Pomocné tlapky o. p. s.  

Asistenční psi pro tělesně postižené

Dokud můžeme pomáhat, pomáhejme! Nikdy nevíme, kdy pomoc jiných budeme sami potřebovat. 
Nacházíte se zde: Home » O společnosti Pomocné tlapky » Výroční zprávy
Hledaný text:

Výroční zpráva 2007

Vloženo: 14. 12. 2008

Rozhovor

Rozhovor Hany Pirnerové, ředitelky společnosti s Jiřím Tomášů, hlavním cvičitelem Pomocných tlapek

Jirko, z tvého povídání vím, že jsi vyrůstal v rodině nimroda a tím pádem i se psy, můžeš si vzpomenout, kdy jsi měl svého prvního vlastního psa?

Můj první lovecký pes byla fenka českého fouska Dita, kterou jsem si pořídil v 18 letech zároveň s prvním loveckým lístkem. Dožila se krásných 14 let v plném zdraví a přinesla mi řadu krásných zážitků.

Jsi znám i jako chovatel labradorů, jak jsi k nim přišel?

Prvního labradora jsem potkal na zkouškách vodních prací, kde jsem vedl svého jezevčíka . Hned jsem se v něm zhlédl a začal pracovat na tom, jak si ho pořídit. Tak se u nás za nějaký čas objevil budoucí šampión ČR od Štěnovického jezu a brzy po něm fenka ze Zámek.

Seznámili jsme se přes psy a naše přátelství a spolupráce trvá už 15 let. Více než 19 let cvičíš vodicí psy. Vzpomeneš si ale na svého prvního asistenčního psa?

Prvním asistenčním psem v uvozovkách byl náš "Lojzík" (Memory of Luis Melody Makers), kterého rád nazývám nestorem českých asistenčních psů. Tento golden retriever mi umožnil vyzkoušet si svoje schopnosti ve výcviku asistenčních psů.

Co bylo nejtěžší při výcviku prvních asistenčních psů?

Uvědomit si, že každý pes je individualita a každý vyžaduje jinou metodiku výcviku. Co platí na jednoho nemusí platit na druhého. Dále nastavit hranice ve vztahu cvičitel versus pes (učitel versus žák), což je nezbytné pro bezproblémové předání vycvičeného psa klientovi.

Dá se říct, že nyní je již výcvik asistenčních psů "brnkačka"?

Nedá!!!

Cvičíš asistenční a vodicí psy, který výcvik je náročnější?

Nerad srovnávám tyto dva druhy výcviku. Co se týká kreativity výcviku, vedou jednoznačně asistenční psi. Pokud mám na mysli bezpečnost klienta a odpovědnost cvičitele za výcvik psa pohybujícího se s klientem v současném provozu, pak vítězí psi vodicí.

 

Představení společnosti

Pomocné tlapky o.p.s. vychovávají a cvičí asistenční psy pro zdravotně postižené občany z celé ČR. Speciálně vycvičení psi jsou zdravotně postiženým předáváni zdarma do dlouhodobého užívání.

Připravováni jsou asistenční psi, kteří jsou určeni pro osoby částečně nebo zcela upoutané na invalidní vozík, šikovní společníci - pro klienty s kombinovaným postižením, kteří využívají služby psa pomocí prostředníka, (většinou rodiče), vodicí psi - pro nevidomé, canisterpeutičtí psi k trvalému držení nebo k pravidelným návštěvám do různých ústavních institucí (ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy důchodců, sanatoria, hospice apod.) a začínají se poskytovat také pomocníci neslyšícím a lidem se záchvatovými onemocněními. Pomocné tlapky se touto problematikou zabývají komplexně.

