existence.

Tento rok jsme rozšířili počet štěňat vychovávaných v dobrovolnických adoptivních rodinách po celé naší republice. Také počet předaných psů našim klientům se zvýšil na devět. Díky laskavým sponzorům byl rozšířen servis dotovaného krmení zasílaného až do bytu a dodávky kosmetiky pro "čtyřnohé asistenty".

V říjnu absolvovalo 16 klientů rekondiční víkendovku ve Velkých Losinách spojenou s každoročním přetestováním dovedností psů, která prokázala, že naši psi jsou dobře připraveni na každodenní aktivní službu hendikepovaným lidem. Psi klientů, kteří se pobytu nezúčastnili, byli přezkoušeni v Plzni a v Třemošné u Plzně.

Další činností organizace bylo rozšiřování canisterapeutických aktivit našich dobrovolníků např. v dětském domově v Plzni-Doubravce, v Hospicu sv. Lazara, v domově důchodců v Doubravce, ve speciální škole pro děti s kombinovanými vadami v Berouně nebo na ZŠ Čechova v Rokycanech. A novinkou byla první canisterapeutická víkendovka s odbornými přednáškami, která se setkala s velkým zájmem z řad dobrovolníků.

Hlavní činností PT, kromě výcviku asistenčních psů, byla činnost zaměřená na obeznámení dětí a mládeže s životem tělesně hendikepovaných spoluobčanů formou ukázek ve školkách i na základních, středních a vysokých školách. Společnost se účastnila pravidelných prezentačních akcí pro širokou i odbornou veřejnost po celé České republice.

Výjimečnou událostí byla účast na mezinárodní konferenci ADEu v belgickém městečku Westende, kde byly Pomocné tlapky přijaty za řádného člena této významné organizace.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají - jednotlivcům, společnostem, nadacím a všem ostatním subjektům, a rovněž našim dobrovolníkům, klientům a mým spolupracovníkům.

Děkuji,

Hana Pirnerová, ředitelka a zakladatelka společnosti

Ke stažení: 
Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva 2003

Rozhovor se zakladatelkou společnosti Hanou Pirnerovou

Co Vás vedlo k založení obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky?

Srdce Pomocných tlapek tvoří dvě rodiny; kromě té naší jsou to ještě manželé Tomášů, kteří se již dříve zabývali výcvikem psů pro nevidomé a obraceli se na ně i tělesně postižení lidé s přáním získat asistenčního psa. Tak vznikla myšlenka tyto sny splnit. Odborníky, kteří měly zkušenosti, píli a trpělivost, jsme tedy díky Tomášů měli. Já jsem měla zkušenosti s výběrem vhodných psů, jejich předvýchovou pro speciální účely a nechyběla mi také "prořízlá pusa" a dostatek kuráže žádat o peníze. Slečna Molová, která si před léty z naší stanice koupila pejska, měla zase potřebné jazykové znalosti, které byly nutné pro získání prvních informací o výcviku v USA. Byla také schopná překládat příslušné materiály, tvořit naše tiskopisy, letáky a také webové stránky.

Kterou událost v roce 2003 považujete za nejdůležitější?

Nemohu uvést pouze jednu - byl to celý sled událostí, kterými naše společnost prošla. Podstatné pro nás bylo především to, že jsme získali velkou důvěru klientů, kteří chtějí vycvičit svého asistenta. Letos se naše společnost také rozrostla o dalších deset asistenčních týmů. Tyto týmy by nemohly vzniknout bez důvěry sponzorů, dárců i úřadů, tedy všech, kteří nám svěřili své peníze, za něž můžeme realizovat sny postižených spoluobčanů. Také to, že opakovaně přispívajících dárců přibývá, nám umožňuje další vzrůst.

Navíc jsme získali cennou dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí a udrželi jsme si také přízeň velkého donátora, akciové společnosti Transgas. Nemenší význam pro nás má další významný dárce - firma VAS v.o.s. paní Nadi Kalinové. Naším partnerem se k tomu stala významná pojišťovna Kooperativa a.s. a obdrželi jsme i granty z nadace Duhová energie.

To vše, spolu s téměř dvěma desítkami stálých přispěvatelů, kteří posílají každý měsíc na náš účet ze své mzdy od 100 do 1000 korun, znamená pro nás finanční stabilitu, která je zárukou toho, že budou vycvičena i štěňata ve výchově. Především jsou tyto dary podmínkou klidu a pohody, kterou potřebují všichni, kteří pracují s klienty, vychovateli, psy- Neměla bych zapomenout také na význam, který pro nás měla účast na konferenci uznávané evropské asociace asistenčních psů v Berlíně, kde nám bylo nabídnuto plné členství.

Jaké jsou nejzávažnější problémy spojené s činností společnosti?

Je to nezájem příslušných orgánů o řešení problematiky asistenčních psů, především co se týče zrovnoprávnění asistenčních psů se psy vodícími. Jedinou pozitivní změnou byla úprava vyhlášky ministerstva zdravotnictví, která povolila vstup našich psů do obchodů s potravinami.

A Vaše plány do budoucna?

I nadále chceme cvičit asistenční psy podle nejpřísnějších mezinárodních kritérií. Pro klienty hodláme nadále rozšiřovat naše služby formou pravidelných rekondičních cvičení a setkání. Naším cílem je také rozšířit testování terapeutických psů nejen na Plzeňsku, ale i na Zlínsku, a tím rozšířit řady dobrovolníků v této oblasti.

Pracovníci Pomocných tlapek pracují neustále naplno, takže věřím, že asistenční psi se žlutou košilkou a černým logem na bocích, které už nyní můžeme vidět na ulicích po celé republice, jsou nejlepším potvrzením dobré investice pro všechny naše sponzory. Mohou si tak být jisti, že finance, které nám svěřili, věnovali na dobrou věc. Proto bych si dovolila na tomto místě všem dárcům, sponzorům a dobrovolníkům poděkovat. Díky Vaší účinné pomoci se nám daří činit co nejvíce lidí šťastnými.

