Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Mezinárodní spolupráce

Už od svého počátku Pomocné tlapky o.p.s.® spolupracovaly se zahraničními organizacemi, které mají v našem oboru bohaté a dlouholeté zkušenosti, jako jsou ADI, IAADP nebo Delta Society. Právě díky jejich ochotě se nám podařilo odstartovat správným směrem a začít už od první chvíle v souladu s mezinárodně uznávanými pravidly.

Po prvotní spolupráci s Assistance Dogs International od roku 2002, jsme se následně připojili k její nově vzniklé Evropské sekci ASSISTANCE DOGS EUROPE.

V roce 2004 byli Pomocné tlapky® členem ADEu, mezinárodní neziskové společnosti sdružující Evropské poskytovatele asistenčních a canisterapeutických psů. Ačkoli výcvik se v Evropě provádí již několik desetiletí, toto společné sdružení zástupců z mnoha zemí vzniklo teprve v roce 2000 a je vůbec první organizací svého druhu v Evropě.

Pomocné tlapky® byli první společností z Východní Evropy, která se stala provizorním členem v roce 2003.

Tlapky byly opět první aneb asistenční psi ve Westende

Ve dnech 22-24.10.2004 se v Belgickém přímořském městečku Westende konala konference ADEu (Assistance Dogs Europe). Cílem ADEu je sdružovat organizace cvičící na nejvyšší úrovni speciální psy, pomáhající postiženým spoluobčanům (vodící, asistenční, slyšící, canisterapeutické) a dohlížet na etické zacházení se psy, klienty, na správnou metodiku výcviku, péči o klienty před předáním speciálního psa a především po předání psa.

Členských organizací ADEu je v současné době 28, z toho 19 má plné členství a 9 prozatímní. Plné členství mají organizace z 11 zemí ( čtyři z Anglie, Belgie a Německo po třech, Holandsko dvě, Itálie, Finsko, Irsko, Švýcarsko, Rakousko, Švédsko a ČR po jednom). Takže Pomocné tlapky® jsou první a zatím jedinou organizací ze střední a východní Evropy s plným členstvím v ADEu!

K právům plných členů patří, že mohou používat logo ADEu (vlevo). Kromě toho, že jej najdete na našich webstránkách, jej budou hrdě nosit týmy Pomocných tlapek na košilkách svých psů.

Belgičtí hostitelé spolu s výborem ADEu připravili velice zajímavý program pro mnoho zajímavých hostů z celé Evropy a USA. Konferenci uvedl pan Willy De Clercq, člen královské rady Belgie a člen Evropského parlamentu. Vyslechli jsme přednášku britské specialistky na výcvik slyšících psů pro neslyšící lidi, Claire Guest na téma "sociální a psychologické efekty soužití slyšících psů s neslyšícími lidmi". Prezentovala i nový výzkumný projekt zaměřený na schopnost psa detekovat rakovinu. Výsledek výzkumu zní: ANO.

Odpoledne byla hostem konference bývalá ředitelka Delta Society paní Maureen Fredrickson, která nabídla trendy pro 21.století v AAA (Animal Assisted Activity - aktivity se psem) + AAT (Animal Assited Therapy - terapie se zvířetem) + AAE (Animal Assisted Education - vzdělávání za pomoci zvířat). Paní Maureen Fredrickson uvedla velice zajímavé příklady terapie dětí s těžkými poruchami chování s různými druhy zvířat (koně, jehňata, psi..).

Živá diskuze nastala při představení používaných postrojů - označení speciálních psů (identifikačních postrojů). Každá země i organizace má svůj specifický postroj a nejčastěji používané barvy jsou kombinace žluté s modrou, nebo černou barvou. Na postroji je vždy logo organizace, emblém vozíčkáře a nápis specializace psa . Cílem diskuze byla příprava návrhu postroje, který by sloužil všem psům členských organizací v Evropě.

Naše skupina se podvečer účastnila mítingu na téma "asistenční psi ve školách jako průvodci dětí". Zkušenosti Pomocných tlapek z českých škol byly vyslechnuty se zájmem, vzhledem k dobrým a pozitivním zkušenostem se psími asistenty ve školách.

Velkou radost nám v neděli dopoledne udělalo setkání s Dr. Rogerem Mugfordem, známým psím psychologem a "tvůrcem" fantastické výchovné pomůcky HALTI. Jedná se například o psí ohlávku, která pomáhá bez násilí a poškození krku psa bezpečně ovládat i toho nejdivočejšího psího nevychovance. Ten, kdo viděl a slyšel chrčení psa, kterému majitel špatným používáním obojku poškodil hrtan jistě ví, o čem píšu. Pan Mugford naší společnosti věnoval mnoho dobrých pomůcek a hraček pro naše "tlapkácké psy.

