menu

Výcvik asistenčních psů

Poskytování asistenčních psů neznamená jen jejich výcvik. Během přípravy poskytujeme kompletní služby zaměřené na přizpůsobení psa potřebám konkrétního klienta, zajištění welfare psa a minimalizaci potenciálních rizik.

Služby související s výcvikem asistenčních psů

Příprava klienta – posouzení míry klientových schopností a potřeb fyzioterapeutem a psychologem, porada s rodinou a cvičiteli. 

Chov štěňat – štěňata vybíráme z vlastního nebo osvědčeného chovného programu, kde máme možnost posoudit genetický potenciál čtyřnohých pomocníků.