Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Psi pro tělesně postižené

Psi, které cvičíme, pomáhají nejčastěji klientům upoutaným na invalidní vozík nebo chodícím o berlích, nevidomým, lidem se záchvatovým onemocněním (epilepsie, diabetes) či různými kombinacemi, ale také dětem s psychickými problémy, ADHD nebo autismem. Postižený se musí naučit psa povelovat. Pokud jeho postižení neumožňuje psa samostatně povelovat, můžeme mu poskytnout speciální typ asistenčního psa - tzv. šikovného společníka, který asistuje pečující osobě a klientovi plní funkci zejména canisterapeutickou, rehabilitační a motivační.

Asistenční pes dokáže v mnoha ohledech nahradit lidského asistenta a pomůže pánovi například v následujících případech:

 • rozsvěcení a zhasínání světel,
 • přinesení určitého předmětu (telefonu, vodítka, pošty, léků, ovladače aj.) a jeho předání,
 • svlékání rukavic, ponožek, svetru, bundy nebo kalhot,
 • rozepínání zipu,
 • otevírání pračky, vytahování prádla z pračky, podávání kolíčků,
 • podávání spadlých předmětů,
 • otevírání a zavírání dveří,
 • manipulace s invalidním vozíkem (přitažení k posteli při přesedání..),
 • přivolání pomoci nebo přímá pomoc v případě ohrožení,
 • otevírání a zavírání lednice, myčky nebo zásuvek,
 • vrácení ruky na ovladač elektrického vozíku,
 • přisunutí nohou na stupačky vozíku nebo natažení spazmatických nohou,
 • zvednutí pokleslé hlavy 
 • odkrývání přikrývky

Výčet úkonů, při kterých jsou asistenční psi svým pánům nápomocni, ale zdaleka není úplný. Každý pes je v podstatě originál a cvičí se přímo na míru každému klientovi.