Hodnocení besedy s Danielou na SZŠ v Mostě
menu

Hodnocení besedy s Danielou na SZŠ v Mostě

Dne 24.10 2005 navštívila naší školu (SZŠ v Mostě) slečna Daniela Machová se svým asistenčním psem. Studenti 3.A a 3.B měli možnost ve dvou individuálních časových úsecích poznat, jak se žije s postižením a jak asistenční pes může pomoci postiženému člověku převést život do lidsky snesitelnější polohy.

Na základě Danielina vyprávění nikdo nezapochyboval o významu a důležitosti asistenční služby pro člověka na vozíku.

Jak jsem zjistila z následné diskuse v hodině občanské nauky, nejvíce studenty zaujala široká škála možností, jak může pes člověku pomoci, výklad o canisterapii a pochopitelně osobní vztah mezi Danielou a psem.

Já osobně si vážím upřímnosti, s níž byla výpověď Daniely podána, ochoty a osobního nasazení.

Děkujeme touto cestou za možnost s oběma se setkat a seznámit a doufáme v další setkání. Poděkování i paní Machové za dopravu.

PhDr. Jaroslava Arnoštová
vyučující SZŠ