Ke stažení: 
Výroční zpráva 2003

Výroční zpráva za rok 2002/ 2003

Vážení čtenáři,

rok 2002 uplynul ješte rychleji než ten předchozí a naše společnost sepisuje již druhou výroční zprávu.

Pomocné tlapky-naše vymodlené dítě,prošlo druhým rokem svého života bez úrazu, nakažlivých nemocí či jiných nesnází. Je to asi tím,že ji bedlivě hlídají hned tři rodiče zakladatelé, 6 strýčku a tetiček (členové správní a dozorčí rady) a několik desítek sudiček (sponzorů a dárců). A nesmíme zapomenout ani na naše pratetičky a prastrýčky (adoptivní rodiny), kteří se nám starají o výchovu psích miminek.

Obecně prospešná společnost Pomocné tlapky vstoupila do povědomí lidí nejen osobními prezentacemi na veřejnosti, výstavách nebo ve školách, ale velkou zásluhu na naší prezentaci měla také média, která kontakt veřejnosti s naší společností zprostředkovala. O práci naší společnosti se tak mohli lidé dozvědet z některých televizních pořadů jako např. Áčko na TV Nova, Miláčci nebo Prima jízda na TV Prima, Klíč a Klekánice na ČT 1 a v různých zpravodajstvích. Vycházely také články v denním tisku a některých časopisech (Vozíčkář, Týdeník televize, Svět psů atd.).

Největší zásluhu ale mají klienti se svými asistenčními psy, kteří se denně aktivně zapojují do bežného koloběhu života. Našim cílem je a i nadále bude pomáhat k nezávislosti telesně postiženým spoluobčanum a to, že naši klienti díky asistenčním psům daleko více nezávislí skutečne jsou, je nejlepším důkazem a odměnou nejen nám, ale všem, kteří se spolupodílejí na celém procesu od chovatele, předvychovatele, cvičitele, sponzorů i médií.

,,Úsměv na tváři našich klientů je víc, než děkovná slova"

Hana Pirnerová,
zakladatelka

Poslání a cíle organizace

Cílem společnosti je chov, predvýchova, výcvik a předávání asistenčních psů zdarma do dlouhodobého užívání telesně postiženým lidem, zejména částečne nebo zcela upoutaným na invalidní vozík, ale i nevidomým a v budoucnu snad i neslyšícím a lidem se záchvatovými onemocněními. Asistenční psi mohou částecně nahradit službu osobních asistentů nebo rodinných příslušníků a snížit závislost telesně postižených na jejich péči, zvýšit samostatnost a sebevědomí, a tím umožnit temto lidem aktivně a plnohodnotně se zapojit do bežného života a zlepšit navazování komunikace s okolím.Další oblastí je canisterapie. Pomocné tlapky poskytují vycvičené canisterapeutické psy detským domovům, speciálním školám, ústavům sociální péče, sanatoriím a podobným zařízením k trvalému držení nebo k pravidelným návštevám pod odborným vedením terapeutů. Snahou je rozšírit tuto službu všude tam, kde by byla přínosem, a proto také Pomocné tlapky pravidelně pořádají canisterapeutické zkoušky a odborné přednášky pro další zájemce.V neposlední řade stojí také činnost na poli osvěty z hlediska soužití zdravých a handicapovaných lidí a využití asistenčních psů pro jejich snadnejší integraci do společnosti a práce s dětmi a mládeží, predevším formou besed s praktickými ukázkami ve školách a na různých akcích telesně postižených.Zásadním pravidlem pro všechny činnosti obecně prospešné společnosti je důraz na odbornost a dodržování etiky pracovního týmu, s individuálním přístupem ke každému klientovi a jeho rodině. Dále klademe důraz na dodržování mezinárodního standardu výcviku asistenčního psa a následné péče o klienta i psa.Působnost organizace je celostátní, se snahou pomoci každému, kdo se na ni obrátí. Význam je však kladen i na aktivity regionální.Zakladatelé společnosti:
Jiří Tomášů
Hana Pirnerová
Michaela Molová

Správní rada: Dozorčí rada:
Ing. Zora Vidovencová Mgr. Veronika Moudrá
Ing. Vladimír Melion Michaela Melionová
JUDr.Jana Zázvorková Karel Paulus

V průběhu roku 2002 došlo k následujícím změnám ve složení těchto orgánu společnosti: 
ve správní radě vystřídala Daniela Kupšovského JUDr. Jana Zázvorková,
v dozorčí radě Josefa Krause Michaela Melionová.Obecně prospěšná společnost němela v roce 2002 žádné zaměstnance. 
Účetní závěrka tvoří přílohu k výroční zprávě jako její nedílná součást.
Účetnictví je vedeno u VEGA AUDITU Plzeň.

Ředitelka: Hana Pirnerová
Hlavní cvičitel: Jirí Tomášů
Cvičitelé: Olga Tomášů, Petr Pirner
Rekondiční cvičitelé: Ing. Miroslav Gregor, Vendula KaciánováDobrovolníci:V adoptivních rodinách bylo k 31.12.2002 celkem 8 šteňat v péči:
Jany Škabradové, Martiny Hořejší, Nadi Mazáčové, Moniky Posekané, Aleny Kolegarové, Ireny Moravové, Petry Lastovicové a Miroslava Gregora.Zázemí:Hlavním "výcvikovým střediskem" je domácnost manželů Tomášů v Oseku. 
Další výcvik se provádí v domácnosti manželu Pirnerových ve Starém Plzenci, kde je také kancelář a sídlo společnosti.
V bezbariérovém dome Exodus v Tremošné u Plzně se odehrávají osobní pohovory s klienty, canisterapeutické zkoušky, týdenní secvičovací kurzy asistenčních týmu i slavnostní předávání psů.Předaní pomocníci v r.2002:Dne 15.6.2002 byli do užívání oficiálně předáni tito psi.

