Elvis ve výcviku
menu

Elvis ve výcviku

Zajímavé foto z výcviku, kde kromě podávání berle, Elvis nacvičuje první pomoc při epileptickém záchvatu. Když klient upadne na zem, Elvis ho musí otočit na bok, či záda, aby se klientovi lépe dýchalo.