Pomocné tlapky o. p. s.  

Asistenční psi pro tělesně postižené

Dokud můžeme pomáhat, pomáhejme! Nikdy nevíme, kdy pomoc jiných budeme sami potřebovat. 
Nacházíte se zde: Home » O společnosti Pomocné tlapky » Výroční zprávy
Hledaný text:

Výroční zpráva za rok 2002/ 2003

Vloženo: 14. 12. 2003

Vážení čtenáři,

rok 2002 uplynul ješte rychleji než ten předchozí a naše společnost sepisuje již druhou výroční zprávu.

Pomocné tlapky-naše vymodlené dítě,prošlo druhým rokem svého života bez úrazu, nakažlivých nemocí či jiných nesnází. Je to asi tím,že ji bedlivě hlídají hned tři rodiče zakladatelé, 6 strýčku a tetiček (členové správní a dozorčí rady) a několik desítek sudiček (sponzorů a dárců). A nesmíme zapomenout ani na naše pratetičky a prastrýčky (adoptivní rodiny), kteří se nám starají o výchovu psích miminek.

Obecně prospešná společnost Pomocné tlapky vstoupila do povědomí lidí nejen osobními prezentacemi na veřejnosti, výstavách nebo ve školách, ale velkou zásluhu na naší prezentaci měla také média, která kontakt veřejnosti s naší společností zprostředkovala. O práci naší společnosti se tak mohli lidé dozvědet z některých televizních pořadů jako např. Áčko na TV Nova, Miláčci nebo Prima jízda na TV Prima, Klíč a Klekánice na ČT 1 a v různých zpravodajstvích. Vycházely také články v denním tisku a některých časopisech (Vozíčkář, Týdeník televize, Svět psů atd.).

Největší zásluhu ale mají klienti se svými asistenčními psy, kteří se denně aktivně zapojují do bežného koloběhu života. Našim cílem je a i nadále bude pomáhat k nezávislosti telesně postiženým spoluobčanum a to, že naši klienti díky asistenčním psům daleko více nezávislí skutečne jsou, je nejlepším důkazem a odměnou nejen nám, ale všem, kteří se spolupodílejí na celém procesu od chovatele, předvychovatele, cvičitele, sponzorů i médií.

,,Úsměv na tváři našich klientů je víc, než děkovná slova"

Hana Pirnerová,
zakladatelka

Poslání a cíle organizace

Cílem společnosti je chov, predvýchova, výcvik a předávání asistenčních psů zdarma do dlouhodobého užívání telesně postiženým lidem, zejména částečne nebo zcela upoutaným na invalidní vozík, ale i nevidomým a v budoucnu snad i neslyšícím a lidem se záchvatovými onemocněními. Asistenční psi mohou částecně nahradit službu osobních asistentů nebo rodinných příslušníků a snížit závislost telesně postižených na jejich péči, zvýšit samostatnost a sebevědomí, a tím umožnit temto lidem aktivně a plnohodnotně se zapojit do bežného života a zlepšit navazování komunikace s okolím.Další oblastí je canisterapie. Pomocné tlapky poskytují vycvičené canisterapeutické psy detským domovům, speciálním školám, ústavům sociální péče, sanatoriím a podobným zařízením k trvalému držení nebo k pravidelným návštevám pod odborným vedením terapeutů. Snahou je rozšírit tuto službu všude tam, kde by byla přínosem, a proto také Pomocné tlapky pravidelně pořádají canisterapeutické zkoušky a odborné přednášky pro další zájemce.V neposlední řade stojí také činnost na poli osvěty z hlediska soužití zdravých a handicapovaných lidí a využití asistenčních psů pro jejich snadnejší integraci do společnosti a práce s dětmi a mládeží, predevším formou besed s praktickými ukázkami ve školách a na různých akcích telesně postižených.Zásadním pravidlem pro všechny činnosti obecně prospešné společnosti je důraz na odbornost a dodržování etiky pracovního týmu, s individuálním přístupem ke každému klientovi a jeho rodině. Dále klademe důraz na dodržování mezinárodního standardu výcviku asistenčního psa a následné péče o klienta i psa.Působnost organizace je celostátní, se snahou pomoci každému, kdo se na ni obrátí. Význam je však kladen i na aktivity regionální.Zakladatelé společnosti:
Jiří Tomášů
Hana Pirnerová
Michaela Molová

