Jedna z odpovědí
menu

Jedna z odpovědí

Dobrý den,
Jedná se o tzv. peritoneální dialýze, tj.dialyzační výměny prostřednictvím peritoneálních vaků a katétru (hadička) zavedeným v dutině břišní.

Tato dialýza umožňuje pacientovi si provádět výměny roztoků v domácím prostředí. Vždy je nutné při každé výměně dodržovat sterilní podmínky, zásady asepse - tj. při každé výměně si nasadit ústní roušku, rukavice, provádět výměny dle přesných pokynů.

Vhodné je si na výměny vyčlenit určitý prostor, místnost, v době výměny mít vždy zavřené okno, zamezit vstup jiným osobám (ev. pomocná osoba při výměně musí mít též roušku).

Domácí zvířata jistě nejsou "zakázaná", ale vždy je nutné dbát na to, aby výměny probíhaly bez přítomnosti Vašeho domácího zvířete.

Pokud byste měla jakýkoliv dotaz, nebojte se obrátit na naše pracoviště - Interní odd. Strahov. Vedoucí programu peritoneální dilaýzy je MUDr.B.Szonowská

S pozdravem
MUDr.M.Dvořáková
Interní odd. Strahov