Ladislav Prudký a asistenční pes Roky
menu

Ladislav Prudký a asistenční pes Roky

S nadcházejícím jarem nastává další rok společného soužití mého syna Ladislava a jeho asistenčného pejska Rokyho. Opět začínají trávit společně více času v přírodě, přes zimní období je to díky počasí a synově špatné stabilitě né tak časté. V zimním období Roky doprovází syna hlavně na lékařská vyšetření a různé pochůzky. Doma potom plní funkci pomocníka, společníka, kamaráda a rodinného příslušníka, neboť díky nehodě zůstal syn v podstatě úplně sám.

V uplynulém roce došlo opět k dalšímu zhoršení sociální - finanční situace u syna a na základě toho ke zhoršení jeho zdravotního stavu, a to jak po stránce fyzické, tak i psychické... Jeho obavy měly reálný podklad a Roky zde opět NEZASTUPITELNĚ doplnil péči lékařů. Svojí neustálou přítomností v blízkosti syna odváděl synovu pozornost od stávajících problémů a tím opět velmi napomohl k jeho zdravotnímu zlepšení.

Teď se mi vybavil ještě jeden zážitek, ze kterého je patrná Rokyho důležitost v synově životě. V době, kdy Roky onemocněl a nějaký čas pobýval v péči a na léčení u svého výcvikové týmu Pomocných tlapek a jejich veter. lékařů, se nám stala následující příhoda. Šla jsem se synem na kontrolu k lékaři a museli jsme projít centrální evidencí, kde sestřička začala klást synovi různé otázky. Když syn nedokázal rychle odpovídat a sestřička viditelně znervóznila, chtěla jsem syna doplnit. Sestřička mně do toho ale vstoupila ironicky a výsměšně řečenou větou: Copak syn není svéprávný? Syn, na kterém není na p rvní pohled patrný žádný zdravotní problém, vše vysvětlil, sestřička se omluvila, ale smutek už byl u syna zaset. Jsme přesvědčeni, že kdyby v tu chvíli byl Roky se synem, sestřička by pochopila a reagovala by jinak. Toto je další veliký přínos, který má Roky pro syna. Právě proto, že u syna není na první pohled patrný jeho zdravotní problém a mmj. má i poúrazovou epilepsii, tak Roky, díky svému označení asistenčního pejska, dává okolí jasný signál, že je zde nějaký zdravotní problém, který může být špatně pochopen, či vyhodnocen. V době, kdy syn ještě neměl asistenčního pejska, tak si okolí často myslelo, že je opilý, díky špatné ; rovnováze a nestabilitě a dávali mu nešetrně najevo.

Roky je pro syna přítel, pomocník, rodinný příslušník a psychoterapeut a ještě něco více, co se slovy jen těžko vystihuje...

Jsme rádi a děkujeme, že Roky může díky o.s. Pomocné tlapky doprovázet syna na jeho životní cestě a otevírá mu pomyslné dveře jak k jeho soběstačnosti, tak i k lidem v jeho okolí...

Jana Prudká, Ladislav Prudký a asistenční pes Roky 6.3.2012