Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Výchovný program pro děti a mládež

Práce s dětmi a mladými lidmi patří už od počátku k pilířům aktivit Pomocných tlapek. Náš program se neustále vyvíjí a zlepšuje a má za cíl vychovat u těch nejmladších porozumění a toleranci, která pomůže k lepší integraci postižených do společnosti.

Děti jako naši klienti

Děti a mladiství tvoří velké procento našich klientů. Ti se veřejných akcí Pomocných tlapek podle svých možností zúčastňují a vždy rádi předvedou, co jejich pejsci dokážou. Zdravé děti tak mohou vidět asistenční psy a jejich páníčky v akci a snadno pochopí, co postižený nezvládne sám a jak mu přítomnost psa pomůže.

Přednášky a besedy ve školách a zájmových klubech

Cvičitelé, organizátoři, canisterapeuti i klienti Pomocných tlapek jezdí na besedy do škol a zájmových sdružení.

Přednášky lze zařadit do několika tematických okruhů:

  • zdravověda – pochopení zdravotního postižení,
  • biologie – vývoj psa, stavba jeho těla,
  • přírodověda – soužití se psem, prevence pokousání,
  • občanská výuka – integrace postižených do společnosti,
  • občanská výuka – úloha neziskových organizací.

Besedy připravujeme na míru dané skupině dětí a mladistvých a vyučovaného předmětu, během něhož se přednáška odehrává.

Výchovné a výukové materiály

Neustále rozšiřujeme řadu vlastních výchovných, výukových a informačních materiálů, které mohou učitelé a vedoucí kroužků využívat, a to nejen v průběhu našich přednášek, ale také v návaznosti na ně. V současné době poskytujeme:

  • obecné informační materiály (brožury, letáky apod.),
  • internetové stránky, které je možné využít k aktivnímu vyhledávání informací při práci s internetem,
  • omalovánky s básničkami pro mladší děti, které dětem přiblíží druhy pomáhajících psů (balení po 50 ks, cena 5 Kč/ks).

Máte-li zájem o výukové materiály nebo o uspořádání besedy, kontaktujte ředitelku Pomocných tlapek Hanu Pirnerovou.