  Asistenční psi:
- Ben - smetanový labradorský retrívr paní Jarky Machové z Hradce Králové
- Apolena - černý labradorský retrívr paní Renaty Vostré z Kounova
- Taira - zlatý retrívr slečny Michaely Zoubkové z Plzně
- Arinka II - čokoládový labradorský retrívr Davida Smetany z Valašského Meziříčí (tento pes je zároveň vodící)
   
  Canisterapeutický pes:
- Betty - flat-coated retrívr, byla zapůjčena jako stálý terapeut do MŠ pro děti kombinovanými 
vadami v Berouně pod odborným vedením Terezy Kleissnerové


Hlavní činnost Pomocných tlapek o.p.s.Hlavní činností PT je výcvik asistenčních psů. V roce 2002 byla vycvičena a předána druhá ctveřice asistenčních a jeden canisterapeutický pes. Všichni asistenční psi prošli po secvičení s klientem mezinárodně uznávanou zkouškou - testem přístupu do veřejných prostor. I po oficiálním předání dne 15.6.2002 klienti podávají pravidelné zprávy o práci psů a vzájemném soužití a budou se účastnit pravidelných rekondic. Pro rok 2003 se plánují tři denní rekondiční pobyty. Zároveň byl zahájen výcvik dalších asistentů, kteří budou slavnostně předáni dne 31.5.2003.Canisterapie - doplňková činnostCanisterapie je speciální forma zooterapie, využívající léčebného kontaktu psa s človekem v oblasti psychické i fyzické. Pomocné tlapky poskytují ústavum a podobným zařízením vycvičené CT psy k trvalému držení, ale provádějí také canisterapii při pravidelném docházení za klienty. Odborným terapeutem je kynolog, který spolupracuje s fyzioterapeutem, nebo jiným odborně vyškoleným zaměstnancem. Pes se svým pánem - canisterapeutický tým, prošli výcvikem a speciální canisterapeutickou zkouškou s odbornou prednáškou, které také Pomocné tlapky pravidelně pořádají."Stálou" canisterapeutickou fenku Betty pripřavila pro děti v Berouně cvicitelka Marika Zouharová.20.4. 2002 jsme pořádali CANISTERAPEUTICKÉ ZKOUŠKY pro 20 týmů. Pouze dva psi pro nevyhovující povahu neobstáli a jeden pes obdržel certifikát s omezenou platností na půl roku a s omezenou působností. Ostatních 17 canisterapeutických týmu obdrželo certifikát na jeden rok. Po uplynutí této doby se budou muset zkoušce podrobit opětovně. V roce 2003 se zatím uskutečnily CT zkoušky dne 12.4. v Tremošné. Zúčastnilo se 17 týmů, z toho byla 4 přezkoušení po roce. Pouze 2 týmy neuspěly. Další zkoušky se plánují 18.10. v Tremošné a 8.11. ve Zlíně.V roce 2002 pod hlavičkou Pomocných tlapek pracovaly tyto canisterapeutické týmy:

- pí.Štercliová a zlatý retrívr Lojzík v integrované třídě na ZŠ Čechova v Rokycanech,CT 1x týdně
- pí Pavla Zemanová se svým pražským krysaříkem v Domově Karla Boromějského - navštevuje každý týden v pondělí babičky a dedečky
- 2 CT týmy manž. Pirnerových a Tomášů se 2 retrívry strídavě 1x týdně v Kojeneckém ústavu s DD v Plzni a v MŠ pro děti s kombinovanými vadami v Berouně
- sl. Kleisnerová s fenkou Betty od června 2002 nastálo v MŠ pro děti s kombinovanými vadami v Berouně
- pí Melionová nepravidelně dochází do téže školy v Berouně se svými zlatými retrívry
- pí Poláková + stálá CT fenka flat-coated retrívra Arinka v ÚSP Zbůch u Plzně
- pí Brnušáková a pes Wilda v domově duchodců v Horovicích
- pí Voctářová a fena Cina navštěvují v Teplicích Arkádii

Přehled činnosti v roce 2002V přehledu činnosti za rok 2002 najdete stručný přehled nejdůležitejších akcí a momentů Pomocných tlapek o.p.s.. Nikde ale nenajdete informace o každodenní práci, spojené s denní péčí o psí svěřence, se získáváním financních ci materiálních prostředků pro chod společnosti, tvorbou zpráv našim dárcům, či najetím tisíců kilometrů na různé akce nebo za klienty.

