Jak Péťa pomáhá Matějovi
menu

Jak Péťa pomáhá Matějovi

Když Matěj ráno vstane Péťa mu hned podá plenu, ručník, ponožky, boty, atd. Když Matěj posnídá vydáme se do školy, Péťa se sice musí s mamkou vrátit zpět domů a čeka než mamka vezme zase klíče už ví že vyrážíme pro Matěje. Přivítá ho, vezme mu tašku a jedeme zpět, doma mu radostně podává všechny předměty které mu spadnou a věřte že jich je hodně ! Pohotově mu otevře všechny dveře když přejíždí s místnosti do místnosti. Když má zmrzlé nohy tak mu je může Péťa zahřát v posteli. Odpoledne spolu polohují, nebo vyrážejí na procházku do parku. Je to zkrátka společník na celý den, věrnější než člověk. Naučil se nový trik, když vidí že jde Matěj spát sám si vezme svůj pelech a táhne ho až do ložnice.

Tím vším chceme moc a moc poděkovat sponzorům, manželům Pirnerovím a manželům Tomášů.

Ještě dodáváme že od doby co Péťu máme, se u Matěje neprojevují epi. záchvaty. Což je největší úspěch!