Zpráva o canisterapeutické fence Fanny
menu

Zpráva o canisterapeutické fence Fanny

V průběhu uplynulého půl roku Fanynka nadále pokračuje ve své započaté práci a pravidelně, obdobně jako v předchozích měsících, dochází na Oddělení následné ošetřovatelské péče II. interní kliniky a na Neurologickou kliniku.

Na obou odděleních pracovala s pacienty, kteří byli přijati zejména k rehabilitační části léčebného pobytu. V rámci canisterapie, která je v naší nemocnici zařazena do podpůrně psychoterapeutické péče o pacienta se snažila pacienty motivovat ke spolupráci na léčebném procesu.

Mimořádnou zkušeností byla práce s pacientkou v kómatu po autohavárii na JIPu Neurologické kliniky. Taktéž ošetřující lékaři mimořádně žádali o spolupráci na Chirurgické klinice NNB u polymorbidní pacientky, která následně byla přeložena na Oddělení následné ošetřovatelské péče, kde psychoterapeutická péče v kombibaci s canisterapií kontinuálně navazovala.

Nedílnou součástí práce je i canisterapeutické působení na zaměstnance NNB v rámci prevence syndromu vyhoření, tak jak tomu koneckonců je od počátků působení Fanynky v nemocnici.