  Leden
- secvičování a test přístupu do veřejných prostorů labradora Bena s paní Jarkou Machovou
- ukázky dovedností našich psů: Charita Plzeň, Stacionář Plzeň
- senátor Chadraba navštívil domácnost cvicitelů manželů Tomášů
  Únor
- zasedání správní a dozorčí rady
- zúčastnili jsme se tiskové konference neziskových organizací v Rokycanech
  Březen
- ukázky dovedností našich psů v knihovně v Rokycanech
- 24.3. první hromadné setkání s klienty v Třemošné, osobní pohovory psycholožky, ergoterapeutky a cvicitelů s klienty
  Duben
- 20.4. canisterapeutické zkoušky s odbornou přednáškou v Třemošné
- ukázky dovedností našich psů: Zvláštní škola v Horšovském Týně a v Třemošné u Plzně
  Květen
- ukázky dovedností našich psů: na Klubové výstavě retrívrů v Telči a v Centru pro zrakově postižené v Plzni
- secvičování a absolvování testu prístupu do verejných prostorů - labradorka Apolenka s paní Renatou Vostrou
- secvičování a absolvování testu přístupu do verejných prostorů - zlatý retrívr Taira se slečnou Michaelou Zoubkovou
- absolvování canisterapeutického testu a předání stálé canisterapeutické fenky flat-coated retrívra Betty do MŠ pro děti s kombinovanými vadami v Berouně
  Červen
- secvičování a absolvování testu přístupu do veřejných prostorů- labradorka Arinka II s Davídkem Smetanou
- 15.6. oficiální předávání 4 asistenčních a jedné CT fenky v Třemošné
- ukázky dovedností našich psů: Den pro telesně postižené v Jablonci nad Nisou, výstava psů v Praze, ZŠ v Praze, Hostouň (pí Vostrá s Apolenkou), slavnostní otevření lázeňské sezóny v Teplicích
- předání 3 štěnat do předvýchovy
  Červenec
- ukázka dovedností našich psů v klubu Korálky v Třemošné
  Srpen
- 16.8. benefiční představení ve Zlíně - pí Vostrá s Apolenkou
- 28.-30.8. sraz klubu ROSKA v Hodoníně u Kunštátu - pí Vostrá s Apolenkou
- 31.8. benefiční představení v Hvozdné
  Září
- odborná prednáška a kurz SVOPAPU v Praze
- ukázka dovedností našich psů na Dni otevřených dveří v Tremošné - pí Vostrá s Apolenkou
- pes Ezro s paní Zdenkou Vojčíkovou prošli rekondicí ve Velkých Losinách
- Říjen
- "Den pro Pomocné tlapky" v Rokycanech-benefiční akce
- ukázky dovedností našich psů ve Stacionáři v Rokycanech
- prezentace na výstavě psů v Českých Budějovicích
  Listopad
- zasedání správní a dozorčí rady
- účast na výstavě REHAPROTEX v Brně-ukázky dovedností našich psů
- získali jsme 99 980,-Kc na výcvik Asty pro klientku L. Sklenářovou z Dobročinného fondu Plzeňského Prazdroje u nadace VIA
- pes Bárny s Míšou Kutačem, Indiana s Danielem Hottmarem a Lord s Jitkou Trávníčkovou prošli rekondicí
- benefiční ples - organizovalo nakladatelství Minerva v Praze
- benefiční představení - Tyjátr Praha
- ukázky dovedností našich psů na ZŠ Za Radnicí v Rokycanech a v Mateřském klubu v Rokycanech
- secvičování a absolvování testu přístupu do veřejných prostorů -labradorka Monny s Kristýnkou Prudkou
- předání dvou štěňat do předvýchovy
- Prosinec
- ukázka dovedností našich psů na ZŠ v Plasích
- získali jsme 4.cenu z grantu nadace Eurotel (50tis Kč)

Hospodaření organizace - vybrané údaje:Účetní uzávěrka

Rozvaha    
 

AKTIVA

 
číslo účtu

STÁLÁ AKTIVA

stav k 31.12.2002

 

Dlouhodobý nehmotný majetek

 
014

Ocenitelná práva

12 500,00 Kč

 

OBEŽNÁ AKTIVA

 
 

Zásoby

 
124

Zvířata

144 500,00 Kč

 

Pohledávky

 
314

poskytnuté provozní zálohy

1 110,00 Kč

378

Jiné pohledávky

1 000,00 Kč

 

Finanční majetek

 
211

Pokladny

869,20 Kč

221

Bankovní účty

1 189 796,17 Kč

 

AKTIVA CELKEM

1 349 775,37 Kč

     
 

PASIVA

 
 

VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ (stálých a obežných aktiv)

 
 

Jmění

 
901

Vlastní jmění

20 667,37 Kč

 

Hospodářský výsledek

 
963

Účet hospodářského výsledku

805 680,53 Kč

931

Hospod.výsledek ve schvalovacím řízení

493 524,97 Kč

 

CIZÍ ZDROJE

 
 

Krátkodobé závazky

 
321

Dodavatelé

1 540,00 Kč

342

Ostatní přímé daně

362,50 Kč

379

Jiné závazky

28 000,00 Kč

 

PASIVA CELKEM

1 349 775,37 Kč

KONTROLA - Kč
Výkaz zisků a ztrát 2002

číslo účtu Název ukazatele

hlavní

hospodářská

 

celkem

501 Spotřeba materiálu

326 448,87 Kč

74 955,10 Kč

71 456,00 Kč

472 859,97 Kč

504 Prodané zboží

- Kč

27 865,90 Kč

 

27 865,90 Kč

512 Cestovné

6 658,10 Kč

   

6 658,10 Kč

513 Náklady na reprezentaci  

1 200,00 Kč

 

1 200,00 Kč

518 Ostatní služby

1 202 982,49 Kč

12 328,00 Kč

39 795,70 Kč

1 255 106,19 Kč

521 Mzdové náklady

67 630,00 Kč

   

67 630,00 Kč

538 Ostatní nepřímé daně a poplatky    

1 820,00 Kč

1 820,00 Kč

549 Jiné ostatní náklady

- Kč

 

5 758,00 Kč

5 758,00 Kč

  Úcetní třída 5 CELKEM:

1 603 719,46 Kč

116 349,00 Kč

118 829,70 Kč

1 838 898,16 Kč

602 Tržby z prodeje služeb

53 316,40 Kč

10 405,00 Kč

 

63 721,40 Kč

604 Tržby za prodané zboží

3 800,00 Kč

- Kč

 

3 800,00 Kč

614 Změna stavu zvířete

- 8 000,00 Kč

   

- 8 000,00 Kč

644 Úroky    

3 816,18 Kč

3 816,18 Kč

648 Zúčtování fondu    

0,01 Kč

0,01 Kč

649 Jiné ostatní výnosy

2 511 241,10 Kč

 

