Pomocné tlapky o. p. s.
menu

O asistenčních psech

Asistenční psi jsou psi určení pro pomoc obecně všem zdravotně postiženým nebo tělesně postiženým (zejména vozíčkářům). Díky specializovanému výcviku a výběru schopných zvířat na začátku přípravy dovedou mnohem více než běžní psi.

Pejsek otvírá zásuvku

Trocha historie

Nejstarším a u nás poměrně rozšířeným je výcvik vodicích psů pro nevidomé. S výcvikem psů pro tělesně postižené se začalo v 70. letech 20. století v USA a odtud se tato praxe rozšířila do celého světa. V České republice se mu nikdo soustavně nevěnoval až do roku 2001, kdy vznikla obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky, která si ho vytyčila jako svůj hlavní cíl.

Zatímco výcvik psů pro nevidomé hradí stát, výchova a příprava asistenčních psů pro tělesně a zdravotně postižené, která je náročnější a trvá delší dobu, musí být financována ze sponzorských darů a dotací. 

Asistenční psi podle typu pomoci

Vodicí psi pro nevidomé („slepečtí“ psi) jsou vycvičeni k bezpečné navigaci v prostoru. Umí najít určené místo, převést nevidomého přes silnici apod. 

Asistenční psi pro tělesně postižené („psi pro vozíčkáře“) jsou vycvičeni podle konkrétního postižení klientů. Jejich úkolem je pomoci jim k větší samostatnosti a se zvládáním pohybu mimo domov. Nejde ale jen o psy pro vozíčkáře.

Balanční psi jsou schopni díky speciálnímu postroji a výcviku pomáhat osobám, které mají potíže s rovnováhou, například při chůzi, nástupu do dopravního prostředku atd. Pomocné tlapky už vycvičily i takové psy.

Šikovní společníci jsou asistenční psi pomáhající osobám pečujícím o postiženého. Jsou umisťováni do domácností s těžce postiženými klienty, kteří jim nemohou sami dávat povely, nebo s dětmi s různými poruchami autistického spektra nebo s ADHD. Klientovi takoví psi poskytují hlavně canisterapii, rehabilitaci, motivaci a psychickou podporu.

Signální psi pro neslyšící upozorňují neslyšící na zvuky v jeho okolí – plačící dítě, budík, zvonek apod.

Signální psi pro alergiky jsou vycvičeni k rozpoznávání alergenů, které způsobují astmatické záchvaty. Naše společnost zatím takové psy necvičí.

Signální psi pro osoby se záchvatovými onemocněními (epilepsie, diabetes) pomáhají klientům přivolat pomoc nebo podat léky při přicházejícím záchvatu, přivolat pomoc samostatně při klientově pádu do bezvědomí, odvést z vozovky při přicházejícím záchvatu apod. Pes může při soužití s klientem začít změnou chování signalizovat přicházející záchvat. K cílenému výcviku na konkrétní signalizování přicházejícího záchvatu se naši trenéři proškolují.    

Vodicí psi pro pacienty se ztrátami paměti umí postižené dovést domů v případech, kdy se nejsou schopni sami zorientovat. Tímto výcvikem se zatím nezabýváme. 

Psi poskytující emocionální podporu mají za úkol snížit různé sociální fobie a úzkosti a pomoci cítit se bezpečně osobám s poruchami psychiky.

Další výhody psů

Psi jako společníci osob s nejrůznějšími tělesnými postiženími nebo zdravotními problémy znamenají vedle pomoci při běžném chodu domácnosti také další výhody:

  • Partnerství se psem a vytržení ze samoty je pro mnohé pacienty impulzem ke změně životního stylu.
  • Psi jsou významnými ledoborci při navazování kontaktu s okolím a zvyšují nejen samostatnost, ale také sebevědomí klientů.
  • U mnohých postižených se psychická pohoda projeví i ve zlepšení fyzického stavu (zpomalení ztráty svalstva u svalových atrofií, zlepšení pohyblivosti aj.).
  • Využití canisterapeutických technik pomáhá ke zlepšení krevního oběhu, uvolnění křečí svalstva, a tím ulevuje od bolesti.
  • Asistenční psi často představují úlevu pro osoby pečující o postižené. Každodenní střežení klienta zabezpečí pes a pomůže se zvládáním jeho jednoduchých i složitějších úkonů.

Výcvik „šitý na míru“

V praxi se výchova a rozsah výcviku řídí schopnostmi psa a potřebami postiženého. Před přidělením psa proto přihlížíme zejména k postižení klienta, jeho životnímu stylu a aktivitám a u psa se ohlížíme na jeho schopnosti, fyzickou zdatnost a povahové vlastnosti. Podle toho zajistíme výcvik na míru.

Správní a dozorčí rada

Správní rada zajišťuje směřování obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky a dozorčí rada dohlíží na jeho dodržování a kontroluje účetnictví. Obě rady mají svého předsedu a dva členy. Všichni přispívají k činnosti Pomocných tlapek svými znalostmi a zkušenostmi z oblastí, jako jsou práva, účetnictví, ekonomika, fundraising nebo kynologie.

Dobrovolníci

Každodenní činnost naší obecně prospěšné činnosti je založena na práci velkého množství dobrovolníků, kteří se věnují psům a klientům, organizaci, financování a osvětě. Některé z nich představujeme na stránkách www.canisterapie.cz. Dobrovolníkům patří největší dík, protože právě jejich aktivní přístup pomáhá klientům nejvíce.

Vodicí psi

Vodicí psi

Zobrazit více
Signální psi

Signální psi

Zobrazit více
Psi pro tělesně postižené

Psi pro tělesně postižené

Zobrazit více
Veterinární péče

Veterinární péče

Zobrazit více
Práva asistenčních psů a klientů

Práva asistenčních psů a klientů

Zobrazit více
Cestování s asistenčním psem

Cestování s asistenčním psem

Zobrazit více
Asistenční psi ve škole

Asistenční psi ve škole

Zobrazit více
Výcvikové pomůcky

Výcvikové pomůcky

Zobrazit více
Jak to funguje?

Jak to funguje?

Zobrazit více
Časté dotazy o asistenčních psech

Časté dotazy o asistenčních psech

Zobrazit více