Wifi odchází z vychovatelské rodiny
menu

Wifi odchází z vychovatelské rodiny

Rok uběhl jako voda a Wifi odchází z vychovatelské rodiny do speciálního výcviku. Zde jsou poslední fotky a hlavně porovnání, jak se kdo změnil.