Bert v MŠ pro zrakově postižené v Havířově
menu

Bert v MŠ pro zrakově postižené v Havířově

Vážení chovatelé, cvičitelé, jednatelé a členové společnosti,

chtěla bych touto cestou poděkovat Vaší klientce paní Janě Sedláčkové za uspořádání a realizaci akce, která opět po dvou letech přišla mezi nás a přiblížila dětem „záslužnou práci" asistenčního psa Berta. Toto setkání se uskutečnilo dne 19. 9. 2014 v naší škole. Děti mohli pozorovat, jak Bertík svléká ponožky, zouvá papuče, nosí a podává nejrůznější předměty, otevírá dveře, vyhledává zvonící mobilní telefon a další činnosti včetně canisterapeutických, které pomáhají lidem s pohybovým a jiným postižením.

Naše zařízení navštěvují především děti se zrakovým postižením, z nichž čtyři děti jsou postiženy velmi těžce. V rámci výchovně vzdělávací práce a péče o předškolní děti se rovněž věnujeme 9 dětem s poruchami autistického spektra. Protože víme, jak jsou někdy orientace a život ve společnosti pro tyto jedince náročné, dovolte nám, abychom Vám za Vaši pomoc těmto lidem vyslovili upřímné poděkování.

Paní Jana připravila pro naše děti velmi pěkný program, který určitě zanechal v dětech nezapomenutelné zážitky.

V příloze Vám posíláme fotografie z uskutečněné akce

S pozdravem.

Mgr. Šárka Chobotová
ředitelka školy