Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Jak získat psa?

Pomocné tlapky poskytují psy svým klientům zdarma. To, že od nás vychovaného a vycvičeného psa získáte, vás ale zavazuje k několika povinnostem, které je potřeba dodržet. Na následujících řádcích vám celý proces přidělení čtyřnohého pomocníka přiblížíme. Pokud budete i po jejich přečtení váhat nebo vám něco nebude jasné, kontaktujte prosím paní ředitelku.

1. Přečtěte si informace na našem webu

O tom, jaké požadavky musí žadatel o asistenčního psa splnit a jaké jsou obecné podmínky výchovy a výcviku psů, se můžete dočíst ve statutu obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky. Připravili jsme pro vás výňatky z něj, které upozorňují na to nejdůležitější:

  • Chov, výchova a výcvik asistenčních psů
  • Pravidla poskytování asistenčních psů zdravotně postiženým
  • Předání psa a následné vztahy

Získání asistenčního psa je pozitivní změnou životního stylu a prvním krokem vzájemného vztahu, který je plný zodpovědnosti.

2. Nechte si poslat žádost

Jste-li rozhodnuti, že asistenčního psa chcete, prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo klasické pošty nás kontaktujte a nechte si poslat formulář Žádost o asistenčního psa. Po vyplnění ho pošlete k nám a my vás zařadíme na čekací listinu.

3. Čekání

Následuje období čekání, až na vás podle dotazníku přijde řada. Nezbývá vám než čekat, až psa dostanou všichni, kteří se o něj přihlásili před vámi.

4. Vstupní formulář

Až se dostanete mezi prvních osm v pořadníku, dostanete za úkol vyplnit další dotazník – vstupní formulář. Je poměrně obsáhlý a díky němu se dozvíme, jaké je vaše postižení a životní styl a co je důležité vědět pro výcvik psa.

5. Pohovor

Po vstupním dotazníku následují pohovory s psychologem a sociálním pracovníkem, kteří vás a vaši rodinu připraví na příchod psa do domácnosti. Dozvíte se, co bude jeho přítomnost znamenat pro váš život a jaké změny čekají vaše nejbližší.

Na základě dalšího rozhovoru určí fyzioterapeutka, jaké úkony jste schopni zvládnout sami a co máte vyžadovat od psa.

Během této fáze se vám budou věnovat také cvičitelé psa, kteří potřebují zjistit míru vašeho postižení, podmínky vašeho domova, vaše zájmy a životní styl, aby mohli psa připravit na život s vámi.

Poté, co proběhnou rozhovory, obdržíte poštou naše vyjádření. Je-li vše v pořádku a rozhodne se, že vám bude pes přidělen, najdeme psa, který se k vám bude nejvíce hodit svou povahou, schopnostmi a temperamentem. Najít ideálního psa není jednoduché, protože každý člověk je jiný a má své specifické představy a potřeby.

6. Výcvik a první setkání

Naši cvičitelé vám poté oznámí, jakmile je pes vytipován. Příležitost poprvé se s ním setkat dostanete zhruba po třech měsících a poté ho budeme cvičit tak, aby odpovídal vašim potřebám.

7. Secvičování

Nejnáročnější období celého procesu na vás klade zvýšené nároky – během secvičování je třeba, abyste získali důvěru svého čtyřnohého pomocníka a naučili se dávat mu povely a přijímat jeho pomoc. Vás i vaše rodinné příslušníky naučíme, jak o psa pečovat. Secvičení trvá asi 1 až 2 týdny a odehrává se v neutrálním prostředí, většinou v bezbariérovém domě Exodus v Třemošné. Poté vám bude cvičitel krátkou dobu k dispozici ještě u vás doma a vzápětí musíte projít testem spolupráce v terénu.

8. Sžívání

Během několika následujících měsíců zůstanete s cvičiteli v častém kontaktu, abyste společně „dopilovali“ detaily podle potřeby. Cílem je se s pejskem maximálně sžít.

9. Promoce

Následuje veřejná oslava zvaná promoce, na níž se sejdou členové vaší rodiny, všichni, kdo pomohli psa vychovat a vycvičit, sponzoři, ale také novináři. Dostanete certifikát, který dokládá, že vy a pes jste tým a že jste připraveni na společný život. Setkáte se také s ostatními klienty, kteří psa získali ve stejné době jako vy.

10. Rekondice

Převzetím psa a oslavou však náš vzájemný kontakt nekončí. Chceme vědět, jak se vám i vašemu pomocníkovi daří, takže nám budete posílat pravidelné písemné zprávy. Možná vás také někdy navštívíme, abychom zjistili, jak o pejska pečujete. A pravidelně pořádáme rekondiční pobyty, abyste si vy a pes oživili povely a jejich vykonávání. Vedle cvičitelů se setkáte rovněž s fyzioterapeutem, psychologem, sociálním pracovníkem a veterinářem.