Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Příběhy

Smutná zpráva

Smutná zpráva

Lucka pomáhá v domově pro seniory

Lucka pomáhá v domově pro seniory

Lucie, Lucka, Lucina, Lucinka,  Luciáš

Lucie, Lucka, Lucina, Lucinka, Luciáš

Smutná zpráva

Smutná zpráva

Zpráva po roce soužití.

Zpráva po roce soužití.

Secvičování Radima a Lucky

Secvičování Radima a Lucky

Dopis od maminky klienta

Dopis od maminky klienta