Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Předvýchova štěňát

Vychovat z osmitýdenního uličnického štěňátka kultivovaného tvora, schopného po roce absolvovat speciální výcvik na asistenčního nebo vodícího psa, je úkol velmi zodpovědný a ne zrovna jednoduchý. Během zhruba deseti měsíců si štěně musí osvojit nejen nezbytné hygienické a sociální návyky, základní poslušnost a chování na veřejnosti i v interiérech mimi domov,  ale „adoptivní“ rodina musí zvládnout naučit ho i vzornou chůzi u nohy na obojku a na ohlávce, cestovat všemi dostupnými dopravními prostředky a základy aportování. Cvičíme výhradně labradorské, zlaté a flat coated retrívry.
Krmení, veterinární péči a další výdaje spojené s výchovou hradí Pomocné tlapky. Na dobrovolnické rodině je práce se štěňátkem, v případě bydliště mimo město pravidelné dojíždění do rušného prostředí, loužičky, okousané pantofle... a nakonec slzavé rozloučení.

Když ale pak na vlastní oči vidíte, jak jste pomohli udělat někoho šťastným, krásně to hřeje u srdce... A těch šťastných bývá hned několik najednou: vaše vychované miminko, handicapovaný člověk a celá jeho rodina...

Pokud byste chtěli takto pomáhat, kontaktujte koordinárku předvýchovy:

Bc. Renata Krejčová - Koordinátor předvýchovy štěňat 
E-mail: predvychova@pomocnetlapky.cz
tel. 739 028 874

Asistenční psi pro zdravotně postižené

Asistenční psy poskytujeme zejména lidem s pohybovými problémy, kteří používají invalidní vozík, chodítka nebo hole. Psy cvičíme tzv. na míru, aby klientům pomáhali co nejúčinněji a podpořili jejich samostatnost. Postižený se musí naučit psa povelovat. Pokud jeho postižení neumožňuje psa zvládat, můžeme mu poskytnout tzv. šikovného pomocníka.

Canisterapie

Už od roku 2001 poskytujeme canisterapeutické služby pro jednotlivce i organizace, nejčastěji formou návštěvy rodiny nebo zařízení. V současné době máme více než 70 aktivních canisterapeutických týmů prakticky po celé republice. Jako terapeuti mohou působit dobrovolníci a odborníci na zdravotnictví, sociální služby nebo pedagogiku. Pomocné tlapky zajišťují přípravu a testování jejich psů.

Přeje-li si nějaké sociálně-zdravotnické zařízení zajistit klientům kontakt s canisterapeutickým psem, je nejjednodušším řešením návštěvní program, při kterém zaučený dobrovolník nebo odborník se psem pravidelně do zařízení dochází. O takových programech se můžete dozvědět na stránkách www.canisterapie.cz.

Canisterapeutičtí psi k trvalému držení

Ze zkušeností víme, že nejjednodušším řešením kontaktu klientů zdravotně-sociálních zařízení s canisterapeutickým psem je návštěva některého z našich týmů. Pokud má ale organizace vhodné podmínky pro chov psa, můžeme jí psa poskytnout k trvalému držení.

Účast na tvorbě právních předpisů

Pomocné tlapky poskytují odborné poradenství úředníkům, zákonodárcům a výzkumným pracovníkům v oblasti legislativy týkající se přístupu klientů s asistenčními psy do veřejných prostorů, financování, pojištění a cestování se psy. Konzultace na uvedená témata mohou samozřejmě využít i naši klienti.

Vzdělávací činnost

Pomocné tlapky provádí přednášky s ukázkami práce asistenčních psů, slepeckých psů a canisterapie ve školách všech typů- mateřských, základních, středních, speciálních, odborných i vysokých školách- a na rekvalifikačních kurzech.

Přednášky s ukázkami uskutečňujeme na různých akcích pořádaných pro zdravé i zdravotně znevýhodněné spoluobčany a také na seminářích pro zdravotnický personál i v sociální sféře.

Těchto akcí se často zúčastňují naši klienti se svými psími pomocníky, a tak společně seznamujeme veřejnost s významem práce těchto psů, ale i s veškerou problematikou týkající se této oblasti. Cílem této činnosti je také prevence úrazů, závislosti na drogách a alkoholu.

S informovaností veřejnosti samozřejmě také souvisí zajištění různých přístupových práv všech lidí, kterým vycvičený pes pomáhá, ale také cvičitelům, kteří takovéto psy cvičí.

Osvětová činnost

Intenzivně se věnujeme také osvětové činnosti, která má zájemce o danou problematiku zasvětit do tématu zdravotně postižených a asistenčních psů. Vydáváme osvětové materiály, organizujeme veřejné ukázky, společenské akce a prezentace zaměřené na konkrétní skupiny osob (chovatele psů, mládež aj.).

Spolupráce s dalšími organizacemi

Kvalitu našich služeb zvyšujeme spoluprací s ostatními organizacemi s podobným zaměřením. Účastníme se tuzemských i mezinárodních konferencí, poskytujeme klientům informace o užitečných službách a jsme členy organizací sdružujících poskytovatele asistenčních psů.

Doplňkové aktivity

Vedle nevýdělečných aktivit poskytujeme poradenství a zprostředkovatelskou činnost v oblasti kynologie a v internetovém obchůdku a při akcích prodáváme dárkové a propagační předměty a další výrobky. Výdělky z těchto činností, poskytovaných na základě živnostenských listů, pomáhají financovat neziskové aktivity.