Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Důležitá upozornění

Vzhledem k podvodnému jednání některých „cvičitelů“, kteří se vydávají za naše spolupracovníky, upozorňujeme, že s klienty, dobrovolníky a sponzory jedná za Pomocné tlapky výhradně ředitelka Hana Pirnerová, tel. 724 279 599. V případě jakýchkoli dotazů, které se týkají aktivit Pomocných tlapek, vám paní Pirnerová předá kontakt na příslušnou osobu.

V kontaktu můžete být rovněž s následujícími spolupracovníky:

  • Olga a Jiří Tomášů (výcvik asistenčních psů apod.),
  • Mgr. Jana Štercliová (koordinace canisterapie).

Pokud vás naším jménem zkontaktuje jiná osoba, upozorněte nás prosím na to.

Prohlášení

Pomocné tlapky o.p.s. se tímto veřejně distancují od jakékoliv spolupráce s panem Jaroslavem Kovářem, který se prezentuje jako sponzor naší organizace a za tím účelem zneužívá jména a videoprojekcí s našimi klienty bez našeho souhlasu a souhlasu našich klientů.

Současně bychom rádi upozornili na to, že pan Jaroslav Kovář nikdy neposkytl naší organizaci žádný sponzorský dar.

Prohlašujeme, že učiníme veškeré právní kroky k tomu, aby panu Jaroslavu Kovářovi zabránili ve vybírání peněz na podporu výcviku asistenčních psů, které si zřejmě ponechává pro svoji potřebu.

Upozornění na pouliční sbírky a prodej

Vážení přátelé,
upozorňujeme všechny naše příznivce, že naše společnost Pomocné tlapky nespolupracuje s nikým, kdo by nabízel pouliční prodej jakýchkoliv předmětů na podporu naši organizace. 

Pokud Vás někdo osloví  na ulici se žádostí o příspevěk pro Pomocné tlapky na výcvik asistenčních psů, ať  do kasičky, či prodejem drobností, prosím volejte Policii ČR a oznamte nelegální sbírku. Pomocné tlapky touto formou nezískavají finanční prostředky.

Prosíme, informujte i nás na telefonu 724 279 599.  

Děkujeme.

Upozornění - pouliční prodej

Vážení přátelé,
upozorňujeme všechny naše příznivce, především ze západních Čech, že naše společnost Pomocné tlapky nespolupracuje s nikým, kdo by nabízel pouliční prodej jakýchkoliv předmětů na podporu naši organizace. Našim jménem neoprávněně operují někteří zaměstnanci firmy YUM DO.  

Pokud Vás kdokoliv našim jménem osloví, prosím volejte Policii ČR a oznamte nelegální sbírku. Prosíme, informujte i nás na telefonu 724 279 599.  

Děkujeme.

Upozornění!

Vyskytly se případy, kdy veřejnost byla oslovena lidmi na ulici s prosbou o příspěvek do kasičky, či nákup předmětu s cílem podpořit výcvik psů pro naši společnost. Vzhledem k tomu, že Pomocné tlapky tento druh činnosti neprovozují a jedná se o podvodné jednání, oznamte prosím tuto skutečnost jak na Policii ČR či městské Policii, a také nám. Děkujeme.

Veřejná sbírka

K datu 1.6.2010 máme povolenou novou veřejnou sbírku s účelem:
provádění canisterapie, vzdělávání a testování canisterapeutických týmů.
Sbírkový účet: 43 - 570 480 0287 /0100

Ukončení veřejné sbírky.

Vážení přátelé, 
dovolujeme si informovat, že ke dni 31.5. 2010 bude ukončena tříletá veřejná sbírka  s účelem: 
finanční prostředky na výcvik asistenčních psů- sbírkový účet : 266 00 207/0100.

K datu 1.6.2010 máme povolenou novou veřejnou sbírku s účelem:
provádění canisterapie, vzdělávání a testování canisterapeutických týmů.
sbírkový účet: 43 - 570 480 0287 /0100