Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Asistenční psi pro zdravotně postižené

Psi, které cvičíme, pomáhají nejčastěji klientům upoutaným na invalidní vozík nebo chodícím o berlích, nevidomým, lidem se záchvatovým onemocněním (epilepsie, diabetes) či různými kombinacemi, ale také dětem s psychickými problémy, ADHD nebo autismem.

Psy cvičíme tzv. na míru, aby klientům pomáhali co nejúčinněji a podpořili jejich samostatnost. Postižený se musí naučit psa povelovat. Pokud jeho postižení neumožňuje psa samostatně povelovat, můžeme mu poskytnout speciální typ asistenčního psa - tzv. šikovného společníka, který asistuje pečující osobě a klientovi plní funkci zejména canisterapeutickou, rehabilitační a motivační.