Snahou je maximálně využívat speciální předvýchovy štěňat, tzn., že z kvalitního chovu (výhradně retrívrů) vybíráme vhodné jedince a umísžujeme je na rok do osvědčených adoptivních rodin, aby byla zajištěna nejlepší socializace, rozvinutí všech vrozených vlastností a především ochota pomáhat. Asistenční psi jsou poté cvičeni "na míru" konkrétnímu klientovi (dle druhu a stupně jeho postižení), který byl v pohovorech s odborníky (psychologem, ergoterapeutem a cvičitelem) uznán způsobilým k držení a využití takového psa. Klient je důkladně proškolen a připraven na život se psem a prochází spolu několika fázemi intenzivního secvičování. I po absolvování mezinárodně uznávaných testů a předání psa jsme s klientem v neustálém kontaktu a zabezpečujeme pravidelné rekondice s ověřováním úrovně asistence a s možností dalšího zdokonalování a získávání nových dovedností.

Doplňkovou činností, na kterou se společnost zaměřuje, je canisterapie. Pomocné tlapky pravidelně pořádají canisterapeutické víkendovky s odbornými semináři a praktickými zkouškami pro další zájemce o tuto činnost, kteří se věnují pravidelným návštěvám v zařízeních po celé ČR. Naší snahou je rozšířit tuto službu všude tam, kde by byla přínosná.

V neposlední řadě se Pomocné tlapky angažují na poli osvěty: koncentrujeme se na soužití lidí zdravých s handicapovanými a na využití asistenčních psů pro snadnější integraci postižených osob do společnosti. S dětmi a mládeží pracujeme především formou besed, školám nabízíme praktické ukázky využití naší práce, vystupujeme na různých akcích tělesně postižených lidí.

Ze všech typů výcviků psů je nejnáročnější právě trénink psů asistenčních a na rozdíl od výcviku vodicích psů pro nevidomé se na něj nevztahuje státní příspěvek. Celková částka na výcvik asistenčního psa přitom dosahuje až dvou set tisíc korun. Činnost společnosti je financována ze sponzorských darů firem, příspěvků jednotlivců, fondů a nadací.

Působení organizace je celostátní, snažíme se pomoci každému, kdo se na nás obrátí.

Společnost byla založena v únoru 2001. Od té doby až do současnosti společnost vycvičila a předala 75 "pomáhajících" psů tělesně postiženým z různých míst České republiky, (56 asistenčních, 16 šikovných společníků 3 stálé canisterapeutické psy do zařízení pro tělesně postižené a do rodiny s postiženými trojčátky.

 

Ke stažení:

 

Další články v rubrice

Rychlé odkazy
Zvláštní poděkování

Kooperativa

 

Nadace pojišťovny Kooperativa

 

Happydog

STEM/MARK

Čtení pomáhá

Nadace Leontinka

www.sportpenzionpohoda.cz

www.pltep.cz

Fotogalerie
Fotogalerie - Čechomor hraje pro Pomocné tlapky

 

facebook

 

www.canisterapie.cz

 

 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 

Pelíšky a označovací obojky pro naše asistenční psy poskytuje
4dox

 

Nadace ČEZ

Vas-vos.cz

Nepřehlédněte

Asistenčního psa si sami nevycvičíte

Nový fil Asistenčního psa si sám nevycvičíš
Nový film Pomocných tlapek na námět Dominika Chlupa - vítězný námět soutěže pomocneklapky.cz
 

 

 

Pomocné tlapky o. p. s.
můžete snadno podpořit formou DMS!

Vyberte si částku 30, 60 nebo 90 Kč, kterou nás chcete podpořit, a odešlete dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS POMOCNETLAPKY 30
DMS POMOCNETLAPKY 60
DMS POMOCNETLAPKY 90

na tel. číslo 87777.


Pravidelný měsíční příspěvek (do odvolání) aktivujete zasláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS TRV POMOCNETLAPKY 30
DMS TRV POMOCNETLAPKY 60
DMS TRV POMOCNETLAPKY 90

na tel. číslo 87777.


Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.
Děkujeme!

 

DMS TLAPKY

 

DMS POMOCNETLAPKY 30
QR kódy

 

 
Česky | English | Mapa stránek | Kontakty
 
© Pomocné tlapky o.p.s, 2009 - 2019