Správní rada: Dozorčí rada:
Ing. Zora Vidovencová Mgr. Veronika Moudrá
Ing. Vladimír Melion Michaela Melionová
JUDr.Jana Zázvorková Karel Paulus

V průběhu roku 2002 došlo k následujícím změnám ve složení těchto orgánu společnosti:
ve správní radě vystřídala Daniela Kupšovského JUDr. Jana Zázvorková,
v dozorčí radě Josefa Krause Michaela Melionová.Obecně prospěšná společnost němela v roce 2002 žádné zaměstnance.
Účetní závěrka tvoří přílohu k výroční zprávě jako její nedílná součást.
Účetnictví je vedeno u VEGA AUDITU Plzeň.

Ředitelka: Hana Pirnerová
Hlavní cvičitel: Jirí Tomášů
Cvičitelé: Olga Tomášů, Petr Pirner
Rekondiční cvičitelé: Ing. Miroslav Gregor, Vendula KaciánováDobrovolníci:V adoptivních rodinách bylo k 31.12.2002 celkem 8 šteňat v péči:
Jany Škabradové, Martiny Hořejší, Nadi Mazáčové, Moniky Posekané, Aleny Kolegarové, Ireny Moravové, Petry Lastovicové a Miroslava Gregora.Zázemí:Hlavním "výcvikovým střediskem" je domácnost manželů Tomášů v Oseku.
Další výcvik se provádí v domácnosti manželu Pirnerových ve Starém Plzenci, kde je také kancelář a sídlo společnosti.
V bezbariérovém dome Exodus v Tremošné u Plzně se odehrávají osobní pohovory s klienty, canisterapeutické zkoušky, týdenní secvičovací kurzy asistenčních týmu i slavnostní předávání psů.Předaní pomocníci v r.2002:Dne 15.6.2002 byli do užívání oficiálně předáni tito psi.

Asistenční psi:
- Ben - smetanový labradorský retrívr paní Jarky Machové z Hradce Králové
- Apolena - černý labradorský retrívr paní Renaty Vostré z Kounova
- Taira - zlatý retrívr slečny Michaely Zoubkové z Plzně
- Arinka II - čokoládový labradorský retrívr Davida Smetany z Valašského Meziříčí (tento pes je zároveň vodící)
Canisterapeutický pes:
- Betty - flat-coated retrívr, byla zapůjčena jako stálý terapeut do MŠ pro děti kombinovanými
vadami v Berouně pod odborným vedením Terezy Kleissnerové


