Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Výcvik canisterapeutických psů

Přeje-li si nějaké sociálně-zdravotnické zařízení zajistit klientům kontakt s canisterapeutickým psem, je nejjednodušším řešením návštěvní program, při kterém zaučený dobrovolník nebo odborník se psem pravidelně do zařízení dochází. O takových programech se můžete dozvědět na stránkách www.canisterapie.cz.

Některé ústavy ale mohou mít zájem o canisterapeutického psa, kterého povede jeden ze zaměstnanců. Pokud jsou k tomu vhodné podmínky, nabízíme výcvik a předání takového psa.

Canisterapeutický pes

 • je jako takový vybrán již jako štěně (ne každý pes má předpoklady pro práci v kontaktu s lidmi),
 • je adoptivní rodinou vychován podle našich instrukcí a neustále dohlížíme na jeho vývoj,
 • je plně socializovaný (umí se snadno orientovat v nových prostředích, zvládá dopravu a různé situace),
 • dostává kvalitní stravu a veterinární péči,
 • prochází kompletními zdravotními a povahovými testy,
 • je vykastrován,
 • je cvičen zejména k rozšířené poslušnosti a hrám, které může využít při práci s klienty, a polohování.

 

Po přípravě psa proběhne zaškolení pracovníka zařízení, který se o psa musí starat tak, jako by byl jeho vlastní. Naučí se o psa pečovat, vychovávat ho, nacvičovat canisterapeutické techniky a pracovat s klienty. Kromě základního kurzu dostane individuální lekce se zaměřením na práci v konkrétním ústavu.

Podmínky

Před umístěním psa do sociálně-zdravotnického zařízení klademe s ohledem na welfare psa vysoké nároky na podmínky v ústavu. Mezi ty nejdůležitější patří následující:

 • Pes zůstává majetkem Pomocných tlapek a je poskytován jako smluvní služba.
 • Zařízení musí zajistit kvalitní krmení, dostatek vody po celý den, dostatečný spánek a venčení a preventivní veterinární péči (prohlídky, testy, očkování) a péči v případě úrazu či nemoci.
 • „Pracovní doba“ psa musí zohledňovat jeho kapacitu, pes nemůže pracovat denně a po celý den. Intenzivní kontakt s lidmi pro něho může být velmi vysilující a měl by mu odpovídat nerušený odpočinek.
 • Pes potřebuje důkladné vedení jednou osobou. Pán musí být důsledný, sebejistý a vyrovnaný.
 • Pes bude bydlet u páníčka doma a bude ho doprovázet do práce. Jeho mimopracovní režim se musí přibližovat režimu psů chovaných v domácnostech.
 • Po práci potřebuje pes regeneraci, buď pasivní (spánek, klidná procházka), nebo aktivní (vyběhat se, zaplavat si, zahrát), protože syndrom vyhoření vede k agresi.
 • Je třeba zajistit pojištění a jednou ročně obnovit certifikaci canisterapeutického psa. Pes, který testy neprojde, představuje pro klienty potenciální nebezpečí.
 • V případě, že zaměstnanec-páníček odejde do důchodu, na mateřskou dovolenou nebo rozváže pracovní poměr, je třeba tuto situaci řešit s ohledem na welfare psa a zájmy klientů.