Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Otázky a odpovědi

Je třeba mít na paměti, že výcvik asistenčních psů je náročný úkol. V zájmu klientů jsme proto definovali několik pravidel, která pokládáme za důležitá, byť se někdy mohou zdát příliš tvrdá.

Jak dlouho trvá předání psa?

Poté, co zaregistrujeme vaši žádost o asistenčního psa, zařadíme vás do oficiálního pořadníku. Současná čekací doba je přibližně 1,5 roku. Nezbývá vám než čekat, než na vás přijde řada a psa perfektně připravíme. Zájem o psy je u dobrých cvičitelů větší než jejich kapacity, a pokud vám někde nabízejí psa hned, je to poněkud podezřelé.

Až váš první pes odejde do důchodu, náhradníka dostanete přednostně před novými klienty, takže pak už se vás čekání netýká.

Umožní mi finanční pomoc vaší organizaci získat psa rychleji?

Všichni naši klienti dostávají psa zdarma. Platí jen nepatrnou částku za ubytování a stravu při secvičení, promocích a rekondicích a následnou péči o psa, ať už se jedná o krmivo, či ošetřování.

Počet psů, které každoročně vycvičíme, nezávisí jen na množství peněz, které získáme od sponzorů, ale také na možnostech cvičitelů. Cvičíme jen tolik psů, abychom se jim mohli plně věnovat. Čekání proto nelze nijak zkrátit. Teprve když se dostanete do první desítky, bereme v úvahu, jaký pes je pro vás nejlepší, bez ohledu na pořadník.

Bude pes vycvičený jako robot?

Psy cvičíme podle jejich vlastností a metodou pozitivního utvrzování. Do výcviku zařazujeme jen takové, kteří projdou zdravotními a povahovými testy, a kteří tedy mají k výcviku předpoklady a pomáhají rádi.

Bude mě pes ihned poslouchat?

Protože psi spolupracují na základě motivace, a nikoli na základě strachu, budou vás poslouchat až tehdy, když si s nimi vybudujete vztah a získáte přirozenou autoritu. Musí vás mít rádi a vy se k nim nemůžete chovat tvrdě nebo neeticky.

Aby vás pes respektoval, musíte respektovat rady a vedení cvičitele.

Mohu dostat jinou rasu psa než retrívra?

I když se v mnoha psích rasách najdou jedinci, kteří by se na práci asistenčního psa mohli hodit, retrívři se ukázali jako nejosvědčenější. Volíme spolehlivé rasy a chovné stanice, abychom předešli rizikům souvisejícím s povahou psa a nemrhali penězi sponzorů.

Dostanu psa „z ulice“?

Prevence zmíněných rizik začíná správnou volbou psa z prověřených chovných stanic – psa, jehož rodiče známe a u něhož máme vysokou šanci, že z něho vyroste zdravý a šikovný pes. Vybraným psům zajišťujeme výchovu u adoptivních rodin, kde máme jistotu, že psovi zabezpečí radostné dětství, pohodu a stimulaci k vývoji. Rodina psa vede a vychovává podle našich instrukcí a předává nám o něm velké množství informací.

Známe zdravotní stav psa, tempo učení, povahu a víme, co má a nemá rád. Známe i důležité detaily z jeho života, které mohou ovlivnit jeho chování a výcvik.

Bude pes zdravý?

Naši psi procházejí od narození spoustou vyšetření. U retrívrů časté dysplazii kyčelních a loketních kloubů se snažíme předcházet výběrem zdravých rodičů psa a kvalitní výživou.

Pokud se před výcvikem objeví problémy, pes výcvik vůbec neabsolvuje. Podrobné a finančně náročné testy probíhají také před předáním klientovi.

Dostanu chovného psa?

Smyslem vašeho psa je pomáhat vám, nikoli zajišťovat si potomky. Proto jsou všichni naši psi vykastrováni, což ostatně vyžadují mezinárodní organizace sdružující poskytovatele asistenčních psů. Kastraci provádějí výborní veterináři a jejím provedením vám odpadají mnohé starosti.

Je výběr psa libovolný?

S každým psem trávíme dva roky jeho sledováním a hodnocením. Víme, jaké má povahové vlastnosti, co dělá nerad, co mu nejde. Není tedy důležité, jakou má barvu a zda je to fena, nebo pes. Důležité je, abyste si jeden druhému vyhovovali povahou a nároky a aby byl pes schopen plnit úkoly, které od vás dostane. Naši cvičitelé tedy nebudou vybírat podle barvy nebo pohlaví psa, ale podle toho, jaký čtyřnohý pomocník je pro vás nejvhodnější. Výběr nezávisí na rozhodnutí jednoho člověka, ale je výsledkem rozmluvy celé komise.

