Kremla Matyáš a Viky
menu

Kremla Matyáš a Viky

Matyáš je osmiletý kluk s kombinovaným postižením fyzickým i psychickým, potřebuje psa jako šikovného společníka na canisterapii s rehabilitací, motivaci, navazování kontaktu s okolím. Je nedůvěřivý, pomáhá mu příklad staršího bratra, který také není zdravý, ale lépe komunikuje. Pozoroval ho, postupně se snižovala jeho nedůvěra a snažil se ho napodobovat. Viky se nenechala odradit jeho zdánlivým nezájmem a stále se ho pokoušela upoutat. Během secvičování byly vidět drobné, ale zřetelné pokroky u obou bratrů.