Hlavní činnost Pomocných tlapek o.p.s.Hlavní činností PT je výcvik asistenčních psů. V roce 2002 byla vycvičena a předána druhá ctveřice asistenčních a jeden canisterapeutický pes. Všichni asistenční psi prošli po secvičení s klientem mezinárodně uznávanou zkouškou - testem přístupu do veřejných prostor. I po oficiálním předání dne 15.6.2002 klienti podávají pravidelné zprávy o práci psů a vzájemném soužití a budou se účastnit pravidelných rekondic. Pro rok 2003 se plánují tři denní rekondiční pobyty. Zároveň byl zahájen výcvik dalších asistentů, kteří budou slavnostně předáni dne 31.5.2003.Canisterapie - doplňková činnostCanisterapie je speciální forma zooterapie, využívající léčebného kontaktu psa s človekem v oblasti psychické i fyzické. Pomocné tlapky poskytují ústavum a podobným zařízením vycvičené CT psy k trvalému držení, ale provádějí také canisterapii při pravidelném docházení za klienty. Odborným terapeutem je kynolog, který spolupracuje s fyzioterapeutem, nebo jiným odborně vyškoleným zaměstnancem. Pes se svým pánem - canisterapeutický tým, prošli výcvikem a speciální canisterapeutickou zkouškou s odbornou prednáškou, které také Pomocné tlapky pravidelně pořádají."Stálou" canisterapeutickou fenku Betty pripřavila pro děti v Berouně cvicitelka Marika Zouharová.20.4. 2002 jsme pořádali CANISTERAPEUTICKÉ ZKOUŠKY pro 20 týmů. Pouze dva psi pro nevyhovující povahu neobstáli a jeden pes obdržel certifikát s omezenou platností na půl roku a s omezenou působností. Ostatních 17 canisterapeutických týmu obdrželo certifikát na jeden rok. Po uplynutí této doby se budou muset zkoušce podrobit opětovně. V roce 2003 se zatím uskutečnily CT zkoušky dne 12.4. v Tremošné. Zúčastnilo se 17 týmů, z toho byla 4 přezkoušení po roce. Pouze 2 týmy neuspěly. Další zkoušky se plánují 18.10. v Tremošné a 8.11. ve Zlíně.V roce 2002 pod hlavičkou Pomocných tlapek pracovaly tyto canisterapeutické týmy:

- pí.Štercliová a zlatý retrívr Lojzík v integrované třídě na ZŠ Čechova v Rokycanech,CT 1x týdně
- pí Pavla Zemanová se svým pražským krysaříkem v Domově Karla Boromějského - navštevuje každý týden v pondělí babičky a dedečky
- 2 CT týmy manž. Pirnerových a Tomášů se 2 retrívry strídavě 1x týdně v Kojeneckém ústavu s DD v Plzni a v MŠ pro děti s kombinovanými vadami v Berouně
- sl. Kleisnerová s fenkou Betty od června 2002 nastálo v MŠ pro děti s kombinovanými vadami v Berouně
- pí Melionová nepravidelně dochází do téže školy v Berouně se svými zlatými retrívry
- pí Poláková + stálá CT fenka flat-coated retrívra Arinka v ÚSP Zbůch u Plzně
- pí Brnušáková a pes Wilda v domově duchodců v Horovicích
- pí Voctářová a fena Cina navštěvují v Teplicích Arkádii

Přehled činnosti v roce 2002V přehledu činnosti za rok 2002 najdete stručný přehled nejdůležitejších akcí a momentů Pomocných tlapek o.p.s.. Nikde ale nenajdete informace o každodenní práci, spojené s denní péčí o psí svěřence, se získáváním financních ci materiálních prostředků pro chod společnosti, tvorbou zpráv našim dárcům, či najetím tisíců kilometrů na různé akce nebo za klienty.

