Pomocné tlapky o. p. s.  

Asistenční psi pro tělesně postižené

Dokud můžeme pomáhat, pomáhejme! Nikdy nevíme, kdy pomoc jiných budeme sami potřebovat. 
Nacházíte se zde: Home » O společnosti Pomocné tlapky » Výroční zprávy
Hledaný text:

Výroční zpráva a výsledky hospodaření 2001

Vloženo: 12. 10. 2002

Milí čtenáři,

rok uplynul jako voda a naše společnost poprvé ve své historii píše výroční zprávu. V roce 2000, v období , kdy jsme dvě spřátelené rodiny vytvářely organizaci , která má pomáhat kromě nevidomých i tělesně postiženým občanům, málokdo z našeho okolí věřil, že se nám to povedePřes počáteční problémy jsme mezi našimi přáteli našli několik nadšenců , kteří se k nám přidali a 6. února 2001 nám paní Jana Zázvorková na naši první schůzku správní a dozorčí rady přinesla cenné psaní o zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Plzni.

O výcviku asistenčních psů v té době věděl málokdo, většina pouze ze zahraničních zdrojů. Problémem číslo jedna byly především finance, ale nikdo z nás nesouhlasil s tím, aby si psa hradil tělesně postižený klient. Proto jsme se rozhodli, že "pilotní projekt" Pomocných tlapek, kdy vycvičíme čtyři asistenční pejsky, bude hrazen výhradně ze zdrojů zakladatelů a věřili jsme že tým: klient + asistenční pes v praktickém životě sám přesvědčí potencionální sponzory, dárce, případně úřady.

Naše obecně prospěčná společnost ve svém prvním roce prošla mnohými dětskými nemocemi. Ve druhém roce naším růstem a vysokými cíly a nároky na kvalitu práce rostou také nároky na vyšší materiální, lidskou a především profesní úroveň (vlastní výcvikové středisko bude dlouho pouze snem). Díky aktivním spolupracovníkům, dobrovolníkům a především díky našim adoptivním rodinám se naše cíle dají plnit.

Naším cílem je pomáhat k nezávislosti tělesně postižených občanů a aktivně provádět canisterapii na vysoké profesionální úrovni. Nemůžeme pomoci všem a ihned, ale krásné dopisy od klientů i jejich pejsků a fotky s úsměvem na tváři dětí při terapii jsou nám největší odměnou.

Zvláštní poděkování patří manželům Tomášů, kteří svůj byt proměnili na "výcvikové středisko Pomocných tlapek" za jejich obětavost a trpělivost se psy ve výcviku i při secvičování týmů.

"Když můžeme pomáhat, pomáhejme, nikdy nevíme, kdy budeme pomoc od jiných potřebovat sami!"

Hana Pirnerová
zakladatelka

 

Poslání a cíle organizace

Obecně prospěšná společnost vznikla s cílem poskytovat prospěšné služby: chovat, vychovávat, cvičit a předávat asistenční psy zdravotně postiženým osobám, které budou splňovat kriteria pro přijetí psa a soužití s ním. Jedná se především o osoby s postižením zraku, sluchu a osoby tělesně postižené.

Dále, poskytovat vycvičené canisterapeutické psy dětským domovům, ústavům pro tělesně a mentálně postiženou mládež, sanatoriím, domovům pro seniory a to buď k trvalému držení psa nebo pravidelnými návštěvami pod odborným vedením terapeuta.

Společnost se věnuje přípravě a vzdělávání canisterapeutů, cvičitelů a administrativních pracovníků, osvětové a vzdělávací činnosti v oblasti vztahů zdravých a postižených osob, prací s mládeží, vydávání periodik a organizováním společných akcí.

Zásadním pravidlem pro všechny činnosti obecně prospěšné společnosti je důraz na odbornost a dodržování etiky pracovního týmu, s individuálním přístupem ke každému klientovi a jeho rodině.

Lidé a působení organizace

Působnost organizace je celostátní, se snahou pomoci každému, kdo se na ni obrátí. Význam je však kladen i na aktivity regionální.

