Ukončení ZŠ - Jana Zitová a Vampy
menu

Ukončení ZŠ - Jana Zitová a Vampy

Na konci roku v městském kulturním domě, proběhlo již tradiční slavnostní rozloučení žáků 9 tříd se školou. Sešli se na něm rodiče, prarodiče, sourozenci a další příbuzní žáků. Nižší třídy se připravily různá představení, a na závěr jsme na podium nastoupili my, podali jsme si ruku s ředitelem školy a třídní učitelkou a na památku na školní léta jsme dostali upomínkový list a malý dárek. Potom ředitel školy pronesl slavnostní řeč a také naši zástupci se za nás rozloučili a poděkovali učitelům a rodičům za jejich práci. Když jsme odcházeli z podia, většina z nás měla v očích slzy, až teď nám najednou došlo, že se tak jako dosud každoročně po prázdninách nesejdeme na stejné škole, ale že se všichni rozprchneme jinam. Večer jsme se všichni sešli a oslavovali úspěšné dokončení devátého ročníku. Druhý den jsme si už jen došli pro vysvědčení a naposledy se rozloučit a pak už hurá na prázdniny.