Leden
- secvičování a test přístupu do veřejných prostorů labradora Bena s paní Jarkou Machovou
- ukázky dovedností našich psů: Charita Plzeň, Stacionář Plzeň
- senátor Chadraba navštívil domácnost cvicitelů manželů Tomášů
Únor
- zasedání správní a dozorčí rady
- zúčastnili jsme se tiskové konference neziskových organizací v Rokycanech
Březen
- ukázky dovedností našich psů v knihovně v Rokycanech
- 24.3. první hromadné setkání s klienty v Třemošné, osobní pohovory psycholožky, ergoterapeutky a cvicitelů s klienty
Duben
- 20.4. canisterapeutické zkoušky s odbornou přednáškou v Třemošné
- ukázky dovedností našich psů: Zvláštní škola v Horšovském Týně a v Třemošné u Plzně
Květen
- ukázky dovedností našich psů: na Klubové výstavě retrívrů v Telči a v Centru pro zrakově postižené v Plzni
- secvičování a absolvování testu prístupu do verejných prostorů - labradorka Apolenka s paní Renatou Vostrou
- secvičování a absolvování testu přístupu do verejných prostorů - zlatý retrívr Taira se slečnou Michaelou Zoubkovou
- absolvování canisterapeutického testu a předání stálé canisterapeutické fenky flat-coated retrívra Betty do MŠ pro děti s kombinovanými vadami v Berouně
Červen
- secvičování a absolvování testu přístupu do veřejných prostorů- labradorka Arinka II s Davídkem Smetanou
- 15.6. oficiální předávání 4 asistenčních a jedné CT fenky v Třemošné
- ukázky dovedností našich psů: Den pro telesně postižené v Jablonci nad Nisou, výstava psů v Praze, ZŠ v Praze, Hostouň (pí Vostrá s Apolenkou), slavnostní otevření lázeňské sezóny v Teplicích
- předání 3 štěnat do předvýchovy
Červenec
- ukázka dovedností našich psů v klubu Korálky v Třemošné
Srpen
- 16.8. benefiční představení ve Zlíně - pí Vostrá s Apolenkou
- 28.-30.8. sraz klubu ROSKA v Hodoníně u Kunštátu - pí Vostrá s Apolenkou
- 31.8. benefiční představení v Hvozdné
Září
- odborná prednáška a kurz SVOPAPU v Praze
- ukázka dovedností našich psů na Dni otevřených dveří v Tremošné - pí Vostrá s Apolenkou
- pes Ezro s paní Zdenkou Vojčíkovou prošli rekondicí ve Velkých Losinách
- Říjen
- "Den pro Pomocné tlapky" v Rokycanech-benefiční akce
- ukázky dovedností našich psů ve Stacionáři v Rokycanech
- prezentace na výstavě psů v Českých Budějovicích
Listopad
- zasedání správní a dozorčí rady
- účast na výstavě REHAPROTEX v Brně-ukázky dovedností našich psů
- získali jsme 99 980,-Kc na výcvik Asty pro klientku L. Sklenářovou z Dobročinného fondu Plzeňského Prazdroje u nadace VIA
- pes Bárny s Míšou Kutačem, Indiana s Danielem Hottmarem a Lord s Jitkou Trávníčkovou prošli rekondicí
- benefiční ples - organizovalo nakladatelství Minerva v Praze
- benefiční představení - Tyjátr Praha
- ukázky dovedností našich psů na ZŠ Za Radnicí v Rokycanech a v Mateřském klubu v Rokycanech
- secvičování a absolvování testu přístupu do veřejných prostorů -labradorka Monny s Kristýnkou Prudkou
- předání dvou štěňat do předvýchovy
- Prosinec
- ukázka dovedností našich psů na ZŠ v Plasích
- získali jsme 4.cenu z grantu nadace Eurotel (50tis Kč)

Hospodaření organizace - vybrané údaje:Účetní uzávěrka

Rozvaha

AKTIVA


číslo účtu

STÁLÁ AKTIVA

stav k 31.12.2002

Dlouhodobý nehmotný majetek


014

Ocenitelná práva

12 500,00 Kč

OBEŽNÁ AKTIVA


Zásoby


124

Zvířata

144 500,00 Kč

Pohledávky


314

poskytnuté provozní zálohy

1 110,00 Kč

378

Jiné pohledávky

1 000,00 Kč

Finanční majetek


211

Pokladny

869,20 Kč

221

Bankovní účty

1 189 796,17 Kč

AKTIVA CELKEM

1 349 775,37 KčPASIVA


VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ (stálých a obežných aktiv)