Zakladaté společnosti
Jiří Tomášů
Hana Pirnerová
Michaela Molová

Správní rada
Ing. Zora Vidovencová
Mgr. Veronika Moudrá
Ing. Vladimír Melion

Dozorčí rada
Ing. Josef Kraus
Daniel Kupšovský
Karel Paulus

V průběhu roku 2001 nedošlo ke změnám ve složení těchto orgánů společnosti a ani k žádným změnám "Zakládací smlouvy". Obecně prospěšná společnost nemá žádné zaměstnance.

Dobrovolní pracovníci
Hlavní koordinátor : Michaela Molová
Koordinátor předvýchovy : Hana Pirnerová
Hlavní cvičitel: Jiří Tomášů

Dobrovolníci - (adoptivní rodiny)
slečna Hana Šikolová
rodina Kašťákových
rodina Hořejších
rodina Posekaných
rodina Škabradových
slečna Lastovicová

Nezbytní pomocníci
(asistenční psi):
Lord -černý labrador retriever
Bárny- zlatý retriever
Indiana- zlatý reriever
Ezro- zlatý retirever
(canisterapeutičtí psi):
Arinka - černá flat caoted-retriever (stálý terapeut v ústavu ve Zbůchu)
Lojza , Anny a Adéla-otec s dcerami,zlatí retrievři
Elza, Iris, a Nut- černé labrador retrieveři

Zázemí

"Výcvikovým střediskem" se stala domácnost manželů Tomášů v Oseku. Tam se provádí veškerý domácí výcvik.

Kancelář Pomocných tlapek našla své místo v domácnosti manželů Pirnerových ve Starém Plzenci, kde je také sídlo společnosti.

V bezbariérovém domě Exodus v Třemošné u Plzně se odehrávají osobní pohovory s klienty, canisterapeutické zkoušky, týdenní secvičovací kurzy asistenčních týmů i slavnostní předávání psů.
Jedenkrát týdně dojíždí Lojza do ZŠ Čechova v Rokycanech za svou integrovanou třídou, jedenkrát týdně dojíždí dva canisterapeutické týmy do kojeneckého ústavu s dětským domovem v Plzni a do speciální mateřské školy pro děti s kombinovanými vadami do Berouna.

Přehled činnosti v roce 2001

Obecně prospěšná společnost se v tomto roce věnovala především "pilotnímu projektu", kdy si dala za cíl na vlastní náklady vycvičit a předat asistenční psy tělesně postiženým klientům.

V roce 2001 bylo jejím cílem také dát o sobě co nejvíce vědět, aby se jméno "Pomocné tlapky" postupně stávalo všeobecně známým, proto to byl rok plný ukázek a reprezentací na veřejnosti , výstavách a především v různých klubech tělesně postižených občanů.

V přehledu činnosti za rok 2001 najdete stručný přehled nejdůležitějších akcích a momentů Pomocných tlapek o.p.s. Nikde ale nenajdete informace o každodenní tvrdé práci, spojené s denní péčí o psí svěřence, se získáváním finančních či materiálních prostředků pro chod společnosti, tvorbou zpráv našim dárcům, či najetím tisíců kilometrů na různé akce nebo za klienty.

Únor
-6.února zakládací schůzka PT.o.p.s. v Tereze v Praze.
-zúčastnili jsme se akce "30 dní pro neziskový sektor" v Liberci

Březen-duben
-stali jsme se členy ICN
-zahájena spolupráce se ZŠ Čechova-Rokycany, s paní učitelkou Štercliovou - zlatý retriever Lojza provádí canisterapii jednou týdně v integrované třídě
-zúčastnili jsme se jednání o spolupráci s CNO Plzeň
-zahájena spolupráce s OS Cesty-Brno (zastoupené pí.Petrou Knotkovou a Janou Novotnou )
-zahájena spolupráce s OS Fatima - formou poradenství v oblasti možností využívání canisterapie při poskytování služeb vozíčkářům
-uzavřena dohoda o poskytnutí canisterapeutické fenky pro ÚSP Zbůch - získání prvního sponzora VSP Plzeň sever, která částečně uhradila
CT fenku
-beseda s ukázkou v klubu tělesně postižených v Rokycanech
-jednání se senátorem Luďkem Sefzigem,MD o možnostech vyvolat novelizaci vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánu ČR v sociálním zabezpečení, v plném znění.
-předání prvního asistenčního psa Lorda pí. Trávníčkové

