Začátek školního roku
menu

Začátek školního roku

O prázdninách jsme s maminkou byly na mojí budoucí střední škole, abychom se domluvily s vedením školy a profesorským sborem, co a jak bude probíhat. Když paní učitelky viděly Vampy tak byly překvapeny, jak je hodná a poslouchá. Hned se zeptaly, zda bude Vampy chodit se mnou do školy, že by to velmi uvítaly a bylo by to velmi přínosné pro studenty, protože v budoucnosti budou pracovat v oblasti veřejné správy. Mě a mamku tento dotaz příjemně překvapil a hned jsme přítomným vysvětlili, jak je potřeba se k asistenčnímu psu chovat. Když nastal první školní den, vyrazily jsme s Vampy do školy. Vampynka si hezky lehla vedle lavice a celou hodinu tam klidně ležela. Hned první hodinu přišla výchovná poradkyně, aby spolužákům řekla, že se po škole budu pohybovat s Vampynkou a že ji nesmí hladit ani krmit. Od té doby chodíme spolu do školy pravidelně, všichni ji mají rádi a respektují pravidla chování k ní. Vampynka si o hodinách spokojeně spí, ale když mi něco upadne, tak mi to hned podá. Ve škole se nám líbí a jsem rády, že můžeme chodit spolu.