Pomocné tlapky o. p. s.  

Asistenční psi pro tělesně postižené

Dokud můžeme pomáhat, pomáhejme! Nikdy nevíme, kdy pomoc jiných budeme sami potřebovat. 
Nacházíte se zde: Home » Mezinárodní spolupráce
Hledaný text:

Pomocné tlapky® udělaly krok do Evropy

Vloženo: 15. 11. 2003

Pomocným tlapkám®, organizaci, cvičící u nás asistenční psy, se dostalo dalšího významného ocenění na mezinárodním poli. Po přijetí do asociace ADI (Assistance Dogs International) v roce 2002 byly letos pozvány na 4. výroční setkání organizací, zabývajících se výcvikem asistenčních psů v Evropě - ADEu (Assistance Dogs Europe). Setkání se konalo od 31.10. do 2.11.2003 v Berlíně a bylo věnováno prakticky všem typům psích pomocníků. Asistenčním, signálním, vodicím i canisterapeutickým psům, ale také psům, zajišťujícím první pomoc např. po epileptickém záchvatu (tzv. "seizure response dogs") nebo psům, kteří dokáží předem upozornit na přicházející záchvat ("seizure alert dogs"). Hovořilo se ale nejen o těchto psech jako takových a o jejich práci, ale i o metodách výcviku, způsobu testování psů i týmu, výběru vhodných jedinců, ale také o finančních otázkách výcviku a právních otázkách v souvislosti s dopravou těchto psů nebo jejich přístupem do veřejných budov a prostor. Prostě o všem, co s těmito psy souvisí. Na čtyři půldenní bloky jednání to bylo témat opravdu víc než dost.

První blok v pátek odpoledne byl věnován metodikám výcviku asistenčních psů. Především byly porovnávány dva typy výcviku, tzv. "team training" (klient sám cvičí svého psa pod vedením, ale bez přímých zásahů zkušeného cvičitele, cvičitel vlastně "cvičí" klienta, který si pak sám cvičí svého psa) a tzv. "dog training" (pes je přímo cvičen cvičitelem a teprve po výcviku a secvičení s klientem je klientovi předán). Každý z těchto přístupů má svoje výhody i nevýhody a samozřejmě i metodiky, používané u obou typu výcviku se značně liší. Např. při "team trainingu" může jeden cvičitel dohlížet na výcvik většího množství psů, klient se může věnovat svému psovi vetší část dne, ale výcvik musí být veden poměrně jednoduchými výcvikovými metodami, které zvládne sám klient. Oproti tomu "dog training" může být komplexnejší a hlubší, u vhodných jedinců může být více založen na vlastní inteligenci psa a lépe také může respektovat jeho charakter a osobnost. Vzhledem k tomu, že Pomocné tlapky® používají výhradně metodu "dog training", bylo pro nás velice zajímavé poznat blíže i metody, používané při "team trainingu", včetně praktických ukázek.

Dopolední blok druhého dne byl věnován právním otázkám a praktickým zkušenostem z cestování po Evropě s některými typy psích pomocníků. A po pravdě řečeno - srovnání vyspělých evropských zemí s ČR nevyznělo pro nás vůbec příznivě. Například o podobných právech pro psí pomocníky, jaká mají tito psi např. ve Velké Británii nebo v Belgii se nám může jen zdát. Nezbývá než doufat, že naše legislativa v budoucnosti nebude k otázkám právního postavení psích pomocníků tak nevšímavá jako je dosud a že i u nás získají tito psi taková práva, jaká mají ve vyspělých zemích EU.

Jen tak mimochodem jsem si v jednu chvíli představil, jak by se asi u nás musel cítit třeba belgický vozíčkář, který by k nám přijel se svým asistenčním psem. Zjistil by totiž, že se u nás jeho asistenční pes stává vlastně psem bez práv. Pokud je ovšem diskriminován asistenční pes, je tím automaticky diskriminován i sám vozíčkář. A to i přesto, že od května 2004 nebude třeba k takovému pro nás ostudnému zjištení ani opustit území EU. To je dost nepěkná představa. Náš zákonodárný systém má v otázce práv asistenčních psů i vozíckářů s asistenčními psy skutečne co dohánět a napravovat. Současný právní stav v ČR lze totiž z hlediska zdravotně postižených a jejich psích pomocníků bez nadsázky nazvat silně diskriminačním.

V této souvislosti mě ale velice zaujala jedna věta, která jasně vyjadřuje princip přístupu k asistenčním psům v zemích s vyspělou legislativou: "Plně respektovat postižení, plně respektovat právo postiženého na maximální samostatnost a sobestačnost znamená především - plně uznat práva jeho psího pomocníka". A týká se to nejen asistenčních a vodicích psů, ale i psů signálních a psů, zajišťujících varování nebo pomoc při záchvatových onemocněních. Teprve až se i v naší legislativě prosadí tento přístup k psím pomocníkům, budeme moci říci, že jsme skutečně v Evropě...

I další dvě části programu konference byly velice zajímavé. První z nich byla věnována moderním metodikám výcviku u nás dosud málo rozšírených pomocníků - tzv. signálních (nebo "slyšících") psů. Tito psi upozorňují neslyšící nebo silně nedoslýchavé na určité zvukové signály (zvonek, budík, telefon, minutka v kuchyni, plačící dítě apod.). Druhá zajímavá prezentace se týkala etologie rodin kanadských vlků a výsledkům mnohaleté studie jejich chování, zejména s ohledem na způsoby uplatnění dominantní role alfa-páru a způsobům učení mladých vlků od starších. V obou těchto otázkách uvedená studie totiž naznačuje, že v praxi je leccos poněkud jinak než se obvykle tvrdí a zejména některé nové poznatky o způsobech učení mladých vlků by jistě bylo možné využít i při výchově a výcviku psích pomocníků.