Květen-červen
-klienti Pomocných tlapek v Áčku na TV Nova.
-první článek o PT v časopise Vozíčkář
-vydání nultého čísla Zpravodaje PT
-první štěně dáno do předvýchovy adoptivní rodině - Asta (dar od paní Čumrdové)
-předání druhého asistenčního psa p.Hottmarovi
-předání třetího asistenčního psa Míšovi Kutačovi
-pořádání CT zkoušek pro 12 CT týmů
-besedy s ukázkami práce asistenčních psů v: ZŠ Starý Plzenec, ZŠ Valašské Meziříčí, ZŠ Volduchy
-ukázky: na výstavě v Brně, klub.výstavě v Praze, v Holubím Koutě, v klubu ROSKA Plzeň, Fatima Praha
-předání canisterapeutické fenky do užívání ÚSP Zbůch

Červenec-srpen
-předání čtvrtého asistenčního psa pí. Zdeňce Vojčíkové
-28.6. jednání o změně legislativy pro AP na Mpsv s panem Niedrlem
-dáno do předvýchovy adoptivní rodině druhé štěně
-23.8. Pomocné tlapky o.p.s. ve Snídani s Novou
-24.8. slavnostní předání asistenčních psů, pilotního projektu do užívání v Třemošné za účasti médií, přítomen i pan poslanec Brožík

Září-říjen
-podání první žádosti o dotaci
-prezentace na výstavě v Praze
-zahájení výcviku dalších 4 asistenčních psů
-ukázky práce asistenčních psů: při setkání TP v Praze na Hvězdě, v Holubím koutě-výcvikový víkend, Roska Plzeň, Fatima Praha, den psů-Prachatice, den psů Plzeň, středisko ZP v Rokycanech
-PT hosty Českého rozhlasu
-zahájená spolupráce s kojeneckým ústavem s DD v Plzni-canisterapie

Listopad-prosinec
-zúčastnili jsme se výstavy Rehaprotex v Brně
-výstava neziskového sektoru v prostorách radnice města Plzeň
-nákup 3 štěňat LR a předání adoptivním rodinám
-PT ve snídani s Novou spolu se spolupracovnicemi z OS Cesty, které pořádali prodej kapesních kalendářů na podporu výcviku asistenčních psů

Hlavní činnost Pomocných tlapek o.p.s.

Hlavní činností PT je výcvik asistenčních psů. V roce 2001 byli vycvičeni a předáni 4 asistenční a jeden canisterapeutický pes. Jeden výcvikář a jeho dva asistenti věnovali celkem téměř 680 hodin domácímu výcviku, 240 hodin výcviku v terénu a na veřejnosti a 700 hodin péči o psy ve výcviku.

Paní cvičitelka Marika Zouharová připravovala canisterapeutickou fenku Arinku a ta věnovala minimálně 60 hodin výcviku a 60 hodin v terénu a v praxi.

Všichni asistenční psi prošli testem přístupu do veřejných prostor a i po předání jsou podávány pravidelné zprávy o jejich práci a budou poskytovány rekondice.

Od října 2001 se připravují další čtyři psi, kteří budou docvičeni a předání svým páníčkům v červnu 2002.

Canisterapie - doplňková činnost

Canisterapie je speciální forma zooterapie, využívající léčebného kontaktu psa s člověkem v oblasti psychické i fyzické.

Canisterapii Pomocné tlapky provádí formou docházky za klienty. Odborným terapeutem je kynolog, který spolupracuje s fyzioterapeutem, nebo jiným odborně vyškoleným zaměstnancem. Pes se svým pánem "canisterapeutický tým", prošli výcvikem a speciální canisterapeutickou zkouškou s odbornou přednáškou , kterou pořádají Pomocné tlapky.

V roce 2001 jsme pořádali canisterapeutické zkoušky pro 12 psů. Pouze jeden pes pro svou agresivitu neobstál a ostatních 11 canisterapeutických týmu obdrželo certifikát na dva roky. Po uplynutí této doby se budou muset zkoušce podrobit opětovně.

