Mikeš se představuje
menu

Mikeš se představuje

Pátek 9. listopadu byl pro flatíka Mikeše dnem velkých změn. Přestěhoval se totiž od své chovatelky na moravském venkově ke svým vychovatelům na pražském sídlišti. Místo velké flatí smečky ho tu čekala jen kníračka Peggy. A vlastně ještě jeho předchůdce - zlaťák Voody, který ho ale stačil jen letmo pozdravit, než se vydal do výcvikového střediska Tlapek v Oseku.

Od prvních chvil se Mikeš projevuje jako nebojácné, zvídavé štěně - důkladně prozkoumal každý kout nového domova, všechno ho zajímá, ani venku se neleká městského ruchu. Zatím zkouší, co by mohl otestovat svými ostrými zoubky, a tak je pod neustálým dozorem, abychom rychle nahradili nevhodný předmět jeho zájmu nějakou hračkou.