Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Vodicí psi

Psy pro nevidomé nebo slabozraké u nás vídáme poměrně často. První vodicí pes byl vycvičen už v roce 1928, ale psi pomáhali postiženým už předtím. Manželé Tomášů, hlavní cvičitelé Pomocných tlapek, založili v roce 1989 Rodinnou školu výcviku psů pro nevidomé a postižené a rozhodli se na tuto dlouhou tradici navázat.

Vodicí pes umí kromě vedení klienta například

  • najít prázdné místo v tramvaji a ukázat nevidomému, kam má dosednout,
  • najít telefonní automat,
  • projít stanicí až k nástupu a zabránit pádu do kolejiště,
  • bezpečně převést nevidomého přes cestu,
  • najít na nádraží nebo na poště okénko, kde se nevidomého někdo ujme.

Při spolupráci s postiženým se neuplatňují jen nacvičené povely, ale také tzv. „inteligentní neposlušnost“, kdy pes intuitivně odmítne uposlechnout povel, jehož vykonání může být pro pána nebezpečné.

klient Jakub Černý