Vlastík Martíško a Cita
menu

Vlastík Martíško a Cita

Tým tělesně i zrakově postiženého chlapce Vlastíka se žlutou labradorkou Citou. Cita plní úlohu canisterapeutického psa a tzv.šikovného společníka. Přináší a podávat věci, s maminkou provádí pravidelnou canisterapii (polohování, mazlení, hlazení, házení míčků apod.), ale především se stane Vlastíkovou společnicí a kamarádkou, která je neustále nablízku, vždy ochotná ke hře a mazlení. Určitě se stane také jeho prostředníkem k navazování kontaktů s ostatními dětmi.