Zkušenosti ze školy
menu

Zkušenosti ze školy

Hodnocení pana ředitele:

Zcela nezadržitelně se blíží závěrečné hektické měsíce a budeme moci hodnotit uplynulý školní rok. Již nyní jsem byl vyzván paní Řeřichovou, asistentkou pedagoga na naší škole k zamyšlení nad, pro nás novou, poněkud zvláštní situací, kdy se náš pedagogický sbor, žáci školy i personál seznamoval se zařazením asistentů pedagoga do běžného školního života. Co více v tomto případě se jednalo o asistenta pedagoga současně s přítomností asistenčního psa.

Musím přiznat, že jsem měl v počátku obavy z přítomnosti psa ve škole. Přiznám, že tak bylo především z neznalosti problematiky, kterou jsem si opravil díky paní asistence i nalezených informací na stránkách organizace Pomocné tlapky. O to víc jsem rád, že se Ivance, její Benny i mamince v roli asistentky pedagoga povedlo úspěšně začlenit do našeho kolektivu.

Přes počáteční nejistotu si na asistenčního psa zvykl pedagogický sbor, který spolu s ostatním personálem i žáky nevycházel z údivu nad klidem Benny, která by tak mohla být příkladem pro mnohé žáky. Ti jej ostatně spolu s Ivankou na vozíčku přijali se samozřejmostí dětem vlastní. Rovněž pohyb po škole včetně jídelny se ukázal víceméně bezproblémový. Situace, které se občasně ukázaly jako problematičtější se nám, doufám, povedly zdárně vyřešit.

Přes různé peripetie si troufám tvrdit, že zařazení asistenčního psa do života školy je přínosné. Uvědomuji si zároveň, že nutnou podmínkou však je i zvládnutí začlenění asistentem pedagoga. V našem případě to paní asistentka zvládla skvěle.

Především však věřím, že celá nová zkušenost pomůže tomu, pro nějž se vše realizovalo. Tím je malá Ivanka, která se přes svůj hendikep, i díky Benny zařadila do plnohodnotného školního života. Věřím, že se tak začlení i do běžného dalšího života, který ji čeká i po ukončení školní docházky.

Mgr. Pavel Černý
Ředitel 3. ZŠ Cheb

 

Paní učitelka HV:

Ve své 42 leté pedagogické praxi jsem se v letošním školním roce poprvé setkala ve svých vyučovacích hodinách hudební výchovy s Ivankou a jejím neodlučitelným přítelem, asistenčním psem Benny.

Na začátku školního roku jsem měla obavu, jak se asistenční pes při výuce zachová. Hudební výchova není pouze zpěv, ale i hlasité doprovody hudebních nástrojů (klavíru) a poslech klasické i rockové hudby.

Po roční výuce se mohu vyjádřit k našemu společnému příteli pouze pozitivně. Asistenční pes Benny si zvykl nejen na přítomnost celé třídy, ale i na náročný průběh celé vyučovací hodiny. Během přítomnosti Benny se celá třída chová velice ohleduplně a dochází k vzájemnému propojení láskyplného vztahu mezi ní a dětmi. Slušnost, ohleduplnost a ochota pomáhat se projevuje v celé vyučovací hodině.

Chtěli bychom Benny popřát k nastávající promoci mnoho tolerantních přátel a s radostí jí určitě k jejímu významnému dni zazpíváme.

7. A a Mgr. Naděžda Šafránková
3. ZŠ Cheb