Pět canisterapeutických týmů pod hlavičkou Pomocných tlapek o.p.s. v roce 2001 pracovalo v :
-ZŠ Čehcova Rokycany-terapeut pí.Štercliová-vykonáno 124 hodin canisterapie pro 16 dětí (opakovaně po týdnu školní rok)
-kojenecký ústav s dětským domovem v Plzni - navštěvují 2 CT týmy - vykonáno 24 hodin canisterapie (za 3 měsíce) pro 30 dětí.
-paní Pavla Zemanová se svým pražským krysaříkem navštěvuje každý týden v pondělí babičky a dědečky v domově Karla Boromějského. Paní Pavlu už nevnímají jako návštěvu , ale vítají jí se slovy: "A - je tu naše spolupracovnice?"
Canisterapie v kojeneckém ústavu v Plzni byla podpořena dotací z ÚMo Plzeň 4-Doubravka. Děkujeme.

Klasická účetní uzávěrka k dispozici zde - pro ostatní účely poslouží lépe: Hospodaření organizace - vybrané údaje

Dotace

 

Město Plzeň

80 000,00 Kč

ÚMO Plzeň 4

5 000,00 Kč

ÚMO Plzeň 2

14 000,00 Kč

MěÚ Rokycany

6 000,00 Kč

Celkem

105 000,00 Kč

 

 

Dary - na základě smluv

 

Transgas a.s. Praha

300 000,00 Kč

ČEZ a.s.Praha

50 000,00 Kč

NESCAR spol.s.r.o. Liberec

15 000,00 Kč

PreMont Lhotka a.s. Praha 4

15 000,00 Kč

Zeman R.

15 000,00 Kč

Petr Jančařík, Plzeň

15 000,00 Kč

ZČP, a.s .Plzeň

10 000,00 Kč

Termolux spol.s.r.o., Valašské Meziříčí

10 000,00 Kč

S.Chocholatý , Plzeň

10 000,00 Kč

Lear Corporation Czech s.r.o., Přeštice

10 000,00 Kč

ITTEC s.r.o. Praha 4

10 000,00 Kč

ALARMCOM s.r.o.Praha 10

10 000,00 Kč

MUDr. S.Minářová , Plzeň

5 000,00 Kč

Segafredo Zanetti CR, Praha

5 000,00 Kč

Sedlecký kaolin a.s. Božičany

5 000,00 Kč

Barentz s.r.o. Klatovy

5 000,00 Kč

PRONAP, Starý Plzenec

5 000,00 Kč

ANA CZ,spol.s.r.o. Praha

3 000,00 Kč

Dita Kujovská, Trutnov

2 128,30 Kč

Celkem:

500 128,30 Kč

 

 

Nepeněžní dary

 

OS CESTY, Říčky - krmení

6 068,00 Kč

Maximac Group spol.s r.o. - CD

3 000,00 Kč

Euroben s.r.o. Teplice - krmení pro Barnyho

2 942,60 Kč

P+K B.Procházka , Praha 8 - igelitky s logem

7 595,40 Kč

Pekařství Frídel - výrobky

620,00 Kč

Celkem nepeněžní dary

20 226,00 Kč

 

 

Peněžní dary na BÚ

 

Mgr. Z. Diatková

10 000,00 Kč

p. Pítrová

6 000,00 Kč

Mops klub CZ

5 000,00 Kč

p. Čadková

5 000,00 Kč

Ladislav Metelka

2 100,00 Kč

p.Hajná

2 000,00 Kč

p. Bursíková

2 000,00 Kč

N. Foret

1 350,00 Kč

Dioss Nýřany

1 000,00 Kč

R. Jančík

1 000,00 Kč

Hrubá J.