Další část sobotního programu byla věnována výcvikovým pomůckám. Mohli jsme konstatovat, že v řadě prípadů používají Pomocné tlapky® pomůcky podobné, samozřejmě se ale i zde objevily některé velice šikovné nápady na další pomůcky, které lze buď snadno vyrobit nebo zakoupit ve specializovaných obchodech (samozřejmě v tom druhém případě byl ihned k dispozici i kontakt na výrobce a distributory).

Poslední blok programu v neděli dopoledne byl opět částečně věnován problémům legislativy v Evropě a částecně organizačním otázkám (struktura členství, zpráva o hospodaření, volby předsednictva). Program byl ale zpestřen velice zajímavou prezentací belgické epileptičky, která vyprávěla o svých cestách po Evropě se psem, který ji dokáže včas varovat před nastupujícím záchvatem. Samozřejmě jsme se pak od ní "mezi čtyřma očima" dověděli i mnoho zajímavých informací o tom, jak se takoví psi na tuto práci cvičí a připravují. A i tady je leccos jinak, než se často tvrdí...

Z hlediska navrhovaných výcvikových a zkušebních standardů nás ale velice potešila jedna věc. Standardy ADEu totiž předpokládají dva typy členství. Plné členství (organizace plně vyhovuje standardům ADEu, pak má plné volební právo, členové mohou být zvoleni do výboru ADEu apod.) a provizorní členství (organizace v některých aspektech nesplňuje standardy ADEu, organizace nemá volební právo, členové nemohou být voleni do výboru ADEu - tento typ členství může trvat maximálně 5 let). Pomocné tlapky® ale již dnes beze zbytku splňují všechny schválené podmínky pro plné členství v ADEu.

Bylo jistě velice užitečné navštívit tuto konferenci nejen pro navázání osobních kontaktů na zahraniční cvičitele a výcviková centra, ale mohli jsme svým dílem ovlivnit i některé další věci. Věci, které mohou být v budoucí jednotné Evropě důležité i pro klienty Pomocných tlapek a vlastně pro všechny asistenční týmy v ČR. Informace o moderních metodikách výcviku signálních psů a psů pro epileptiky mohou navíc v budoucnosti nejen přispet k dalšímu rozšíření služeb, které Pomocné tlapky® nabízejí svým klientům, ale i ke zkvalitnění a zefektivnení jejich výcviku.

Co dodat závěrem? Především - mezi cca 80 účastníky, zastupujícími 27 organizací ze 13 zemí (Belgie, Dánsko, Finsko, Holandsko, Itálie, Kypr, Nemecko, Polsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a Česká republika) se Pomocné tlapky v žádném případě neztratily. Jejich výsledky i metody výcviku a testování jsou plně srovnatelné i s těmi nejvyspělejšími evropskými organizacemi. Pomocné tlapky® obstály v porovnání s vyspělými evropskými státy velice dobře. Kdo ovšem v tomto porovnání neobstál, je naše legislativa...

Ale abych nekončil tak smutně - jedna milá věc nás čekala při rozloučení: všichni nám totiž dávali jasně najevo, že automaticky počítají s tím, že se Pomocné tlapky co nejdříve stanou členem ADEu a že se zúčastní i další výroční konference, která se bude konat příští rok v Belgii.

Hana Pirnerová & Ladislav Metelka
Pomocné tlapky o.p.s.®

 

Další články v rubrice

Rychlé odkazy
Zvláštní poděkování

Kooperativa

 

Nadace pojišťovny Kooperativa

 

Happydog

STEM/MARK

Čtení pomáhá

Nadace Leontinka

www.sportpenzionpohoda.cz

www.pltep.cz

Fotogalerie
Fotogalerie - Čechomor hraje pro Pomocné tlapky

 

facebook

 

www.canisterapie.cz

 

 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 

Pelíšky a označovací obojky pro naše asistenční psy poskytuje
4dox

 

Nadace ČEZ

Vas-vos.cz

Nepřehlédněte

Jarní canisterapeutická víkendovka a zkoušky 2019

www.canisterapie.cz 22. – 24. března 2019 proběhnou canisterapeutické zkoušky a víkendovka v Třemošné u Plzně. Přihlašte se, máme poslední volná místa!

Asistenčního psa si sami nevycvičíte

Nový fil Asistenčního psa si sám nevycvičíš
Nový film Pomocných tlapek na námět Dominika Chlupa - vítězný námět soutěže pomocneklapky.cz
 

 

 

Pomocné tlapky o. p. s.
můžete snadno podpořit formou DMS!

Vyberte si částku 30, 60 nebo 90 Kč, kterou nás chcete podpořit, a odešlete dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS POMOCNETLAPKY 30
DMS POMOCNETLAPKY 60
DMS POMOCNETLAPKY 90

na tel. číslo 87777.


Pravidelný měsíční příspěvek (do odvolání) aktivujete zasláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS TRV POMOCNETLAPKY 30
DMS TRV POMOCNETLAPKY 60
DMS TRV POMOCNETLAPKY 90

na tel. číslo 87777.


Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.
Děkujeme!

 

DMS TLAPKY

 

DMS POMOCNETLAPKY 30
QR kódy

 

 
Česky | English | Mapa stránek | Kontakty
 
© Pomocné tlapky o.p.s, 2009 - 2019