Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Finanční pomoc

Činnost obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky je financována peněžitými a věcnými dary jednotlivců, firem, nadací a fondů. Klienti od nás dostávají psy zdarma, takže je na nás, abychom sehnali peníze na jejich výchovu a výcvik. Všem podporovatelům za jejich pomoc děkujeme. Vaše dary jsou odpočitatelné z daňového základu podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Prohlédněte si seznam těch, kteří nám již pomohli. Je snadné ocitnout se mezi nimi.

Přispět můžete několika způsoby

 1. příspěvkem na konto

  Příspěvky můžete posílat na účet Pomocných tlapek č. 78-3611440287/0100, vedený u Komerční banky, Jiráskova 482/II, 337 19 Rokycany.

  QR platba - zjednodušte si posílání příspěvku z účtu

  V mobilní aplikace od vaší banky, jednoduše vyberte zadání "Nové platby přes QR", pak nasměrujte mobil na tento QR kód, doplňte částku, kterou chcete přispět a odešlete. Tak jednoduché to je.

 2. hmotným darem nebo službami

  Některé firmy nás sponzorují tak, že zdarma nebo se slevou poskytnou výrobky nebo služby. Obvykle je podle našich konkrétních potřeb oslovujeme sami, ale pokud vás při čtení našich stránek napadlo, že právě vaše firma nám může pomoci, budeme rádi, když se nám ozvete.

 3. zapojením do projektu Darujspravne.cz

  Hlavním cílem projektu Daruj správně, jenž je zaměřen na individuální dárcovství, je co nejvíce zjednodušit cestu mezi dárci a neziskovými organizacemi a odbourat starost, zda peníze putují tam, kam opravdu mají. Každá organizace registrovaná na darujspravne.cz je prověřena, má veřejnou sbírku a je plně transparentní.
  Viz provozní podmínky služby darujspravne.cz

 4. využitím našich reklamních služeb

  Firmám nabízíme možnost umístění placeného umístění reklamy na našem webu nebo v našich tiskovinách. Můžeme vám rovněž zpracovat reklamu do časopisů, na billboardy apod., která současně představí vaši firmu a vaši charitativní činnost. Výdělky z této činnosti využijeme pro financování neziskových aktivit.

 5. koupí předmětů v našem online obchodě nebo při akcích u stánku

  Nabízíme vám pestrou škálu drobných dárků a upomínkových předmětů s logem Pomocných tlapek a dalšího zboží. Veškeré výnosy využíváme pro potřeby Pomocných tlapek.

 6. koupí výrobků od smluvních partnerů

  Někteří naši sponzoři se rozhodli zapojit i své zákazníky a přispívají nám částkou z prodeje zboží. Buď se jedná o procento z obratu, nebo fixní částku z prodeje každého kusu konkrétního výrobku. Pokud máte o tento způsob spolupráce zájem, kontaktujte nás.

Finanční pomoc ale není to jediné – přesvědčte se, že pomoci může opravdu každý.