Jmění


901

Vlastní jmění

20 667,37 Kč

Hospodářský výsledek


963

Účet hospodářského výsledku

805 680,53 Kč

931

Hospod.výsledek ve schvalovacím řízení

493 524,97 Kč

CIZÍ ZDROJE


Krátkodobé závazky


321

Dodavatelé

1 540,00 Kč

342

Ostatní přímé daně

362,50 Kč

379

Jiné závazky

28 000,00 Kč

PASIVA CELKEM

1 349 775,37 Kč

KONTROLA - Kč
Výkaz zisků a ztrát 2002

číslo účtu Název ukazatele

hlavní

hospodářská


celkem

501 Spotřeba materiálu

326 448,87 Kč

74 955,10 Kč

71 456,00 Kč

472 859,97 Kč

504 Prodané zboží

- Kč

27 865,90 Kč


27 865,90 Kč

512 Cestovné

6 658,10 Kč6 658,10 Kč

513 Náklady na reprezentaci

1 200,00 Kč


1 200,00 Kč

518 Ostatní služby

1 202 982,49 Kč

12 328,00 Kč

39 795,70 Kč

1 255 106,19 Kč

521 Mzdové náklady

67 630,00 Kč67 630,00 Kč

538 Ostatní nepřímé daně a poplatky

1 820,00 Kč

1 820,00 Kč

549 Jiné ostatní náklady

- Kč


5 758,00 Kč

5 758,00 Kč

Úcetní třída 5 CELKEM:

1 603 719,46 Kč

116 349,00 Kč

118 829,70 Kč

1 838 898,16 Kč

602 Tržby z prodeje služeb

53 316,40 Kč

10 405,00 Kč


63 721,40 Kč

604 Tržby za prodané zboží

3 800,00 Kč

- Kč


3 800,00 Kč

614 Změna stavu zvířete

- 8 000,00 Kč- 8 000,00 Kč

644 Úroky

3 816,18 Kč

3 816,18 Kč

648 Zúčtování fondu

0,01 Kč

0,01 Kč

649 Jiné ostatní výnosy

2 511 241,10 Kč


- Kč

2 511 241,10 Kč

691 Provozní dotace

70 000,00 Kč70 000,00 Kč

Účetní třída 6 CELKEM:

2 630 357,50 Kč

10 405,00 Kč

3 816,19 Kč

2 644 578,69 Kč

Hospodářský výsledek před zdaněním

1 026 638,04 Kč

-105 944,00 Kč

-115 013,51 Kč

805 680,53 Kč

Hospodářský výsledek po zdanění

1 026 638,04 Kč

-105 944,00 Kč

-115 013,51 Kč

805 680,53 Kč

Dotace
Ministerstvo práce a sociálních věcí 70 000,00 Kč
Dary - na základě smluv - přesahující 10.000,-Kč
Transgas a.s. Praha 300 000,00 Kč Westlake (Bernard Adrian) 200 000,00 Kč
manželé, kteří nechtějí být jmenováni 190 000,00 Kč firma, která nechce být jmenována 100 000,00 Kč
nadace VIA 60 000,00 Kč RNDr. Dvořák Petr- Praha 53 000,00 Kč
pí. Kuřeová Michaela (Prudká Kristýna) 50 000,00 Kč VAS v.o.s. - Praha 50 000,00 Kč
pí.Holečková Olga 50 000,00 Kč město Litomeřice 40 000,00 Kč
VAS pí.Kalinovská 40 000,00 Kč Nadace Eurotel 40 000,00 Kč
Ing.Sikyta Josef 35 000,00 Kč Staff charitable Noc (Citibank, a.s. Praha) 35 000,00 Kč
Štepánek Petr 30 000,00 Kč město Plzeň - ÚMO3 30 000,00 Kč
Občanské sdružení CESTY - Brno 20 000,00 Kč Bohušovická mlékárna, a.s. - Brňan 20 000,00 Kč
SAN-ART, s.r.o. Praha (Matoušek) 20 000,00 Kč město Hradec Králové 20 000,00 Kč
Alarmcom, s.r.o. - Praha 20 000,00 Kč divadelní kroužek Hvozdné 19 880,00 Kč
Kořínek Karel 17 600,00 Kč Brik CZ, s.r.o. - Praha 16 284,00 Kč
nadace Naše dítě 16 000,00 Kč nadace LVICE - Zdiby 15 000,00 Kč
Lear Corporation Czech s.r.o., Přeštice 12 000,00 Kč DDS Tyátr - Praha 11 162,10 Kč
ZŠ Litoměrice 10 324,00 Kč Kovařík J. - Pavlice 10 000,00 Kč
Janíček Petr - Uherský Brod 10 000,00 Kč ZČE, a.s. - Plzeň 10 000,00 Kč
jazyková škola Amadeus 10 000,00 Kč pí.Dvoráčková L. - Plzeň 10 000,00 Kč
pí.Vomelová Marta - Polná 10 000,00 Kč Vomela Miloš - Polná 10 000,00 Kč
Tejkal Stanislav - Kolín 10 000,00 Kč