Odpoledne byla konference zakončena slovy prezidenta ADEu Petera Gorbinga a odjeli jsme na návštěvu do výcvikového střediska HACHIKO, které slavilo 10 výročí svého vzniku. Po hodinové návštěvě se s námi rozloučila za pořadatele paní Caroline Thienpont se slovy "na viděnou za rok v Salzburgu".

Za o.p.s. Pomocné tlapky®
Hana Pirnerová

Pomocné tlapky® udělaly krok do Evropy

Pomocným tlapkám®, organizaci, cvičící u nás asistenční psy, se dostalo dalšího významného ocenění na mezinárodním poli. Po přijetí do asociace ADI (Assistance Dogs International) v roce 2002 byly letos pozvány na 4. výroční setkání organizací, zabývajících se výcvikem asistenčních psů v Evropě - ADEu (Assistance Dogs Europe). Setkání se konalo od 31.10. do 2.11.2003 v Berlíně a bylo věnováno prakticky všem typům psích pomocníků. Asistenčním, signálním, vodicím i canisterapeutickým psům, ale také psům, zajišťujícím první pomoc např. po epileptickém záchvatu (tzv. "seizure response dogs") nebo psům, kteří dokáží předem upozornit na přicházející záchvat ("seizure alert dogs"). Hovořilo se ale nejen o těchto psech jako takových a o jejich práci, ale i o metodách výcviku, způsobu testování psů i týmu, výběru vhodných jedinců, ale také o finančních otázkách výcviku a právních otázkách v souvislosti s dopravou těchto psů nebo jejich přístupem do veřejných budov a prostor. Prostě o všem, co s těmito psy souvisí. Na čtyři půldenní bloky jednání to bylo témat opravdu víc než dost.

První blok v pátek odpoledne byl věnován metodikám výcviku asistenčních psů. Především byly porovnávány dva typy výcviku, tzv. "team training" (klient sám cvičí svého psa pod vedením, ale bez přímých zásahů zkušeného cvičitele, cvičitel vlastně "cvičí" klienta, který si pak sám cvičí svého psa) a tzv. "dog training" (pes je přímo cvičen cvičitelem a teprve po výcviku a secvičení s klientem je klientovi předán). Každý z těchto přístupů má svoje výhody i nevýhody a samozřejmě i metodiky, používané u obou typu výcviku se značně liší. Např. při "team trainingu" může jeden cvičitel dohlížet na výcvik většího množství psů, klient se může věnovat svému psovi vetší část dne, ale výcvik musí být veden poměrně jednoduchými výcvikovými metodami, které zvládne sám klient. Oproti tomu "dog training" může být komplexnejší a hlubší, u vhodných jedinců může být více založen na vlastní inteligenci psa a lépe také může respektovat jeho charakter a osobnost. Vzhledem k tomu, že Pomocné tlapky® používají výhradně metodu "dog training", bylo pro nás velice zajímavé poznat blíže i metody, používané při "team trainingu", včetně praktických ukázek.

Dopolední blok druhého dne byl věnován právním otázkám a praktickým zkušenostem z cestování po Evropě s některými typy psích pomocníků. A po pravdě řečeno - srovnání vyspělých evropských zemí s ČR nevyznělo pro nás vůbec příznivě. Například o podobných právech pro psí pomocníky, jaká mají tito psi např. ve Velké Británii nebo v Belgii se nám může jen zdát. Nezbývá než doufat, že naše legislativa v budoucnosti nebude k otázkám právního postavení psích pomocníků tak nevšímavá jako je dosud a že i u nás získají tito psi taková práva, jaká mají ve vyspělých zemích EU.

Jen tak mimochodem jsem si v jednu chvíli představil, jak by se asi u nás musel cítit třeba belgický vozíčkář, který by k nám přijel se svým asistenčním psem. Zjistil by totiž, že se u nás jeho asistenční pes stává vlastně psem bez práv. Pokud je ovšem diskriminován asistenční pes, je tím automaticky diskriminován i sám vozíčkář. A to i přesto, že od května 2004 nebude třeba k takovému pro nás ostudnému zjištení ani opustit území EU. To je dost nepěkná představa. Náš zákonodárný systém má v otázce práv asistenčních psů i vozíckářů s asistenčními psy skutečne co dohánět a napravovat. Současný právní stav v ČR lze totiž z hlediska zdravotně postižených a jejich psích pomocníků bez nadsázky nazvat silně diskriminačním.