- Kč

2 511 241,10 Kč

691 Provozní dotace

70 000,00 Kč

   

70 000,00 Kč

  Účetní třída 6 CELKEM:

2 630 357,50 Kč

10 405,00 Kč

3 816,19 Kč

2 644 578,69 Kč

  Hospodářský výsledek před zdaněním

1 026 638,04 Kč

-105 944,00 Kč

-115 013,51 Kč

805 680,53 Kč

  Hospodářský výsledek po zdanění

1 026 638,04 Kč

-105 944,00 Kč

-115 013,51 Kč

805 680,53 Kč

Dotace
Ministerstvo práce a sociálních věcí 70 000,00 Kč  
Dary - na základě smluv - přesahující 10.000,-Kč
Transgas a.s. Praha 300 000,00 Kč   Westlake (Bernard Adrian) 200 000,00 Kč
manželé, kteří nechtějí být jmenováni 190 000,00 Kč   firma, která nechce být jmenována 100 000,00 Kč
nadace VIA 60 000,00 Kč   RNDr. Dvořák Petr- Praha 53 000,00 Kč
pí. Kuřeová Michaela (Prudká Kristýna) 50 000,00 Kč   VAS v.o.s. - Praha 50 000,00 Kč
pí.Holečková Olga 50 000,00 Kč   město Litomeřice 40 000,00 Kč
VAS pí.Kalinovská 40 000,00 Kč   Nadace Eurotel 40 000,00 Kč
Ing.Sikyta Josef 35 000,00 Kč   Staff charitable Noc (Citibank, a.s. Praha) 35 000,00 Kč
Štepánek Petr 30 000,00 Kč   město Plzeň - ÚMO3 30 000,00 Kč
Občanské sdružení CESTY - Brno 20 000,00 Kč   Bohušovická mlékárna, a.s. - Brňan 20 000,00 Kč
SAN-ART, s.r.o. Praha (Matoušek) 20 000,00 Kč   město Hradec Králové 20 000,00 Kč
Alarmcom, s.r.o. - Praha 20 000,00 Kč   divadelní kroužek Hvozdné 19 880,00 Kč
Kořínek Karel 17 600,00 Kč   Brik CZ, s.r.o. - Praha 16 284,00 Kč
nadace Naše dítě 16 000,00 Kč   nadace LVICE - Zdiby 15 000,00 Kč
Lear Corporation Czech s.r.o., Přeštice 12 000,00 Kč   DDS Tyátr - Praha 11 162,10 Kč
ZŠ Litoměrice 10 324,00 Kč   Kovařík J. - Pavlice 10 000,00 Kč
Janíček Petr - Uherský Brod 10 000,00 Kč   ZČE, a.s. - Plzeň 10 000,00 Kč
jazyková škola Amadeus 10 000,00 Kč   pí.Dvoráčková L. - Plzeň 10 000,00 Kč
pí.Vomelová Marta - Polná 10 000,00 Kč   Vomela Miloš - Polná 10 000,00 Kč
Tejkal Stanislav - Kolín 10 000,00 Kč      

Celkem: 1 601 250,10 Kč

Nepenežní dary - přesahující 10.000,-Kč oceněné
Brik CZ, s.r.o. - Praha (skríň) 16 284,00 Kč  
Penežní dary na BÚ - přesahující 10.000,-Kč
sdružení ČLOVĚK 200 000,00 Kč   FTV Premiera 139 646,00 Kč
pí.Štastná 50 000,00 Kč   pí.Rutrlová 50 000,00 Kč
nadační fond 36 000,00 Kč   Premont - Lhotka 30 000,00 Kč
Ittec, s.r.o. 25 000,00 Kč   adresát neznámý 20 000,00 Kč
Rehaprotex 20 000,00 Kč   VAS v.o.s. - zaměstnanci 12 400,00 Kč
Vašek Otakar 10 000,00 Kč      

Celkem 593 046,00 Kc

Mnohokrát děkujeme firmám a spoluobčanům nejen uvedeným v seznamu, ale všem, kteří jakoukoliv částkou přispeli na naši činnost nebo nás podpořili například nákupem našich reklamních předmětů."...Ben me do značné míry vrátil zpátky do normálního života a zpátky mezi ostatní lidi..."
(Jarka Machová)"...S Apolenkou jsem mnohem svobodnejší..." 
(Renata Vostrá)

Výroční zpráva a výsledky hospodaření 2001

Milí čtenáři,

rok uplynul jako voda a naše společnost poprvé ve své historii píše výroční zprávu. V roce 2000, v období , kdy jsme dvě spřátelené rodiny vytvářely organizaci , která má pomáhat kromě nevidomých i tělesně postiženým občanům, málokdo z našeho okolí věřil, že se nám to povedePřes počáteční problémy jsme mezi našimi přáteli našli několik nadšenců , kteří se k nám přidali a 6. února 2001 nám paní Jana Zázvorková na naši první schůzku správní a dozorčí rady přinesla cenné psaní o zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Plzni.

O výcviku asistenčních psů v té době věděl málokdo, většina pouze ze zahraničních zdrojů. Problémem číslo jedna byly především finance, ale nikdo z nás nesouhlasil s tím, aby si psa hradil tělesně postižený klient. Proto jsme se rozhodli, že "pilotní projekt" Pomocných tlapek, kdy vycvičíme čtyři asistenční pejsky, bude hrazen výhradně ze zdrojů zakladatelů a věřili jsme že tým: klient + asistenční pes v praktickém životě sám přesvědčí potencionální sponzory, dárce, případně úřady.

