Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Jak to funguje?

Když se naší chovné fence narodí psí miminka, věnujeme jim maximální péči a po dobu osmi týdnů je často měříme, sledujeme a také je očkujeme. V této době se jim věnujeme mimořádně, protože každé zanedbání se – stejně jako u lidí – později projeví. Proto věnujeme důraz také péči o fenku v prenatálním období. V osmi týdnech je ale třeba vybraná štěňátka odstavit, protože už potřebují kontakt s lidmi.

Čtyřnozí miláčci jsou předáni do adoptivní rodiny. Jde o dobrovolného vychovatele, který je u sebe bude mít cca 12 měsíců.

Dobrovolník-vychovatel psa naučí slušnému chování, hygieně, základům poslušnosti, rozvine aport, a především nechá štěně odžít si krásné dětství. Dobrovolník se účastní setkání štěńat, kde pracují spolu s trenérem na odstraňovaní případných nedostatků, ale také utvrzují psa i vychovatele v úspěšných cvicích. Po dosažení pohlavní i mentální zralosti se mladý pse přesouvá k cvičiteli.

Cvičitel nejprve zjistí povahové rysy mladého psa, zajistí veškerá veterinární vyšetření. Pokud  se nenajde zdravotní či povahový problém, který by psa vyloučil z dalšího výcviku, trenér začne s denní přípravou psa.

Po prvních 3. měsících, kdy se všichni psi připravují podobně, se mladý pes poprvé setkává se svým novým páníčkem a oba několik dnů procvičují, co se naučili.

Pak mladý pes dále procvičuje  správné úkony a  upevňuje si své dovednosti dle potřeb svého budoucího pána.

Když přijde ta správná chvíle a mladý pes již vše potřebné umí, bývá to tak cca 7–9 měsíců od zahájení výcviku, přijíždí klient opět do střediska, kde se znovu procvičují speciální cviky, pohyb na veřejnosti, péče o psa, zdravotní péče o  budoucího asistenta. Stávají se týmem na celý život.

Po závěrečném secvičování  tým absolvuje závěrečnou zkoušku, která se odehrává podle mezinárodních standardů. Po ní  odjíždí trenér spolu s asistenčním týmem do jejich bydliště, kde probíhá podlesní fáze secvičování.

Každý tým je i nadále v kontaktu s našimi pracovníky, kteří jsou připraveni mu pomoci v řešení  problémů, které mohou nastat v průběhu soužití se psem.

Jednou ročně probíhá  promoce asistenčních psů – oslava. Během ní se sejdou všichni, kteří pomohli k úspěchu – chovatel, vychovatel, cvičitelé, dobrovolníci, rodiny, sponzoři –, a po dvou letech práce je náš hrdina slavnostně „předán“ svému novému partnerovi.

Spolupráce postiženého a Pomocných tlapek ovšem předáním nekončí. Klient může kdykoli, když je potřeba, konzultovat otázky péče o psa, musí se účastnit pravidelného ověřování a podle pravidel zasílat hodnocení. Pořádáme také společné akce, na kterých se můžeme dále setkávat. Někteří klienti nám kromě toho pomáhají s propagací.

Náš psí hrdina pracuje s klientem v týmu den co den. Až mu bude zhruba osm, bude muset odejít do důchodu a páníček si ho možná ponechá jako domácího mazlíčka. Pomocné tlapky mu pak přednostně poskytnou psa náhradníka.

Správní a dozorčí rada

Správní rada zajišťuje směřování obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky a dozorčí rada dohlíží na jeho dodržování a kontroluje účetnictví. Obě rady mají svého předsedu a dva členy. Všichni přispívají k činnosti Pomocných tlapek svými znalostmi a zkušenostmi z oblastí, jako jsou práva, účetnictví, ekonomika, fundraising nebo kynologie.

Dobrovolníci

Každodenní činnost naší obecně prospěšné činnosti je založena na práci velkého množství dobrovolníků, kteří se věnují psům a klientům, organizaci, financování a osvětě. Některé z nich představujeme na stránkách www.canisterapie.cz. Dobrovolníkům patří největší dík, protože právě jejich aktivní přístup pomáhá klientům nejvíce.