Dopis od klienta 08/2009
menu

Dopis od klienta 08/2009

Časně ráno sme stali a vydali sa na cestu, kvůli provozu, kerý přece enom je nad ránem menší. Viola aj my všeci sme sa moc těšili, až na to, že sme měly obavy, co nám řekne paní ředitelka až uvidí našeho vykrmeného psa. Ale dopadlo to dobře, nám začátečníkom to prominula a samozřejmě, že to dáme do pořádku. Příště sa to snáď nebude opakovat, mosíme se snažit. Odpočinúli sme si, zatím co sa druzí dřeli s přípravů raútu. Byl velkolepý, samé dobroty aj cizokrajné, připadali sme si jak na audienci a hostině na zámku. Všeckým za to veliké poděkování.

A ve dvě hodiny to začalo. Zeznámili sme sa aj s vychovatelem Violy, aj se sponzorama. Pana Kolmačku sme obdivovali, že ešče při pracovních povinnosťách a rodinných, stíhá vychovávat od štěňata psa. Buď mu za to velký dík. Šak sme chtěli poděkovat věřejně před celým osazenstvem, ale Tomáš začal bečat dojetím a já s ním, tak z toho nic nebylo. Tož po skončení sme to napravili. Dokonca sa ukázalo, že majú rodinu blízko našeho bydlišťa a že až tam pojedú, tož sa stavíja na pokec a podívat sa na Violu. Velice srdečně sme sa s nima lúčili a rádi ich uvítáme.

Potom sa k Tomášovi přihlásila paní Nováková, kerá spolu se synem a bratrem sponzorovala výcvik a šecko ostatní okolo Violy. Byli moc rádi, že je Tomáš tak ščastný, že ju može mět a to ich inspirovalo, že snaď by chtěli ešče nekom udělat radosť a přispět na dalšího hafana. Moc si teho vážíme. Když zistili, že sme od Luhačovic, tak pravili, že tam možná pojedú na dovolenú a sfrkli by aj k nám a sú srdečně zvaní. Povykládali sme si aj o našej keramickéj dílně a paní Nováková by sa chtěla také do ní podívat. Šak ji Tomáš poděkoval naším výtvorem aj panu Kolmačkovi a jeho paní. Také sme sa seznámily s maminkú paní Pirnerové, kerá jim pomáhá také při výcviku. Byla nám moc sympatická a dějujeme jí i Haničce Pirnerové, kerá také přikládá ruku k dílu.

Nakonec děkujeme manželům Pirnerovým a všem, kdo majú zásluhu na téjto práci. Když sme byli v lázňách, tož Tomáš pravíl, že sa tak dobře nepobavil, dokuď neměl Violu, protože ona není enom pomocník a kamarád, ale zprostředkovává mu aj komunikacu s luďma, kerá mu moc chybovala, když jel nekde mezi cuzí ludi. A to je pro něho moc dobré a všeckým vykládá odkúď ju má a kdo má sa na tom podílá a všeci, jak ju uvidíja, tak ju chválíja, jak je krásná a Tomáš može puknút od radosti.

Tož dyž nekom řekne, že má jeho pes maturitu aj promocu, tak sú z teho paf, nebo sa nekdy oprav du ukáže, že je Viola chytře než oni.Jejich sžívání je čím dál lepší a na těžší začátky sa už zapomnělo. BUD VŠECKYM VŔELÝ DÍK.

Těšíme sa na viděnú.
S přátelským pozdravem Tomáš Mentlík s mamkú

Viola všeckým mává svojú tlapků aj ocáskem, kerým spokojeně pořád vrtí. Sú rádi, že sa navzájem majú.