Canisterapeutický pes Chrek
menu

Canisterapeutický pes Chrek

I když Chrek zvaný Šrek nemohl být vycvičený pro klienta, jeho úžasná
povaha  je využita pro podpůrnou léčbu a rozdávání radosti druhým.

http://www.cb.cz/diakonie/bethesda/2013/01/15/canisterapie-18-1-2013/