Fanynka je zapojena i do skupinové práce
menu

Fanynka je zapojena i do skupinové práce

V druhé polovině roku 2017, od začátku července do konce prosince, canisterapeutický tým nadále docházel pravidelně na obvyklá oddělení, kde je canisterapie v rámci nemocnice zaběhnutá. Dominantou pro tento půlrok byla Neurologická klinika, zejména JIP, kde lékařka velmi kvituje vliv terapeutického psa na psychický stav pacientů. Podpůrnou psychoterapeutickou
péči za asistence terapeutického psa zahrnuje, co to jen jde, v péči o pacienty. Na Neurologické klinice je terapeutický pes nadále volán i na lůžkové oddělení a následnou ošetřovatelskou péči.

Dále docházela, jako obvykle, na Centrum následné ošetřovatelské péče a místy i na DIOP. Od jara
se více posílila práce v rámci individuální systematické psychoterapie. Fanynka šikovně působí v rámci individuální péče psychologa o pacienty s demencí, kteří do ambulance Oddělení klinické psychologie dochází. Taktéž se ji daří i začlenit do péče o pacienty s neurotickou problematickou, kteří byli dlouhodobě vystaveni stresovým situacím. Fanynka je zapojena i do skupinové práce s pacienty při nácviku relaxačních technik, kterou se podařilo v tomto půlroce nově otevřít.

Ráda bych, opět formou skupinové práce, za asistence terapeutického psa, realizovala nácvik kognitivních dovedností pro seniory. To se zatím nepodařilo, uvidíme v následujícím půlroce.

Fanynka potřebuje hodně pohybu. Během dne hned po zapojení do aktivit s pacienty má možnost se proběhnout v areálu, popř. v přilehlém parku nemocnice. Denně odpoledne má "čas pro sebe" na procházce ve Stromovce nebo v jiných pražských rozsáhlých lesoparcích. Dále navštěvuje většinou jednou za týden tréninky dogdancingu. Obedienci jsme od léta vynechaly.

Děkuji.
Mgr.Lenka Procházková