Bibi na rekondiční zkoušce
menu

Bibi na rekondiční zkoušce

Stejně tak jak asistenční týmy skládají rekondiční zkoušku, tak zkouška čeká i klienta se svým vodícím psem. Cílem je ověřit pracovní kondici týmu, zda pes bezpečně vodí. Cílem chůze se psem je plynulá a bezpečná chůze. Pes označuje obrubníky, nerovnosti, výškové překážky- například větve stromů, či nečekanou závoru. Také upozorní na výmoly, zábrany. Samozřejmě tým, si práci u uzpůsobuje svému tempu a jak mu to vyhovuje, ale občas musí trenéři upozornit na neřesti, které by mohli tým ohrozit.

Bibi s panem Brožkem při rekondiční zkoušce za dohledu trojice trenérů.
Bibi s panem Brožkem při rekondiční zkoušce za dohledu trojice trenérů.