Pomocné tlapky slaví 20 let činnosti a 244 předaných psů
menu

Pomocné tlapky slaví 20 let činnosti a 244 předaných psů

20 let činnosti slaví 6. února 2021 nezisková organizace Pomocné tlapky. Za tu dobu úspěšně vychovala a předala 244 psů – 125 asistenčních, 96 šikovných společníků, 14 vodících a 9 rezidenčních canisterapeutických psů. Každý z nich je cvičen na míru, dle konkrétního postižení klienta. Asistenční psy poskytuje společnost klientům do užívání zdarma.

Naší specializací je výcvik psů pro děti postižené s autismem (PAS) nebo ADHD, kde máme velmi dobré výsledky. Cvičíme také psy pro epileptiky, kdy z nich zvládne přivolání pomoci a ‚ošetření‘ pacienta po záchvatu. Např. otočení klienta do stabilizované polohy, podání krabičky s léky, či ručníku,“ říká Hana Pirnerová, ředitelka neziskové organizace Pomocné tlapky a dodává: „Každý pes je originálem, stejně tak, jak jsou originální naši klienti.

Jedním ze spokojených majitelů psa od Pomocných tlapek je i paní Jarka Machová: „Sháněla jsem pro sebe asistenčního psa. A šťastná náhoda mi přivedla do života Pomocné tlapky. Po těch 20 letech už mám od nich třetího asistenčního psa a žádat o psa u jiné organizace mě ani nenapadlo,“ říká a její přítel, RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D. vysvětluje, proč jsou u Pomocných tlapek spokojeni: „Dlouhodobě se snažím sledovat dění ve světě asistenčních psů, u nás a v zahraničí a za těch 20 let jsem poznal, že Pomocné tlapky patří ke skvělým organizacím i v mezinárodním srovnání.

Pomocné tlapky cvičí psy pro tato zaměření:

  • Asistenční pes: Částečně nahrazuje službu osobních asistentů nebo rodinných příslušníků a snižuje závislost klientů na této péči, zvyšuje samostatnost a sebevědomí. Z toho vyplývá možnost klienta aktivně a plnohodnotně se zapojit do běžného života a zlepšit navazování komunikace s okolím. Pes ovládá desítky povelů: otevře a zavře dveře, rozepne zip, sundá rukavice, ponožky, podá předměty z různých materiálů, přivolá pomoc, otevře pračku, vyndá prádlo, podá kolíčky na prádlo atd.
  • Šikovný společník: Je určen pro klienty těžce tělesně postižené, kteří nejsou schopni plně komunikovat se psem, ale jeho přítomnost a asistence napomáhá rehabilitaci, rozvoji motoriky a případně mentálnímu rozvoji. Pes plně asistuje i třetí osobě, které pomáhá při péči o klienta, např. odnáší plenky, otvírá dveře matce, která nese 30 kg těžké dítě atp.

Organizace Pomocné tlapky samozřejmě následně pečuje o psy ve formě rekondičních setkání, poradenství od trenérů a procvičování povelové techniky po celou dobu služby psa. Dále vzdělává především v oblasti péče o psa a zdravovědy, ale také dodává dotované krmivo, či zajišťuje veterinární servis.