Naši psi umí až 90 povelů, z nichž mnohé jsou velmi specializované. Profesionální výcvik stavíme na tom, k čemu má pes předpoklady a talent. Budete-li potřebovat něco hodně speciálního, budete si pravděpodobně muset počkat nad rámec pořadníku, protože budeme hledat takového psa, který se danmate a čím ustálenější jeho pravidla jsou, tím je to proé úkoly naučí plnit.

Jak probíhá předání?

Pes vás nebude poslouchat hned. Důležité je seznámení s ním, kontakt s cvičiteli během výcviku a vhodné je absolvovat i několik návštěv, aby si na vás pes zvykl. Pak už je na vás, abyste si na něho zvykli, naučili se s ním zacházet a pečovat o něj a získali si jeho důvěru.

Každý klient se musí se svým psem secvičit na neutrální půdě v našem bezbariérovém bytě ve Starém Plzenci. V tomto prostředí máte na starost jen naučit se pracovat jeden s druhým a při tom se vám budou věnovat cvičitelé. Na závěr projdete testem dovedností a přístupu do veřejných prostorů. Cvičitel s vámi dojede domů, kde doladí výcvik podle konkrétních potřeb a ujistí se, že vaše okolí ve škole či na pracovišti chápe roli vašeho psa.

Pokud secvičení se psem nezvládnete, nemůžeme vám ho svěřit. Klient, který psa nezvládá, může být pro lidi kolem sebe i pro sebe samotného nebezpečný. Kromě toho trval výcvik psa dva roky a stál přes 200 tisíc korun, takže jsme si jisti, že trocha úsilí vložená do zvládnutí psa stojí za to.

Stávám se po předání vlastníkem psa?

Nedáváme vám psa, ale poskytujeme vám službu. Pes zůstává „vlastnictvím“ Pomocných tlapek, protože kdybyste byli jeho majiteli, mohl by se stát například předmětem dědictví.

Požadujeme zajištění perfektní péče o psa – kvalitní krmivo, veterinární péči, hygienu, etické zacházení, … Ani když se ocitnete v tíživé finanční situaci, není možné v péči o psa, který vám slouží, polevit. Proto od klientů vyžadujeme zasílání pravidelných zpráv o soužití se psem a pořádáme také rekondiční pobyty za účasti odborníků, kteří odpoví na vaše dotazy.

Je nutné psa dále trénovat?

Pes, kterého dostanete, vám může být dobrým pomocníkem a umí se učit. Další cviky, zejména ty, které souvisí s vaším prostředím, ho můžete naučit vy sami. Pokud ho nebudete chtít cvičit v nových povelech, je vaší povinností udržovat alespoň ty návyky, kterým jsme ho naučili my. Cviky je třeba procvičovat a opakovat.

Z praxe víme, že ani ne tak psi jako spíš klienti mají tendenci zlenivět. Psi ale vyžadují disciplínu a pravidla, která je třeba dodržovat. Nedůslednost je mate a čím ustálenější jeho pravidla jsou, tím je to pro ně lepší.

Co se stane, když přestanu využívat služby asistenčního psa?

Protože výcvik psa stál hodně peněz a úsilí, je třeba, abyste jeho služby opravdu využívali. Pokud jste nemocní nebo hospitalizovaní, je to samozřejmě něco jiného – v takovém případě se můžeme o psa dočasně postarat.

Pokud se ale o psa přestanete zajímat nebo jste celý týden mimo domov, může ho lépe využít jiný klient, který mu poskytne potřebnou péči a intenzivní vztah. V rámci našich pravidelných kontaktů vám nedovolíme, abyste svého psa nechali „ležet ladem“.

Dokáže si pes zvykout pouze na jednu osobu?

Psi běžně v rodinách vnímají jako vůdce osobu, která se o ně stará a tráví s nimi nejvíce času. Tato úloha se může postupně měnit a může ji převzít člen domácnosti, který se psovi hodně věnuje. Přestože přirozeným pánem psa je osoba fyzicky větší, s hlubším hlasem a sebevědomým držením těla a fyzickou silou, našimi klienty jsou lidé postižení, s malou silou v rukách, většinou nechodící, se slabým hlasem, a dokonce děti. I tady je však důležité, aby pes vnímal takového člověka jako svého pána.

Měl by to být proto klient, kdo se v rodině o psa stará, dává mu krmení, věnuje mu pozornost, hraje si s ním a venčí ho. Zbytek rodiny by si měl na tento vztah zvyknout a nenarušovat ho. Ve vztahu ke psovi se musí ostatní členové domácnosti naučit chovat jako další v pořadí až po klientovi.