Celkem: 1 601 250,10 Kč

Nepenežní dary - přesahující 10.000,-Kč oceněné
Brik CZ, s.r.o. - Praha (skríň) 16 284,00 Kč
Penežní dary na BÚ - přesahující 10.000,-Kč
sdružení ČLOVĚK 200 000,00 Kč FTV Premiera 139 646,00 Kč
pí.Štastná 50 000,00 Kč pí.Rutrlová 50 000,00 Kč
nadační fond 36 000,00 Kč Premont - Lhotka 30 000,00 Kč
Ittec, s.r.o. 25 000,00 Kč adresát neznámý 20 000,00 Kč
Rehaprotex 20 000,00 Kč VAS v.o.s. - zaměstnanci 12 400,00 Kč
Vašek Otakar 10 000,00 Kč

Celkem 593 046,00 Kc

Mnohokrát děkujeme firmám a spoluobčanům nejen uvedeným v seznamu, ale všem, kteří jakoukoliv částkou přispeli na naši činnost nebo nás podpořili například nákupem našich reklamních předmětů."...Ben me do značné míry vrátil zpátky do normálního života a zpátky mezi ostatní lidi..."
(Jarka Machová)"...S Apolenkou jsem mnohem svobodnejší..."
(Renata Vostrá)

 

Další články v rubrice

Rychlé odkazy
Zvláštní poděkování

Kooperativa

 

Nadace pojišťovny Kooperativa

 

Happydog

STEM/MARK

Čtení pomáhá

Nadace Leontinka

www.sportpenzionpohoda.cz

www.pltep.cz

Fotogalerie
Fotogalerie - Čechomor hraje pro Pomocné tlapky

 

facebook

 

www.canisterapie.cz

 

 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 

Pelíšky a označovací obojky pro naše asistenční psy poskytuje
4dox

 

Nadace ČEZ

Vas-vos.cz

Nepřehlédněte

Asistenčního psa si sami nevycvičíte

Nový fil Asistenčního psa si sám nevycvičíš
Nový film Pomocných tlapek na námět Dominika Chlupa - vítězný námět soutěže pomocneklapky.cz
 

 

 

Pomocné tlapky o. p. s.
můžete snadno podpořit formou DMS!

Vyberte si částku 30, 60 nebo 90 Kč, kterou nás chcete podpořit, a odešlete dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS POMOCNETLAPKY 30
DMS POMOCNETLAPKY 60
DMS POMOCNETLAPKY 90

na tel. číslo 87777.


Pravidelný měsíční příspěvek (do odvolání) aktivujete zasláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS TRV POMOCNETLAPKY 30
DMS TRV POMOCNETLAPKY 60
DMS TRV POMOCNETLAPKY 90

na tel. číslo 87777.


Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.
Děkujeme!

 

DMS TLAPKY

 

DMS POMOCNETLAPKY 30
QR kódy

 

 
Česky | English | Mapa stránek | Kontakty
 
© Pomocné tlapky o.p.s, 2009 - 2019