V této souvislosti mě ale velice zaujala jedna věta, která jasně vyjadřuje princip přístupu k asistenčním psům v zemích s vyspělou legislativou: "Plně respektovat postižení, plně respektovat právo postiženého na maximální samostatnost a sobestačnost znamená především - plně uznat práva jeho psího pomocníka". A týká se to nejen asistenčních a vodicích psů, ale i psů signálních a psů, zajišťujících varování nebo pomoc při záchvatových onemocněních. Teprve až se i v naší legislativě prosadí tento přístup k psím pomocníkům, budeme moci říci, že jsme skutečně v Evropě...

I další dvě části programu konference byly velice zajímavé. První z nich byla věnována moderním metodikám výcviku u nás dosud málo rozšírených pomocníků - tzv. signálních (nebo "slyšících") psů. Tito psi upozorňují neslyšící nebo silně nedoslýchavé na určité zvukové signály (zvonek, budík, telefon, minutka v kuchyni, plačící dítě apod.). Druhá zajímavá prezentace se týkala etologie rodin kanadských vlků a výsledkům mnohaleté studie jejich chování, zejména s ohledem na způsoby uplatnění dominantní role alfa-páru a způsobům učení mladých vlků od starších. V obou těchto otázkách uvedená studie totiž naznačuje, že v praxi je leccos poněkud jinak než se obvykle tvrdí a zejména některé nové poznatky o způsobech učení mladých vlků by jistě bylo možné využít i při výchově a výcviku psích pomocníků.

Další část sobotního programu byla věnována výcvikovým pomůckám. Mohli jsme konstatovat, že v řadě prípadů používají Pomocné tlapky® pomůcky podobné, samozřejmě se ale i zde objevily některé velice šikovné nápady na další pomůcky, které lze buď snadno vyrobit nebo zakoupit ve specializovaných obchodech (samozřejmě v tom druhém případě byl ihned k dispozici i kontakt na výrobce a distributory).

Poslední blok programu v neděli dopoledne byl opět částečně věnován problémům legislativy v Evropě a částecně organizačním otázkám (struktura členství, zpráva o hospodaření, volby předsednictva). Program byl ale zpestřen velice zajímavou prezentací belgické epileptičky, která vyprávěla o svých cestách po Evropě se psem, který ji dokáže včas varovat před nastupujícím záchvatem. Samozřejmě jsme se pak od ní "mezi čtyřma očima" dověděli i mnoho zajímavých informací o tom, jak se takoví psi na tuto práci cvičí a připravují. A i tady je leccos jinak, než se často tvrdí...

Z hlediska navrhovaných výcvikových a zkušebních standardů nás ale velice potešila jedna věc. Standardy ADEu totiž předpokládají dva typy členství. Plné členství (organizace plně vyhovuje standardům ADEu, pak má plné volební právo, členové mohou být zvoleni do výboru ADEu apod.) a provizorní členství (organizace v některých aspektech nesplňuje standardy ADEu, organizace nemá volební právo, členové nemohou být voleni do výboru ADEu - tento typ členství může trvat maximálně 5 let). Pomocné tlapky® ale již dnes beze zbytku splňují všechny schválené podmínky pro plné členství v ADEu.

Bylo jistě velice užitečné navštívit tuto konferenci nejen pro navázání osobních kontaktů na zahraniční cvičitele a výcviková centra, ale mohli jsme svým dílem ovlivnit i některé další věci. Věci, které mohou být v budoucí jednotné Evropě důležité i pro klienty Pomocných tlapek a vlastně pro všechny asistenční týmy v ČR. Informace o moderních metodikách výcviku signálních psů a psů pro epileptiky mohou navíc v budoucnosti nejen přispet k dalšímu rozšíření služeb, které Pomocné tlapky® nabízejí svým klientům, ale i ke zkvalitnění a zefektivnení jejich výcviku.

Co dodat závěrem? Především - mezi cca 80 účastníky, zastupujícími 27 organizací ze 13 zemí (Belgie, Dánsko, Finsko, Holandsko, Itálie, Kypr, Nemecko, Polsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a Česká republika) se Pomocné tlapky v žádném případě neztratily. Jejich výsledky i metody výcviku a testování jsou plně srovnatelné i s těmi nejvyspělejšími evropskými organizacemi. Pomocné tlapky® obstály v porovnání s vyspělými evropskými státy velice dobře. Kdo ovšem v tomto porovnání neobstál, je naše legislativa...

Ale abych nekončil tak smutně - jedna milá věc nás čekala při rozloučení: všichni nám totiž dávali jasně najevo, že automaticky počítají s tím, že se Pomocné tlapky co nejdříve stanou členem ADEu a že se zúčastní i další výroční konference, která se bude konat příští rok v Belgii.

Hana Pirnerová & Ladislav Metelka
Pomocné tlapky o.p.s.®