Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Signální psi

Signální psi jsou určeni především pro pomoc sluchově postiženým. Upozorní je na důležité zvuky v jejich okolí, například:

  • zvonek u dveří,
  • přicházející fax nebo telefon se čtecím zařízením,
  • pláč dítěte,
  • požární nebo jiný alarm,
  • zvonící budík,
  • signály kuchyňských spotřebičů,
  • osobu volající jméno neslyšícího.

Psi cvičení moderními metodami umí na nebezpečí upozornit osoby se zvýšenou přecitlivělostí na chemikálie. Speciálně vycvičení psi pro postižené trpící záchvaty jsou schopni přivolat pomoc nebo i poznat přicházející záchvat.

Pomocné tlapky plánují zavedení výcviku signálních psů jako další součást svých aktivit. Pokud máte o tento typ výcviku zájem, ať už jako cvičitelé, nebo klienti, obraťte se na nás, zařadíme vás na již existující čekací listinu.