Naše obecně prospěčná společnost ve svém prvním roce prošla mnohými dětskými nemocemi. Ve druhém roce naším růstem a vysokými cíly a nároky na kvalitu práce rostou také nároky na vyšší materiální, lidskou a především profesní úroveň (vlastní výcvikové středisko bude dlouho pouze snem). Díky aktivním spolupracovníkům, dobrovolníkům a především díky našim adoptivním rodinám se naše cíle dají plnit.

Naším cílem je pomáhat k nezávislosti tělesně postižených občanů a aktivně provádět canisterapii na vysoké profesionální úrovni. Nemůžeme pomoci všem a ihned, ale krásné dopisy od klientů i jejich pejsků a fotky s úsměvem na tváři dětí při terapii jsou nám největší odměnou.

Zvláštní poděkování patří manželům Tomášů, kteří svůj byt proměnili na "výcvikové středisko Pomocných tlapek" za jejich obětavost a trpělivost se psy ve výcviku i při secvičování týmů.

"Když můžeme pomáhat, pomáhejme, nikdy nevíme, kdy budeme pomoc od jiných potřebovat sami!"

Hana Pirnerová
zakladatelka

 

Poslání a cíle organizace

Obecně prospěšná společnost vznikla s cílem poskytovat prospěšné služby: chovat, vychovávat, cvičit a předávat asistenční psy zdravotně postiženým osobám, které budou splňovat kriteria pro přijetí psa a soužití s ním. Jedná se především o osoby s postižením zraku, sluchu a osoby tělesně postižené.

Dále, poskytovat vycvičené canisterapeutické psy dětským domovům, ústavům pro tělesně a mentálně postiženou mládež, sanatoriím, domovům pro seniory a to buď k trvalému držení psa nebo pravidelnými návštěvami pod odborným vedením terapeuta.

Společnost se věnuje přípravě a vzdělávání canisterapeutů, cvičitelů a administrativních pracovníků, osvětové a vzdělávací činnosti v oblasti vztahů zdravých a postižených osob, prací s mládeží, vydávání periodik a organizováním společných akcí.

Zásadním pravidlem pro všechny činnosti obecně prospěšné společnosti je důraz na odbornost a dodržování etiky pracovního týmu, s individuálním přístupem ke každému klientovi a jeho rodině.

Lidé a působení organizace

Působnost organizace je celostátní, se snahou pomoci každému, kdo se na ni obrátí. Význam je však kladen i na aktivity regionální.

Zakladaté společnosti
Jiří Tomášů
Hana Pirnerová
Michaela Molová

Správní rada
Ing. Zora Vidovencová
Mgr. Veronika Moudrá
Ing. Vladimír Melion

Dozorčí rada
Ing. Josef Kraus
Daniel Kupšovský
Karel Paulus

V průběhu roku 2001 nedošlo ke změnám ve složení těchto orgánů společnosti a ani k žádným změnám "Zakládací smlouvy". Obecně prospěšná společnost nemá žádné zaměstnance.

Dobrovolní pracovníci
Hlavní koordinátor : Michaela Molová
Koordinátor předvýchovy : Hana Pirnerová
Hlavní cvičitel: Jiří Tomášů

Dobrovolníci - (adoptivní rodiny)
slečna Hana Šikolová
rodina Kašťákových
rodina Hořejších
rodina Posekaných
rodina Škabradových
slečna Lastovicová

Nezbytní pomocníci
(asistenční psi):
Lord -černý labrador retriever
Bárny- zlatý retriever
Indiana- zlatý reriever
Ezro- zlatý retirever
(canisterapeutičtí psi):
Arinka - černá flat caoted-retriever (stálý terapeut v ústavu ve Zbůchu)
Lojza , Anny a Adéla-otec s dcerami,zlatí retrievři
Elza, Iris, a Nut- černé labrador retrieveři

Zázemí

"Výcvikovým střediskem" se stala domácnost manželů Tomášů v Oseku. Tam se provádí veškerý domácí výcvik.

Kancelář Pomocných tlapek našla své místo v domácnosti manželů Pirnerových ve Starém Plzenci, kde je také sídlo společnosti.

V bezbariérovém domě Exodus v Třemošné u Plzně se odehrávají osobní pohovory s klienty, canisterapeutické zkoušky, týdenní secvičovací kurzy asistenčních týmů i slavnostní předávání psů.
Jedenkrát týdně dojíždí Lojza do ZŠ Čechova v Rokycanech za svou integrovanou třídou, jedenkrát týdně dojíždí dva canisterapeutické týmy do kojeneckého ústavu s dětským domovem v Plzni a do speciální mateřské školy pro děti s kombinovanými vadami do Berouna.

Přehled činnosti v roce 2001

Obecně prospěšná společnost se v tomto roce věnovala především "pilotnímu projektu", kdy si dala za cíl na vlastní náklady vycvičit a předat asistenční psy tělesně postiženým klientům.

V roce 2001 bylo jejím cílem také dát o sobě co nejvíce vědět, aby se jméno "Pomocné tlapky" postupně stávalo všeobecně známým, proto to byl rok plný ukázek a reprezentací na veřejnosti , výstavách a především v různých klubech tělesně postižených občanů.

V přehledu činnosti za rok 2001 najdete stručný přehled nejdůležitějších akcích a momentů Pomocných tlapek o.p.s. Nikde ale nenajdete informace o každodenní tvrdé práci, spojené s denní péčí o psí svěřence, se získáváním finančních či materiálních prostředků pro chod společnosti, tvorbou zpráv našim dárcům, či najetím tisíců kilometrů na různé akce nebo za klienty.