1 000,00 Kč

p. J. Klepisová

1 000,00 Kč

Javoříková

1 000,00 Kč

pan Bulawa

800,00 Kč

Jaroslava Roschová

600,00 Kč

ZŠ Osek

575,00 Kč

p. Rudolf

500,00 Kč

B. Nepovimová

500,00 Kč

D.Pazdera

500,00 Kč

Roska, Plzeň

500,00 Kč

p.Willingerová

400,00 Kč

R. Štafránek

400,00 Kč

p.Trojánková

300,00 Kč

p.Kotrcová

300,00 Kč

p. Tománek

100,00 Kč

p..Pluchařová

100,00 Kč

neznámý dárce

30 259,65 Kč

Celkem

74 284,65 Kč

 

 

Dary přijaté v hotovosti pokladnou

 

Neuvedený dárce

12 727,00 Kč

Volicerovi

1 000,00 Kč

ZŠ Valašské Meziříčí

7 750,00 Kč

Žáci ZŠ Hrachovec

750,00 Kč

Pí.Sklenářová

2 100,00 Kč

Celkem

24 327,00 Kč

 

 

Výnosy - jiné

 

Tržby - prodané zboží-krmivo

9 000,00 Kč

Úroky- BÚ

308,32 Kč

Tržba - prodej psa

30 000,00 Kč

Jiné výnosy celkem

39 308,32 Kč

 

 

VÝDAJE

 

Spotřeba pomocného materiálu- (krmení B,potřeby pro psy, výbava..)

57 096,70 Kč

Nákup psů

30 000,00 Kč

Spotřeba režijního materiálu

10 181,60 Kč

Prodané krmivo

9 055,20 Kč

Cestovné

6 380,00 Kč

Ostatní služby-ověř.podpisů, výcvik psů

84 537,10 Kč

Poštovné

3 402,20 Kč

Náklady na školení a semináře

4 860,00 Kč

Zřizovací výdaje

3 401,00 Kč

Náklady na vlastní reklamu(trička)

14 253,00 Kč

Náklady na veterinární péči

7 205,00 Kč

Ostatní nedaňové služby(členství v ICN)

850,00 Kč

Ostatní poplatky(kolky)

190,50 Kč

Ostatní náklady

50,00 Kč

Bankovní poplatky

2 061,00 Kč

Koupený "materiál"- psi

16 000,00 Kč

Výdaje celkem

249 523,30 Kč

 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM

 

Dotace

105 000,00 Kč

Dary - na základě smluv

500 128,30 Kč

Nepeněžní dary

20 226,00 Kč

Peněžní dary na BÚ

74 284,65 Kč

Dary přijaté v hotovosti pokladnou

24 327,00 Kč

Výnosy - jiné

39 308,32 Kč

Příjmy celkem

743 048,27 Kč

 

 

 

 

ZŮSTATEK

 

Výnosy celkem

743 048,27 Kč

Výdaje celkem

249 523,30 Kč

Zůstatek

493 524,97 Kč

 

Další články v rubrice

Rychlé odkazy
Zvláštní poděkování

Kooperativa

 

Nadace pojišťovny Kooperativa

 

Happydog

STEM/MARK

Čtení pomáhá

Nadace Leontinka

www.sportpenzionpohoda.cz

www.pltep.cz

Fotogalerie
Fotogalerie - Čechomor hraje pro Pomocné tlapky

 

facebook

 

www.canisterapie.cz

 

 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 

Pelíšky a označovací obojky pro naše asistenční psy poskytuje
4dox

 

Nadace ČEZ

Vas-vos.cz

Nepřehlédněte

 

 

Pomocné tlapky o. p. s.
můžete snadno podpořit formou DMS!

Vyberte si částku 30, 60 nebo 90 Kč, kterou nás chcete podpořit, a odešlete dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS POMOCNETLAPKY 30
DMS POMOCNETLAPKY 60
DMS POMOCNETLAPKY 90

na tel. číslo 87777.


Pravidelný měsíční příspěvek (do odvolání) aktivujete zasláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS TRV POMOCNETLAPKY 30
DMS TRV POMOCNETLAPKY 60
DMS TRV POMOCNETLAPKY 90

na tel. číslo 87777.


Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.
Děkujeme!

 

DMS TLAPKY

 

DMS POMOCNETLAPKY 30
QR kódy

 

 
Česky | English | Mapa stránek | Kontakty
 
© Pomocné tlapky o.p.s, 2009 - 2019