Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Pomocné tlapky

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky se již od svého založení v únoru 2001 zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předáváme zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým, zejména těm, kteří jsou zcela nebo částečně upoutáni na invalidní vozík, ale i lidem nevidomým, pacientům se záchvatovými onemocněními a lidem s kombinovaným onemocněním.

Dále se Pomocné tlapky věnují výcviku vodících psů pro nevidomé.

Pomocné tlapky se od svého založení věnují také canisterapii. Informace o těchto aktivitách najdete na samostatné internetové stránce www.canisterapie.cz.

Třetí oblast činnosti společnosti se soustředí na osvětu v problematice soužití zdravých a handicapovaných lidí a využití asistenčních psů při integraci handicapovaných do společnosti.

Společnost Pomocné tlapky s celostátní i regionální působností vycvičila a předala za dobu své existence téměř devět desítek asistenčních psů a dva canisterapeutické psy a uspořádala velké množství besed pro děti a mládež a ukázek na školách a akcích pro tělesně postižené.

Zakladatelé společnosti

Zakladateli společnosti byli v roce 2001 Jiří Tomášů, Hana Pirnerová a Michaela Freeman.

Správní a dozorčí rada

Správní rada zajišťuje směřování obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky a dozorčí rada dohlíží na jeho dodržování a kontroluje účetnictví. Obě rady mají svého předsedu a dva členy. Všichni přispívají k činnosti Pomocných tlapek svými znalostmi a zkušenostmi z oblastí, jako jsou práva, účetnictví, ekonomika, fundraising nebo kynologie.

Dobrovolníci

Každodenní činnost naší obecně prospěšné činnosti je založena na práci velkého množství dobrovolníků, kteří se věnují psům a klientům, organizaci, financování a osvětě. Některé z nich představujeme na stránkách www.canisterapie.cz v sekci Naše canisterapeutické týmy. Dobrovolníkům patří největší dík, protože právě jejich aktivní přístup pomáhá klientům nejvíce.

Výchovný program pro děti a mládež

Výchovný program pro děti a mládež

Zobrazit více
Ohlasy a reakce

Ohlasy a reakce

Zobrazit více
Napsali o nás

Napsali o nás

Zobrazit více
Důležitá upozornění

Důležitá upozornění

Zobrazit více
Výroční zprávy

Výroční zprávy

Zobrazit více