Únor
-6.února zakládací schůzka PT.o.p.s. v Tereze v Praze.
-zúčastnili jsme se akce "30 dní pro neziskový sektor" v Liberci

Březen-duben
-stali jsme se členy ICN
-zahájena spolupráce se ZŠ Čechova-Rokycany, s paní učitelkou Štercliovou - zlatý retriever Lojza provádí canisterapii jednou týdně v integrované třídě
-zúčastnili jsme se jednání o spolupráci s CNO Plzeň
-zahájena spolupráce s OS Cesty-Brno (zastoupené pí.Petrou Knotkovou a Janou Novotnou )
-zahájena spolupráce s OS Fatima - formou poradenství v oblasti možností využívání canisterapie při poskytování služeb vozíčkářům
-uzavřena dohoda o poskytnutí canisterapeutické fenky pro ÚSP Zbůch - získání prvního sponzora VSP Plzeň sever, která částečně uhradila
CT fenku
-beseda s ukázkou v klubu tělesně postižených v Rokycanech
-jednání se senátorem Luďkem Sefzigem,MD o možnostech vyvolat novelizaci vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánu ČR v sociálním zabezpečení, v plném znění.
-předání prvního asistenčního psa Lorda pí. Trávníčkové

Květen-červen
-klienti Pomocných tlapek v Áčku na TV Nova.
-první článek o PT v časopise Vozíčkář
-vydání nultého čísla Zpravodaje PT
-první štěně dáno do předvýchovy adoptivní rodině - Asta (dar od paní Čumrdové)
-předání druhého asistenčního psa p.Hottmarovi
-předání třetího asistenčního psa Míšovi Kutačovi
-pořádání CT zkoušek pro 12 CT týmů
-besedy s ukázkami práce asistenčních psů v: ZŠ Starý Plzenec, ZŠ Valašské Meziříčí, ZŠ Volduchy
-ukázky: na výstavě v Brně, klub.výstavě v Praze, v Holubím Koutě, v klubu ROSKA Plzeň, Fatima Praha
-předání canisterapeutické fenky do užívání ÚSP Zbůch

Červenec-srpen
-předání čtvrtého asistenčního psa pí. Zdeňce Vojčíkové
-28.6. jednání o změně legislativy pro AP na Mpsv s panem Niedrlem
-dáno do předvýchovy adoptivní rodině druhé štěně
-23.8. Pomocné tlapky o.p.s. ve Snídani s Novou
-24.8. slavnostní předání asistenčních psů, pilotního projektu do užívání v Třemošné za účasti médií, přítomen i pan poslanec Brožík

Září-říjen
-podání první žádosti o dotaci
-prezentace na výstavě v Praze
-zahájení výcviku dalších 4 asistenčních psů
-ukázky práce asistenčních psů: při setkání TP v Praze na Hvězdě, v Holubím koutě-výcvikový víkend, Roska Plzeň, Fatima Praha, den psů-Prachatice, den psů Plzeň, středisko ZP v Rokycanech
-PT hosty Českého rozhlasu
-zahájená spolupráce s kojeneckým ústavem s DD v Plzni-canisterapie

Listopad-prosinec
-zúčastnili jsme se výstavy Rehaprotex v Brně
-výstava neziskového sektoru v prostorách radnice města Plzeň
-nákup 3 štěňat LR a předání adoptivním rodinám
-PT ve snídani s Novou spolu se spolupracovnicemi z OS Cesty, které pořádali prodej kapesních kalendářů na podporu výcviku asistenčních psů

Hlavní činnost Pomocných tlapek o.p.s.

Hlavní činností PT je výcvik asistenčních psů. V roce 2001 byli vycvičeni a předáni 4 asistenční a jeden canisterapeutický pes. Jeden výcvikář a jeho dva asistenti věnovali celkem téměř 680 hodin domácímu výcviku, 240 hodin výcviku v terénu a na veřejnosti a 700 hodin péči o psy ve výcviku.

Paní cvičitelka Marika Zouharová připravovala canisterapeutickou fenku Arinku a ta věnovala minimálně 60 hodin výcviku a 60 hodin v terénu a v praxi.

Všichni asistenční psi prošli testem přístupu do veřejných prostor a i po předání jsou podávány pravidelné zprávy o jejich práci a budou poskytovány rekondice.

Od října 2001 se připravují další čtyři psi, kteří budou docvičeni a předání svým páníčkům v červnu 2002.

Canisterapie - doplňková činnost

Canisterapie je speciální forma zooterapie, využívající léčebného kontaktu psa s člověkem v oblasti psychické i fyzické.

Canisterapii Pomocné tlapky provádí formou docházky za klienty. Odborným terapeutem je kynolog, který spolupracuje s fyzioterapeutem, nebo jiným odborně vyškoleným zaměstnancem. Pes se svým pánem "canisterapeutický tým", prošli výcvikem a speciální canisterapeutickou zkouškou s odbornou přednáškou , kterou pořádají Pomocné tlapky.

V roce 2001 jsme pořádali canisterapeutické zkoušky pro 12 psů. Pouze jeden pes pro svou agresivitu neobstál a ostatních 11 canisterapeutických týmu obdrželo certifikát na dva roky. Po uplynutí této doby se budou muset zkoušce podrobit opětovně.

Pět canisterapeutických týmů pod hlavičkou Pomocných tlapek o.p.s. v roce 2001 pracovalo v :
-ZŠ Čehcova Rokycany-terapeut pí.Štercliová-vykonáno 124 hodin canisterapie pro 16 dětí (opakovaně po týdnu školní rok)
-kojenecký ústav s dětským domovem v Plzni - navštěvují 2 CT týmy - vykonáno 24 hodin canisterapie (za 3 měsíce) pro 30 dětí.
-paní Pavla Zemanová se svým pražským krysaříkem navštěvuje každý týden v pondělí babičky a dědečky v domově Karla Boromějského. Paní Pavlu už nevnímají jako návštěvu , ale vítají jí se slovy: "A - je tu naše spolupracovnice?"
Canisterapie v kojeneckém ústavu v Plzni byla podpořena dotací z ÚMo Plzeň 4-Doubravka. Děkujeme.

