Pobyt asistenčního psa s klientem v ARPIDĚ
menu

Pobyt asistenčního psa s klientem v ARPIDĚ

Na jaře se na nás obrátila s prosbou o pomoc maminka Honzíka Vaňka, který má od nás asistenčního psa Sonyho. Plánovali pobyt v centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením Arpida v Českých Budějovicích, kam chtěli jet na rehabilitační pobyt spolu se Sonym. Bohužel byli odmítnuti. Proto jsem oslovila pana ředitele Jankovského o vstřícnost, aby přes nesouhlas byl tak laskav, a zkušebně za přesně daných podmínek a pravidel umožnil pobyt tohoto týmu. Klient byl obeznámen s pravidly, které bude muset při pobytu dodržovat (venčení na určeném místě, uklízení exkrementů, nevodění psa do jídelny- na pobytu jsou i alergičtí klienti, pes nedoprovází klienta na vodoléčbu a čeká na pokoji.....atd.) a pan ředitel měl právo vykázat Sonyho, při jakémkoliv problému domů. Byla jsem velice vděčná, že to bylo umožněno. Chápu jeho obavy a o to šťastnější jsem za tuto zpětnou vazbu, která mi po pobytu přišla.

Dne 11.11.2010

Vážená paní ředitelko,
na přání paní Vaňkové Vás informuji, že rehabilitační pobyt Honzíka Vaňka + asistenčního psa proběhl v našem centru zcela bez problémů. Paní Vaňková respektovala bezezbytku všechny pokyny z naší strany, spolupráce byla opravdu příkladná.

S přáním všeho dobrého,
J. Jankovský, ředitel