Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Finanční pomoc

Činnost obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky je financována peněžitými a věcnými dary jednotlivců, firem, nadací a fondů. Klienti od nás dostávají psy zdarma, takže je na nás, abychom sehnali peníze na jejich výchovu a výcvik. Všem podporovatelům za jejich pomoc děkujeme. Vaše dary jsou odpočitatelné z daňového základu podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Prohlédněte si seznam těch, kteří nám již pomohli. Je snadné ocitnout se mezi nimi.

Přispět můžete několika způsoby

 1. příspěvkem na konto

  Příspěvky můžete posílat na účet Pomocných tlapek č. 78-3611440287/0100, vedený u Komerční banky, Jiráskova 482/II, 337 19 Rokycany.

 2. hmotným darem nebo službami

  Některé firmy nás sponzorují tak, že zdarma nebo se slevou poskytnou výrobky nebo služby. Obvykle je podle našich konkrétních potřeb oslovujeme sami, ale pokud vás při čtení našich stránek napadlo, že právě vaše firma nám může pomoci, budeme rádi, když se nám ozvete.

 3. využitím našich reklamních služeb

  Firmám nabízíme možnost umístění placeného umístění reklamy na našem webu nebo v našich tiskovinách. Můžeme vám rovněž zpracovat reklamu do časopisů, na billboardy apod., která současně představí vaši firmu a vaši charitativní činnost. Výdělky z této činnosti využijeme pro financování neziskových aktivit.

 4. koupí předmětů v našem online obchodě nebo při akcích u stánku

  Nabízíme vám pestrou škálu drobných dárků a upomínkových předmětů s logem Pomocných tlapek a dalšího zboží. Veškeré výnosy využíváme pro potřeby Pomocných tlapek.

 5. koupí výrobků od smluvních partnerů

  Někteří naši sponzoři se rozhodli zapojit i své zákazníky a přispívají nám částkou z prodeje zboží. Buď se jedná o procento z obratu, nebo fixní částku z prodeje každého kusu konkrétního výrobku. Pokud máte o tento způsob spolupráce zájem, kontaktujte nás.

 6. projekt Darujspravne.cz

Finanční pomoc ale není to jediné – přesvědčte se, že pomoci může opravdu každý.