Klasická účetní uzávěrka k dispozici  zde - pro ostatní účely poslouží lépe: Hospodaření organizace - vybrané údaje

Dotace

 

Město Plzeň

80 000,00 Kč

ÚMO Plzeň 4

5 000,00 Kč

ÚMO Plzeň 2

14 000,00 Kč

MěÚ Rokycany

6 000,00 Kč

Celkem 

105 000,00 Kč

 

 

Dary - na základě smluv 

 

Transgas a.s. Praha

300 000,00 Kč

ČEZ a.s.Praha

50 000,00 Kč

NESCAR spol.s.r.o. Liberec

15 000,00 Kč

PreMont Lhotka a.s. Praha 4

15 000,00 Kč

Zeman R.

15 000,00 Kč

Petr Jančařík, Plzeň

15 000,00 Kč

ZČP, a.s .Plzeň

10 000,00 Kč

Termolux spol.s.r.o., Valašské Meziříčí

10 000,00 Kč

S.Chocholatý , Plzeň

10 000,00 Kč

Lear Corporation Czech s.r.o., Přeštice

10 000,00 Kč

ITTEC s.r.o. Praha 4

10 000,00 Kč

ALARMCOM s.r.o.Praha 10

10 000,00 Kč

MUDr. S.Minářová , Plzeň

5 000,00 Kč

Segafredo Zanetti CR, Praha

5 000,00 Kč

Sedlecký kaolin a.s. Božičany

5 000,00 Kč

Barentz s.r.o. Klatovy

5 000,00 Kč

PRONAP, Starý Plzenec

5 000,00 Kč

ANA CZ,spol.s.r.o. Praha

3 000,00 Kč

Dita Kujovská, Trutnov

2 128,30 Kč

Celkem:

500 128,30 Kč

 

 

Nepeněžní dary

 

OS CESTY, Říčky - krmení

6 068,00 Kč

Maximac Group spol.s r.o. - CD

3 000,00 Kč

Euroben s.r.o. Teplice - krmení pro Barnyho

2 942,60 Kč

P+K B.Procházka , Praha 8 - igelitky s logem

7 595,40 Kč

Pekařství Frídel - výrobky

620,00 Kč

Celkem nepeněžní dary

20 226,00 Kč

 

 

Peněžní dary na BÚ 

 

Mgr. Z. Diatková

10 000,00 Kč

p. Pítrová

6 000,00 Kč

Mops klub CZ

5 000,00 Kč

p. Čadková

5 000,00 Kč

Ladislav Metelka

2 100,00 Kč

p.Hajná

2 000,00 Kč

p. Bursíková

2 000,00 Kč

N. Foret

1 350,00 Kč

Dioss Nýřany

1 000,00 Kč

R. Jančík

1 000,00 Kč

Hrubá J.

1 000,00 Kč

p. J. Klepisová

1 000,00 Kč

Javoříková

1 000,00 Kč

pan Bulawa

800,00 Kč

Jaroslava Roschová

600,00 Kč

ZŠ Osek

575,00 Kč

p. Rudolf

500,00 Kč

B. Nepovimová

500,00 Kč

D.Pazdera

500,00 Kč

Roska, Plzeň

500,00 Kč

p.Willingerová

400,00 Kč

R. Štafránek

400,00 Kč

p.Trojánková

300,00 Kč

p.Kotrcová

300,00 Kč

p. Tománek

100,00 Kč

p..Pluchařová

100,00 Kč

neznámý dárce

30 259,65 Kč

Celkem

74 284,65 Kč

 

 

Dary přijaté v hotovosti pokladnou 

 

Neuvedený dárce

12 727,00 Kč

Volicerovi

1 000,00 Kč

ZŠ Valašské Meziříčí

7 750,00 Kč

Žáci ZŠ Hrachovec

750,00 Kč

Pí.Sklenářová

2 100,00 Kč

Celkem

24 327,00 Kč

 

 

Výnosy - jiné

 

Tržby - prodané zboží-krmivo

9 000,00 Kč

Úroky- BÚ

308,32 Kč

Tržba - prodej psa

30 000,00 Kč

Jiné výnosy celkem

39 308,32 Kč

 

 

VÝDAJE

 

Spotřeba pomocného materiálu- (krmení B,potřeby pro psy, výbava..)

57 096,70 Kč

Nákup psů

30 000,00 Kč

Spotřeba režijního materiálu

10 181,60 Kč

Prodané krmivo

9 055,20 Kč

Cestovné

6 380,00 Kč

Ostatní služby-ověř.podpisů, výcvik psů

84 537,10 Kč

Poštovné

3 402,20 Kč

Náklady na školení a semináře

4 860,00 Kč

Zřizovací výdaje

3 401,00 Kč

Náklady na vlastní reklamu(trička)

14 253,00 Kč

Náklady na veterinární péči

7 205,00 Kč

Ostatní nedaňové služby(členství v ICN)

850,00 Kč

Ostatní poplatky(kolky)

190,50 Kč

Ostatní náklady

50,00 Kč

Bankovní poplatky

2 061,00 Kč

Koupený "materiál"- psi

16 000,00 Kč

Výdaje celkem

249 523,30 Kč

 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM

 

Dotace

105 000,00 Kč

Dary - na základě smluv

500 128,30 Kč

Nepeněžní dary

20 226,00 Kč

Peněžní dary na BÚ

74 284,65 Kč

Dary přijaté v hotovosti pokladnou

24 327,00 Kč

Výnosy - jiné

39 308,32 Kč

Příjmy celkem

743 048,27 Kč

 

 

 

 

ZŮSTATEK

 

Výnosy celkem

743 048,27 Kč

Výdaje celkem

249 523,30 Kč

Zůstatek

493 524,97 Kč